Kilpailujen säännöt

Atria ohukaiset 50 v, koodikampanjan säännöt

 1. Kilpailuaika
  Kampanja-aika on 1.5.2021 - 31.08.2021.
 2. Kilpailun järjestäjä
  Kilpailun järjestää Atria Oyj, Y-tunnus 0841066-1 (jäljempänä ”Järjestäjä”)
 3. Kilpailun palkinto
  Kilpailun palkintoina on 10 kpl 500 euron arvoisia lahjakortteja, joilla saa lahjakortin arvosta elektroniikka elektroniikkaliikkeestä. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi.
 4. Voittajan valinta, arvonta ja osallistuminen
  Kampanjassa mukana ovat Atrian Ohukaiset -sarjan tuotteet (Atria Pinaattiohukainen 400g, Atria Veriohukainen 400g, Atria Porkkanaohukainen 400g, Aria Rahkaohukainen Omena-Kaneli 380g, Atria Ohukainen 400g, Atria Vaahterasiirappi Ohukainen380g). Kilpailuaikana edellä mainittujen Atrian ohukaispakkausten etikettien takapuolelle painetaan kymmeneen pakkaukseen kilpailukoodi. Ei-voittoa sisältävissä pakkauksissa ei takapuolelta löydy etikettiä lainkaan. Kilpailuun osallistuminen edellyttää pakkauksen ostamista ja voittokoodin tarkistamista osoitteessa atria.fi/promootio. Voittaja saa tietää voitostaan, kun pakkauksessa on koodi ja oikean koodin tarkistaa atria.fi/proomotio sivulla. Voittajan on säilytettävä pakkaus, jossa voittokoodi oli. Voitto luovutetaan voittajalle vain siinä tapauksessa, että voittokoodi tarkistetaan atria.fi/promootio -sivustolla 20.9.2021 mennessä ja voittopakkaus toimitetaan kilpailun järjestäjälle.

Kilpailuun saavat osallistua Suomessa asuvat kuluttajat. Kampanjan järjestelyissä mukana olevien tahojen henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

 1. Voitosta ilmoittaminen ja voiton lunastaminen
  Voittaja saa tietää voitostaan syötettyään kilpailukoodin atria.fi/promootio -sivustolla. Tämän jälkeen voittajan on annettava sivustolla nimensä ja yhteystietonsa sekä säilytettävä voittopakkaus palkinnon lunastamiseksi. Voittajaan ollaan tämän jälkeen yhteydessä.
 2. Tietojen luovuttaminen
  Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Voittajan nimeä tai muita henkilötietoja ei julkaista.
 3. Järjestäjän vastuu
  Kilpailun Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun Järjestäjän vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä maksaa arpajaisveron voitoista.

 1. Erityisehdot
  Kaikenlainen kilpailuosallistumisten manipulointi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä milloin tahansa.

 

STREET HOCKEY -JOUKKUEPAIKKA - ARVONTA WILHELMIN INSTAGRAMISSA

24.6.2021

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa mihin turnaukseen, kenen kanssa ja minkä vuoksi haluaisi päästä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan yksi Wilhelm Devil’s -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Wilhelm Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 31.7.–1.8.
Tampere 7.–8.8.
Lappeenranta 14.–15.8.
Kuopio 21.–22.8.
Espoo 28.–29.8.

Kunkin turnauksen joukkuepaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat ilmoittaneet kommentissaan haluavansa pelata juuri siinä kyseisessä turnauksessa.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 1.-11.7.2021.

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa (tili atria_wilhelm) mihin turnaukseen, kenen kanssa ja minkä vuoksi haluaisi päästä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan yksi Wilhelm Devil’s -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 31.7.–1.8.
Tampere 7.–8.8.
Lappeenranta 14.–15.8.
Kuopio 21.–22.8.
Espoo 28.–29.8.

Kunkin turnauksen joukkuepaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat ilmoittaneet kommentissaan haluavansa pelata juuri siinä kyseisessä turnauksessa.

Arvonnat suoritetaan 12.7.2021.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Arvonnat suoritetaan 12.7.2021. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajia pyydetään toimittamaan yksityisviestillä nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista, eli käytännössä yhteydenottoa varten, jotta turnaukseen liittyvistä yksityiskohdista saadaan sovittua. Arvonnat suoritetaan 12.7.2021, minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajaa/voittajia ei tavoiteta tiistaihin 20.7.2021 klo 12 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja/uudet voittajat.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan yksi Wilhelm Devil’s -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 31.7.–1.8.
Tampere 7.–8.8.
Lappeenranta 14.–15.8.
Kuopio 21.–22.8.
Espoo 28.–29.8.

Joukkuepaikan arvo on 295 euroa. Palkintoon kuuluu myös Wilhelm Devil’s -pelipaidat joukkueen pelaajille. Paitojen arvo on 45 euroa/paita. Paitoja kuuluu yhteen palkintoon 7-17 kappaletta, sen mukaan minkäkokoisen joukkueen voittaja kokoaa. Yhden palkinnon arvo on siis 610-1060 euroa, riippuen siitä kuinka monen hengen joukkueen kilpailun voittaja kokoaa, eli kuinka monta paitaa palkintoon kuuluu.

Palkintoja arvotaan viisi (5) kappaletta.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailupostaukseen tehtävään kommenttiin Instagramissa atria_wilhelm-tilillä. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon toimittamista varten. Palkinnon toimittaminen tarkoittaa käytännössä yhteydenottoa turnaukseen liittyviin käytännön asioihin liittyen. Järjestäjä toimittaa yhteystiedot Street Hockey -organisaatiolle suojattuna sähköpostina. Street Hockey -organisaatio tuhoaa yhteystiedot Street Hockey -kiertueen päätteeksi. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksesta Instagramissa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

 

 

ATRIA FACEBOOK GRILLIHERKUT-ARVONTA

24.6.2021

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan kaksi Atrian tuotelahjakorttia.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 26.7.-1.8.2021.

 

Arvontaan osallistuminen

Postaamalla kuvan kilpailupostauksen kommenttikenttään Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan kaksi (2) Atrian tuotelahjakorttia. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Facebookissa kommentoiden kesken kilpailuajan (26.7.-1.8.2021) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä vastaamalla hänen arvonnan voittaneeseen kommenttiinsa. Voittajia pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan kilpailuajan (26.7.-1.8.2021) päätyttyä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoja arvotaan kaksi (2) kappaletta. Palkinto on 15 euron arvoinen Atrian tuotelahjakortti.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavista palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajille ilmoitetaan voitosta vastaamalla hänen kommenttiinsa kilpailupostauksen kommenttikentässä. Kommentissa häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostaukseen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.