Kilpailun säännöt

STREET HOCKEY -PELIPAIKKA - KILPAILU WILHELMIN INSTAGRAMISSA

5.7.2019

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa, minkä vuoksi haluaisi päästä mukaan JVG:n kentälliseen tähdistöottelussa, osallistuu kilpailuun jonka palkintona arvotaan yksi pelipaikka kyseisessä kentällisessä Street Hockey Tourin finaaliturnauksessa, Helsingissä lauantaina 3.8.2019. Palkintoon kuuluu myös paita, joka päällä ottelu pelataan.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 19.7. - 25.7.2019

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa, minkä vuoksi haluaisi päästä mukaan JVG:n kentälliseen tähdistöottelussa, osallistuu kilpailuun jonka palkintona arvotaan yksi pelipaikka kyseisessä kentällisessä Street Hockey Tourin finaaliturnauksessa, Helsingissä lauantaina 3.8.2019.

Kilpailuun voi osallistua 19.7. - 25.7.2019. Arvonta suoritetaan 26.7.2019.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Arvonta suoritetaan 26.7.2019. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan yksityisviestillä nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista, eli käytännössä Street Hockey -organisaation yhteydenottoa varten, jotta turnaukseen osallistumiseen liittyvistä yksityiskohdista saadaan sovittua. Arvonta suoritetaan 26.7.2019 minkä jälkeen voittajalle ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta maanantaihin 29.7.2019 klo 13 mennessä on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

Palkinnot

Palkintoina arvotaan yksi pelipaikka JVG:n kentälliseen tähdistöottelussa, Street Hockey Tourin finaaliturnauksessa, Helsingissä lauantaina 3.8.2019. Voittaja saa myös Wilhelm-paidan jota hän pitää yllään pelatessaan. Palkinnon rahallinen arvo on 15 euroa (paidan arvo).

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailupostaukseen tehtävään kommenttiin Instagramissa atria_wilhelm-tilillä. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon toimittamista varten. Palkinnon toimittaminen tarkoittaa käytännössä yhteydenottoa Street Hockey -organisaatiolta turnaukseen liittyviin käytännön asioihin liittyen.  Järjestäjä toimittaa yhteystiedot Street Hockey -organisaatiolle suojattuna sähköpostina. Street Hockey -organisaatio tuhoaa yhteystiedot Street Hockey -kiertueen päätteeksi. Muilta osallistujalta kuin voittajalta ei kerätä henkilötietoja. Voittajan yhteystiedot kirjataan järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksesta Instagramissa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

#HYVÄGRILLIRUOKAPAREMPIMIELI-KILPAILU INSTAGRAMISSA

2.5.2019

Postaamalla Instagramiin kuvan omista grillailuistaan hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan kolmen kuukauden ajan joka kuukausi Atria Lihakaupan 100 euron lahjakortti. Palkintoja arvotaan yhteensä kolme kappaletta. Kilpailuun osallistuvat jokaisella arvontakerralla kaikki kilpailuajan puitteissa arvontahetkeen mennessä tehdyt postaukset. Arvonnat suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 1.5.-31.7.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Postaamalla Instagramiin kuvan omista grillailuistaan hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan kolmen kuukauden ajan joka kuukausi Atria Lihakaupan 100 euron lahjakortti. Palkintoja arvotaan yhteensä kolme kappaletta. Kilpailuun osallistuvat jokaisella arvontakerralla kaikki kilpailuajan puitteissa arvontahetkeen mennessä tehdyt postaukset. Arvonnat suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot 3.6., 1.7. ja 1.8.2019 hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagram-postauksen kilpailuajan puitteissa tehneiden kesken. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta hänen tekemänsä, arvonnan voittaneen postauksen kommenttikentässä. Voittajaa pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019  minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan yhteensä 3 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja verkossa toimivaan Atria Lihakauppaan. Yhden palkinnon arvo on 100 euroa. Lihakaupan toimitusalueisiin kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Seinäjoki.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä kommentoimalla heidän kilpailuun osallistuviin, arvonnan voittaneisiin postauksiin. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan tekemällä grillausaiheinen postaus hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kilpailuun osallistuvan postauksensa tai vain merkinnän #hyvägrilliruokaparempimieli postauksestaan.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan tekemällä grillausaiheinen postaus hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

Reseptivinkit Kokkaamosta