PEKONILAN TILA

  • Pekonilan tilan omistavat Tomi Ranta ja Juha Savela.
  • Sikalassa kasvaa kerralla reilut 5000 sikaa jokaviikkoisella kierrolla.
  • Työt on jaettu siten, että Ranta vastaa käytännön suunnista, Savela taloudesta. Molemmilla on lisäksi omat maatilat.
  • Tila työllistää neljä henkilöä, vastaavana toimii Asta Viskari.

LÄMMITYSENERGIAA LIETELANNASTA, SÄHKÖÄ AURINGOSTA

 

Kun Tomi Ranta ja Juha Savela yhdistivät osaamisensa Huittisissa vuonna 2010, syntyi Pekonilan sikatila. Sikala oli valmis tuotantoon jo seuraavana vuonna. Laajennus tehtiin 2017. Tomi ja Juha ovat lapsuudenkavereita, joita yhdisti sama ammatinvalinta. Isänniksi tultuaan he ryhtyivät tekemään yhteistyötä.

 

”Osakeyhtiömuotoiseen tilaan, jotta riskit olisivat selkeämmät ja talous helpommin seurattavissa”, he kertovat.

 

Työnjako on sellainen, että Juha viljelee viljan, jolla ruokitaan tilan siat. Tomilla taas on osaamista ja kokemusta sikojen hoidosta, sillä myös hänen kotitilallaan Rannan tilalla on sikoja.

 

”Tämä yhdistelmä toimii oikein hyvin”, Tomi summaa.

 

”Ideana oli linkittää viljatilani sikalan kylkeen. Näin sikala saa läheltä laadukasta viljaa ja minä pääsen hyödyntämään viljelyssäni kallisarvoista lantaa. Se nostaa korjattavan sadon määrää”, Juha kertoo.

 

Tilaa on pyritty kehittämään jatkuvasti ympäristövaikutukset huomioiden. Lämmitysenergia tuotetaan maalämpöpumpuilla lietelannasta.

 

”Samalla lietelanta jäähtyy ja hajuhaitat pienenevät. Lanta levitetään sijoittamalla se suoraan maan sisään, kiekon tekemään uraan.”

 

Sähköä taas tuotetaan aurinkovoimalalla. Sikojen ruokinnassa hyödynnetään esimerkiksi meijeriteollisuuden sivuvirtoja. Viljaa pystytään käyttämään myös tuoreena, ilman energiaa kuluttavaa kuivausta.

 

SIOILLA ON KARSINASSA KISSAN PÄIVÄT

 

”Sikojen hyvinvoinnin kautta yritämme kehittää tilaa myös ja saavuttaa parempia tuloksia”, Tomi jatkaa.

 

Pekonilan tilan sioilla on karsinoissa ”kissan päivät”. Ne viihtyvät toistensa seurassa, eikä aika käy pitkäksi, kun tarjolla on monenlaisia virikkeitä.

 

Sioilla on koko ajan mahdollisuus esimerkiksi järsiä suolattuja tai normaaleja puukapuloita. Ajoittain myös lehtien lukeminen kuuluu sikalan asukkaiden ohjelmaan. Naapurikarsinan kanssa voi tarvittaessa vaihtaa kuulumisia ruokintojen välissä. Siat ruokitaan Tomin mukaan viidesti päivässä.

 

”Ruokintamäärä säädetään automaattisesti sen mukaan, kuinka nopeasti edellinen ruoka syötiin.”