Kohti tehokkaampaa energian käyttöä

06.9.2019
Vastuullisuus

Suomessa puhutaan paljon liikenteen ja energiateollisuuden mahdollisuuksista energian käytön tehostamisessa. Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuuden ala, joka työllistää maamme ruokaketjussa suoraan ja välillisesti noin 340 000 henkilöä. On selvää, että myös ruokien ja juomien valmistuksessa energian tuottamisella ja sen käytön tehokkuudella on merkittävä rooli. Huoli ilmastonmuutoksesta onkin alalla voimakkaasti esillä. 
 
Elintarviketeollisuudessa energiaa kuluu kylmäketjun ylläpidon vaatimaan jäähdytykseen, lämpöön ja höyryyn sekä tuotantoprosessien tarpeisiin.  

Helpoimmat ratkaisut energian käytön tehostamisessa on jo pääosin tehty. Esimerkiksi hukkalämmön talteenotto, led-valaistukset ja uusiutuvat polttoaineet ovat laajasti käytössä. Nurmon tontilla saadaan lähes puolet lämmön tarpeesta lämmön talteenottojen kautta! Mitä pidemmälle mennään, sitä haastavammaksi uusien kohteiden löytäminen kuitenkin muuttuu. Tarvitaan uusia innovatiivisia avauksia, joiden kautta voidaan saavuttaa todennettavia hyötyjä. 

Nurmon tontilla saadaan lähes puolet lämmön tarpeesta lämmön talteenottojen kautta!

Yksi esimerkki uusista vaihtoehdoista on ollut Atrian Nurmon tuotantolaitoksella käyttöön otettu aurinkosähköpuisto. Atria Suomen yhdessä Solarigo Systems Oy:n kanssa toteuttama Atrian Aurinko on Suomen suurin teollinen aurinkosähköpuisto. Se kuuluu myös TEM:in energiakärkihankkeisiin. Tämä on ensimmäinen kokonainen vuosi, jona aurinkopuisto on käytössä, joten pian nähdään kuinka paljon todellisuudessa saamme paikallisesti tuotettua sähköä. Joka tapauksessa merkittävää hyötyä on jo nyt tullut päiväsaikaan saadusta aurinkoenergiasta, etenkin kun tänä kesänä on ollut korkeita päiväsähkön hintoja 

Hankkeen viimeisenä osana asennetaan syksyn aikana 1MW:n tehoinen ja 1MWh kapasiteetin omaava sähkövarasto. Se tulee parantamaan Nurmon tehtaan sähkönlaatua sekä myös osaksi valtakunnan verkon taajuuspoikkeamien tasapainotusta. Valmistuessaan sähkövarasto on ensimmäinen kiinteäksi osaksi tehdasverkkoa rakennettu megawattiluokan akusto ja siten merkittävä lisä koko hankkeen tavoitteeseen.

Hankkeen oleellisena tavoitteenahan on ollut edelläkävijänä edesauttaa teknologista kehitystä ja uuden teknologian käyttöönottoa tuomalla uusiutuvaa energiaa ja energian säästöä suuren mittakaavan tuotantolaitokseen. Hankkeesta saatavat keskitetyt tiedot ja kokemukset tulevat hyödyttämään toimijoita laajasti. Rakennettu palvelukonsepti on monistettavissa, alueellisesti laajennettavissa ja siirrettävissä eri toimialoille.

Rakennettu palvelukonsepti on monistettavissa, alueellisesti laajennettavissa ja siirrettävissä eri toimialoille.

Kestävä kehitys ja vastuullinen ruoantuotanto edellyttävät, että hyödynnämme luonnonvaroja ja raaka-aineita tehokkaasti ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintamalleja. Tehokas energian käyttö sekä uusien teknologioiden käyttöönotto ja hyödyntäminen parantavat toimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

Jaa