Kilpailujen säännöt

TIKTOK POND HOCKEY -ARVONNAN SÄÄNNÖT

15.12.2022

Voit osallistua arvontaan tekemällä videon, jossa näyttää millaisella kikalla laittaa kiekon tyhjään maaliin, ja julkaisemalla kyseisen videon TikTokissa käyttäen tägiä #wilhelmpondhockey. Arvonnan palkintona arvotaan pelipaikka Levillä 27.–28.1.2023 järjestettävään Pond Hockey World Cup -turnaukseen. Palkintoon sisältyy myös kolmen yön majoitus Levillä, pelipaidat, pipot sekä liput kisabileisiin kuudelle (6) henkilölle.

Arvonta ei ole TikTokin järjestämä tai tukema, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä Arvonta liity mitenkään TikTokiin. Kaikki osallistujat vapauttavat TikTokin kaikista Arvontaan liittyvistä vastuista.

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Arvontaan ja osallistumalla Arvontaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat osallistuessaan noudattamaan myös TikTokin omia käyttöehtoja ja sääntöjä.

Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA

Jäljempänä ”Järjestäjä”

 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 27.12.2022 klo 12.00 – 3.1.2023 klo 23.59 (jäljempänä: ”Arvonta-aika”).

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset, täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Arvonnan palkinto on lunastettavissa vain täysi-ikäisille. Atria Suomi Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien iän ja osallistumiskelpoisuuden.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän Arvonnan järjestelyjen kanssa.

Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden Järjestäjän arvontaa koskevien päätösten hyväksymistä.

Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua julkaisemalla kilpailuajan 27.12.2022 klo 12 – 3.1.2023 klo 23.59 puitteissa, tägiä #wilhelmpondhockey käyttäen TikTokiin videon, jossa näyttää millaisella kikalla laittaa kiekon tyhjään maaliin.

Julkaisemalla videon kyseistä tägiä käyttäen hyväksyy, että Atria voi käyttää videota markkinoinnissaan.

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnon niiden kesken, jotka ovat julkaisseet oman videon, jossa näyttää kuinka laittaa kiekon tyhjään maaliin, kilpailuajan 27.12.2022 klo 12 – 3.1.2023 klo 23.59 puitteissa TikTokissa #wilhelmpondhockey-tägiä käyttäen.

Arvonta suoritetaan keskiviikkona 4.1.2022 klo 10 ja voittajalle ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta kommenttikentässä merkitsemällä/tägäämällä hänen arvonnan voittaneeseen TikTok-videoon, sekä henkilökohtaisesti TikTokin yksityisviestillä.

Voittajaa pyydetään toimittamaan yksityisviestillä nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista, eli käytännössä Pond Hockey -organisaation yhteydenottoa varten, jotta turnaukseen liittyvistä yksityiskohdista saadaan sovittua.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta tiistaihin 10.1.2022 klo 10 mennessä, arvotaan uusi voittaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen Arvonnan ulkopuolelle on osallistujan vastuulla, eikä Järjestäjä vastaa tästä miltään osin.

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti.

Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkinto lunastetaan Levillä 26.–29.1.2023. Voittaja ja muut henkilöt vastaavat itse matkakustannuksistaan Leville. Arvonnan järjestäjä eikä palkinnon toimittava Pond Hockey -organisaatio ei kustanna voittajan tai muiden matkakustannuksia Leville.

Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale. Palkinnon sisältö on:

  • Joukkuepaikka vapaasti valittavaan sarjaan Pond Hockey World Cup -turnaukseen (Miehet, Naiset tai Fun Hockey)
  • Majoitus to-su 26.–29.1.2023 Levillä kuudelle (6) henkilölle
  • Wilhelm-pelipaidat kuudelle (6) henkilölle
  • Wilhelm-pipot kuudelle (6) henkilölle
  • Pääsyliput kisabileisiin perjantaille ja lauantaille kuudelle (6) henkilölle

Palkinnon arvo on 1951,00 euroa. Palkinnon toimittaa Pond Hockey -organisaatio.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun. 

Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vahingosta ja vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi. 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

Järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron .

Oikeudet arvonnan puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaa varten toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli materiaalin on luonut kolmas taho, osallistuja on saanut tältä suostumuksen osallistua arvontaan näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ettei materiaali ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajalle. Voittajaa pyydetään toimittamaan valintansa mukaan sähköpostiosoitteensa ja/tai puhelinnumeronsa Järjestäjälle yksityisviestinä TikTokissa palkinnon toimittamista, eli käytännössä Pond Hockey -organisaation yhteydenottoa varten, jotta palkinnon toimittamiseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan sopia. Järjestäjä toimittaa voittajan yhteystiedot Pond Hockey -organisaatiolle suojatussa sähköpostissa. Pond Hockey -organisaatio tuhoaa voittajan yhteystiedot turnauksen jälkeen. Pond Hockey -organisaatiolle toimitettuun henkilötietoon soveltuu Pond Hockey -organisaation tietosuojakäytäntö.

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen TikTok-tilinsä käyttäjänimi merkitään/tägätään hänen arvontaan osallistuvan TikTok-videon kommenttikentässä.

Voittajan TikTok-käyttäjänimi kirjataan Järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkkioikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.