Kilpailun säännöt

VEGYU-KISA

20.2.2019

Täggäämällä Instagram-postaukseensa @vegyu_suomi ja seuraamalla kyseistä tiliä Instagramissa, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan Vegyun tuotepaketti. Tuotepaketti toimitetaan voittajalle lahjakortin muodossa. Lahjakortin arvo on 100 euroa.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 20.2.-28.2.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Täggäämällä Instagram-postaukseensa @vegyu_suomi ja seuraamalla kyseistä tiliä Instagramissa, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan Vegyun tuotepaketti. Tuotepaketti toimitetaan voittajalle lahjakortin muodossa. Lahjakortin arvo on 100 euroa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo Vegyu-tuotepaketin henkilöiden kesken, jotka:

A. Ovat  tägänneet  Instagramiin tekemäänsä kilpailuun osallistuvaan postaukseensa @vegyu_suomi-tilin.

ja

B. Seuraavat @vegyu_suomi-tiliä Instagramissa.

Tuotepaketti toimitetaan voittajalle lahjakortin muodossa. Lahjakortin arvo on 100 euroa. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta kommentoimalla hänen tekemäänsä kilpailuun osallistuvaa postausta. Voittajaa pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan 29.2.2019. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan yksi Vegyun 100 euron arvoinen lahjakortti. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajaan ollaan yhteydessä hänen tekemäänsä kilpailuun osallistuvaa postausta kommentoimalla, missä häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinto toimitetaan sähköpostilla. Voittajan yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan täggäämällä Instagram-postaukseensa @vegyu_suomi ja seuraamalla @vegyu_suomi-tiliä Instagramissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kilpailuun osallistuvan postauksensa Instagramista tai vain poistamalla postauksesta merkinnän @vegyu_suomi.

 

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan täggäämällä Instagram-postaukseensa @vegyu_suomi ja seuraamalla tiliä Instagramissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

 

 

HIIHTÄJÄSANKARI-KISA

22.1.2019

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook- tai Instagram-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintoina arvotaan lippuja Salpausselän kisoihin seuraavasti: 3 kpl 4 lipun paketteja lauantaille 9.2.2019 ja 3 kpl 4 lipun paketteja sunnuntaille 10.2.2019. Järjestäjä arpoo liput paketteina. Voittaja ei voi vaikuttaa siihen kummalle päivälle hän liput voittaa. Liput toimitetaan voittajalle postitse.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 24.1.-28.1.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook- tai Instagram-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintoina arvotaan lippuja Salpausselän kisoihin seuraavasti: 3 kpl 4 lipun paketteja lauantaille 9.2.2019 ja 3 kpl 4 lipun paketteja sunnuntaille 10.2.2019. Järjestäjä arpoo liput paketteina, eikä voittaja voi vaikuttaa siihen kummalle päivälle hän liput voittaa. Liput toimitetaan voittajalle postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo kilpailupostausta Facebookissa ja Instagramissa kommentoiden kesken lippuja Salpausselän kisoihin seuraavasti: 3 kpl 4 lipun paketteja lauantaille 9.2.2019 ja 3 kpl 4 lipun paketteja sunnuntaille 10.2.2019. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan yhteystietonsa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan 29.1.2019. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 3.2.2019 mennessä, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja 4.2.2019.

 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan lippuja Salpausselän kisoihin seuraavasti: 3 kpl 4 lipun paketteja lauantaille 9.2.2019 ja 3 kpl 4 lipun paketteja sunnuntaille 10.2.2019.  Kaikki liput ovat A-katsomo-lippuja. Yhden palkinnon, eli lippupaketin arvo on lauantain lippujen osalta 158 euroa ja sunnuntain lippujen osalta 114. Lippujen kappalekohtaiset arvot vaihtelevat päivän mukaan. Lauantain liput 39,50 euroa / kpl ja sunnuntain liput 28,50 / kpl.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä kilpailupostausta kommentoimalla, missä heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa tai Instagramissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostaukseen.

 

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa tai Instagramissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- ja/tai Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

 

 

#HIILLOSHIIHTOHAASTE-KISA

21.12.2018

Julkaisemalla Instagram-tilillään videon tai kuvan lumilajitempustaan, ja merkitsemällä postaukseen #hiilloshiihtohaaste, osallistuu kilpailuun, jonka pääpalkintona on 1500 euron matkalahjakortti. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 50 euron arvoisia tuotelahjakortteja. Temppu voi olla tehty murtomaasuksilla, lumilaudalla tai millä tahansa lumiseen suoritukseen soveltuvalla välineellä. Tilin, jolta kilpailupostaus tehdään, tulee olla julkinen.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 1.1.-28.2.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Julkaisemalla julkisella Instagram-tilillä videon tai kuvan lumilajitempustaan, ja merkitsemällä postaukseen #hiilloshiihtohaaste, osallistuu kilpailuun, jonka pääpalkintona on 1500 euron matkalahjakortti. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl 50 euron arvoisia tuotelahjakortteja. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä huolehtii, että mm. Hiihtoliiton edustajista koostuva raati valitsee voittajan kilpailuajan päätyttyä. Voittajia valitaan 1 (yksi). Lisäksi järjestäjä arpoo kaikkien osallistujien kesken 3 (kolme) 50 euron arvoista tuotelahjakorttia. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagramissa kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä, sekä Instagramin yksityisviestillä. Voittajaa pyydetään toimittamaan yhteystietonsa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

 

Palkinnot

Pääalkinto on 1500 euron matkalahjakortti. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 (kolme) 50 euron arvoista tuotelahjakorttia. 

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

 Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä Instagram-kilpailupostausta kommentoimalla, missä heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla postaus Instagramissa ja merkitsemällä siihen kilpailun hashtag #hiilloshiihtohaaste. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla merkinnän #hiilloshiihtohaaste postauksestaan.

 

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla postaus Instagramissa ja merkitsemällä siihen kilpailun hashtag #hiilloshiihtohaaste. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

 

Reseptivinkit Kokkaamosta