SETÄLÄ-EEROLAN TILA

PERHETILAN FAKTAT

  • Isäntäparin Jari Eerola ja Elisa Uusi-Heikkilän uusioperheeseen kuuluu 6 lasta.
  • Tila on perustettu vuonna 1669.
  • Tilalla on kasvatettu lihanautoja vuodesta 2003 lähtien.
  • Tilaan kuuluu 155 hehtaaria peltoa ja 350 hehtaaria metsää.
  • Tila on mukana lukuisissa ekologisuuden innovointi- ja kehityshankkeissa, ja on myös Atrian merkittävä kumppani hiilivapaan lihantuotannon kehittämisessä.
  • Tila on mukana Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -hankkeessa koetilana, jossa testataan hiiliviljelytoimenpiteitä.
  • Maailman ensimmäinen regeneratiivisesti viljellystä ohrasta valmistettu vodka valmistetaan tilan ohrasta.

Setälä-Eerolan tilan tarmokas isäntä hoitaa eläimiään useimmiten yksin. Apuna on sesonkiaikoina yksi ulkopuolinen työntekijä, joka talvikaudella hoitaa tilan metsätöitä. Jari Eerolan puoliso on muualla töissä ja hoitaa taidolla osakeyhtiöksi muutetun tilan hallituksen puheenjohtajan paikkaa. Tilalla kasvaa noin 180 eläintä aina 2 viikon ikäisistä vasikoista täysikasvuisiksi.

”Tilamme on ensimmäinen Atrian tila, jonka sonnikasvatuksesta on laskettu hiilijalanjälki."

 

Hiilijalanjäljenlaskentaprosessi oli vaativa ja silmät avaava, ja paljon asioita otettiin huomioon. Laskelmista kävi myös ilmi, että hyvinvoiva eläin merkitsee vähemmän hiilidioksidipäästöjä lihakiloa kohti", kertoo Jari Eerola Hämeenlinnan Tuuloksessa sijaitsevalta Setälä-Eerolan tilalta.

 

Setälä-Eerolan tilalla ”sonnipoikia” ja niille ravintoa tuottavia peltoja hoidetaan kokonaisvaltaisen ja uudistavan maatalouden näkökulmasta. Vaikka päiväkasvut, luokitukset ja tehokkuusluvut ohjaavat toimintaa, ei niitä tuijoteta sokeasti. ”Pyrin tarjoamaan eläimille mahdollisimman hyvät olosuhteet ja täyttämään niiden tarpeet, jotta ne voivat hyvin eivätkä sairastu. Tilannetta pitää lukea herkällä silmällä ja tehdä muutoksia ajoissa. Meillä eläinten lääkintätarve on hyvin pieni ja ne kasvavat hyvin luontaisen potentiaalinsa mukaan. Siksi olemme väljentäneet karsinoita ja sopeuttaneet eläinmäärää alaspäin”, Eerola selittää ajatteluaan.

image

 

PITKÄ HISTORIA MOTIVOI EDELLÄKÄVIJYYTEEN

Tilan yli 350-vuotinen historia ja sen aiempien sukupolvien sinnikkyys motivoi Jari Eerolaa. Toinen tärkeä motivaation lähde on rohkeus ajatella ja pyörittää nautatilaa rohkeasti uudella tavalla, ilmastojohtamisen avulla. ”Tekeminen ympäristö- ja ilmastoasiat huomioon ottaen puhuttelee minua. Aiempi, panosintensiivinen maatalous ei tuonut minulle taloudellista ja henkistä hyvinvointia, mutta nyt palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Saamamme positiivinen palaute kertoo, että olemme oikeilla jäljillä.”

 

Tilan pelloilla kasvaa mm. nurmirehua, rehuviljaa ja hernettä oman tilan nautojen ravinnoksi, ja vähäinen ostorehun ja kivennäisten tarve tyydytetään A-Rehun kotimaisilla tuotteilla. Lisäksi oman tilan viljoja riittää myyntiin. Tilan ohrasta valmistetaan ilmastoystävällistä Altian Koskenkorva Vodka Climate Action -vodkaa. Se on Baltic Sea Action Groupin ja Setälä-Eerolan tilan pitkäjänteisen yhteistyön tulos. ”Peltojen viljelyä muutettiin rankalla kädellä uudistavien viljelymenetelmien ja peltojen kasvukunnon parantamisen suuntaan. Olemme esimerkiksi luopuneet kokonaan kyntämisestä, monipuolistaneet viljelykiertoa ja alkaneet käyttää saneeraus- ja kerääjäkasveja peltojen elvyttämiseksi ja rakenteen parantamiseksi”, Eerola kertoo.

 

Myös kaikki kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat prosessit ja menetelmät on käyty tarkkaan läpi. Tilalla on onnistuttu vähentämään merkittävästi polttoaineen, kemiallisten lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden määriä. Lisäksi tilan omia ravinteita ja lantaa hyödynnetään nyt entistä tarkemmin. Kaikkien toimien talousvaikutuksia seuraa talouslaskentatiimi. ”Luvut kertovat, että on saatu kustannussäästöä ja samalla hiilijalanjälki on pienentynyt. Toimenpiteillä on ollut myös positiivisia vaikutuksia eläimiin. Esimerkiksi koneellisen ilmanvaihdon muuttaminen painovoimaiseksi on parantanut eläinten terveyttä entisestään, ja ostetun rypsivalkuaisrehun vaihto omaan herneeseen on todistetusti parantanut lihan ominaisuuksia”, Eerola kiteyttää.

 

Setälä-Eerolan tilalla on nautojen lisäksi myös pari ponia, joten tilalla käy lähialueen väkeä ratsastustunneilla. Kuluttajat puolestaan ovat päässeet tutustumaan tilan toimintaan suosittuina avoimien ovien päivinä ja yhdistysten kanssa järjestetyissä tapahtumissa. Vuorovaikutteisuus ja asioista keskusteleminen on Eerolalle tärkeää. Vasikat kiinnostavat - niin lapsiperheitä kuin ravintolanpitäjiä.

 

Jari Eerola näkee toiminnan tulevaisuuden positiivisena: ”Pitää toimia kuluttajalähtöisesti ja vastuullisesti. Pyrimme näin kehittämään yritystoimintaa, joka kantaa ja jota jonkun perheen kuudesta lapsesta olisi halutessaan helppo jatkaa.”

image