Yhdessä kestävän kehityksen puolesta

25.9.2023
Vastuullisuus

Atria tuottaa ruokaa vastuullisesti ja kestävästi ihmisiä, ympäristöä ja luontoa kunnioittaen.

Maatalouden ja koko elintarvikeketjun perustehtävä on tuottaa monipuolista ja ravitsevaa ruokaa. Tämä perustehtävä tuntuu välillä unohtuvan. Ruokaa tulee tuottaa kestävästi ja vastuullisesti niin, että emme aiheuta vahinkoa ihmisille, luonnolle tai ympäristölle. Atria tekee vastuullisuustyötä oman laajan vastuullisuusohjelmansa kautta, jossa on määriteltynä kolme isoa teemaa: maapallo, ruoka ja ihmiset.

”Ruokaa tulee tuottaa kestävästi ja vastuullisesti niin, että emme aiheuta vahinkoa ihmisille, luonnolle tai ympäristölle.”

Osana vastuullisuustyötämme olemme asettaneet kestävän kehityksen tavoitteita omaan tuotantoomme ja toimitusketjuumme useiden sitoumusten kautta. Yksi erinomainen työkalu on kansainvälinen YK:n Global Compact ‑yritysvastuualoite, johon Atria on liittynyt vahvistamaan kehitystyötämme ympäristövastuun, taloudellisen vastuun ja sosiaalisen vastuun osalta.

YK:n jäsenmaiden kahdeksan vuotta sitten laatima kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää parempaan tulevaisuuteen, äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Keskeisiä asioita kehittämistyössä ovat YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Tavoitteet ovat kaikkeen toimintaan liittyviä perusarvoja, kuten ihmisoikeudet, työelämän periaatteet, ympäristö ja korruption vastustaminen.

Atria on vahvasti sitoutunut omassa toiminnassaan noudattamaan ja edistämään noita kymmentä periaatetta. Oma vastuullisuusohjelmamme sisältää useita projekteja, jotka kytkeytyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

”Vastuullisuusohjelmamme sisältää useita projekteja, jotka kytkeytyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.”

Haluammekin kestävän kehityksen tavoitteiden vuosipäivänä nostaa lipun salkoon osoittaaksemme olevamme mukana tärkeässä työssä kestävän ruokatuotannon puolesta.

SDG_684x420.jpg

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Merja Leino

Merja Leino on Atria-konsernin vastuullisuusjohtaja. Hän on työskennellyt Atrialla kohta lähes 30 vuotta ja sinä aikana atrialaisuus on muodostunut vahvaksi arvoksi. Merja pitää sanonnasta ’Teemme turvallista, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa’ ja että se on ihmisten tekemää. Tiedonjanoisen Merjan mielestä pahinta olisi pysähtyä paikoilleen; aina on varaa kehittyä. Hän arvostaa hyvää kotimaista ruokaa sekä sen takana olevaa koko ruoantuotannon ketjua. Vapaa-ajalla Merja unohtaa arjen murheet hevosten parissa. Ja kaiken yläpuolella ovat tietysti lastenlapset! 

Lue kirjoittajan muita blogeja