PIRTEÄ PORSAS

  • Isäntäväki: Jari ja Birgitta Kaskinen, Jyrki ja Tarja Heilä, Matti ja Sirkku Iso-Lauri
  • Varsinais-Suomessa Vehmaalla sijaitseva yhteistila on perustettu vuonna 1996
  • Työllistää 12 henkilöä

PITKÄJÄNTEISTÄ TYÖTÄ VASTUULLISUUDEN ETEEN

 

Kun porsas on pirteä ja hyvinvoiva, myös isäntäväki voi hyvin.

Sen tietävät kolme maatalousyrittäjäpariskuntaa, Jari ja Birgitta Kaskinen, Jyrki ja Tarja Heilä sekä Matti ja Sirkku Iso-Lauri, joiden yhteisessä emakkosikalassa, Pirteässä Porsaassa, asustaa 1600 emakkoa. Porsaita syntyy vuodessa noin 50 000.

 

Tilalla siirryttiin vuonna 2020 kokonaan vapaaporsitukseen, josta kokemukset ovat olleet positiiviset. ”Emakoiden imetys on parantunut, ja myös tuotantotulokset ovat kokonaisuudessaan parantuneet”, Jari Kaskinen myhäilee.

 

Jari Kaskinen kertoo, että Pirteässä Porsaassa tavoitteena on, että sikala olisi tulevaisuudessa täysin hiilineutraali. Iso askel sitä kohti astuttiin alkuvuodesta 2021, kun tilalla otettiin käyttöön biokaasulaitos. Nyt sähkön suhteen ollaan lähes omavaraisia, ja myös valtaosa lämpöenergiasta saadaan biokaasusta.

 

Laitoksesta on hyötyä ympäristölle myös siinä, että biokaasutuksessa lietteen hajuhaitat vähenevät merkittävästi. Samalla lietteestä erotellaan pois fosforipitoinen kuivajae, joka kuljetetaan fosforiköyhille pelloille. Tällä estetään ravinteiden valumista Saaristomereen.

 

”Valtaosa lietteestämme levitetään vetoletkulevittimellä maanalaisia runkoputkia pitkin vastaanottajien pelloille. Näin vaunujen paino on pois pelloilta, millä pyritään paitsi parempaan ravinteiden käyttöön, myös vähäisempään maarakenteen sullomiseen”, Kaskinen kertoo.

 

SHOWROOM ON HERÄTTÄNYT IHASTUSTA

 

Pirteän Porsaan porsaista suuri osa menee Kaskisen, Heilän ja Iso-Laurin omistamille perhetiloille kasvamaan. Kaikilla kolmella perheellä on siis myös omat lihasikalat.

 

Joutilaat emakot saavat Pirteässä Porsaassa elellä ryhmäkarsinoissa, joissa ne pääsevät sosialisoimaan lajitovereidensa kanssa. Eläinten hyvinvoinnista huolehditaan myös muun muassa virikkeillä.

Jari Kaskinen kertoo, että tilalla halutaan ennen kaikkea panostaa laatuun ja tasaisuuteen. Siinä avainasemassa on osaava ja luotettava henkilökunta, joka saakin yrittäjältä vuolaita kiitoksia. Kiitosta saa myös Atria, joka Kaskisen mukaan hienosti huolehtii yhdessä tuottajien kanssa siitä, että tuotannossa kaikki hoidetaan kuten kuuluukin.

 

”Siitä voitaisiin puhua enemmänkin, miten Suomessa ja Atriallakin on tehty hyvää ja pitkäjänteistä työtä vastuullisuuden, terveellisyyden ja myös päästöjen vähentämisen eteen.”

 

Pirteässä Porsaassa on showroom, josta avautuu näkymä 32 porsituskarsinaan. Kaskinen sanoo, että palaute siitä on lämmittänyt mieltä.

 

”Showroom on herättänyt lähinnä ihastusta. Siellä pääsee näkemään, kun pikkuiset possut emojen kanssa puuhastelevat ja nukkuvat."