Kilpailun säännöt

#HIILLOSHIIHTOHAASTE-KISA

19.12.2019

Julkaisemalla Instagram-tilillään hiihtoaiheisen kuvan tai videon, ja merkitsemällä postaukseen #hiilloshiihtohaaste, osallistuu kilpailuun, jonka pääpalkintona on 1500 euron arvoinen matkalahjakortti. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan kaksi (2) Vuoden Hiillos-makkarat-palkintoa, eli kaksi (2) 150 euron arvoisia Atria-tuotelahjakorttia. Tilin, jolta kilpailupostaus tehdään, tulee olla julkinen.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 1.1.-31.3.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Julkaisemalla julkisella Instagram-tilillä hiihtoaiheisen kuvan tai -videon, ja merkitsemällä postaukseen #hiilloshiihtohaaste, osallistuu kilpailuun, jonka pääpalkintona on 1500 euron matkalahjakortti. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan kaksi (2) 150 euron arvoista tuotelahjakorttia. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot hashtagilla #hiilloshiihtohaaste Instagram-postauksen kilpailuajan puitteissa (1.1.-31.3.2020) tehneiden kesken. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta hänen tekemänsä, arvonnan voittaneen postauksen kommenttikentässä. Pääpalkinnon, matkalahjakortin voittajaa pyydetään toimittamaan yksityisviestillä sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Tuotelahjakorttien voittajia pyydetään toimittamaan yksityisviestillä postipostiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan kilpailuajan päätyttyä, minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. 

Palkinnot

Pääpalkinto on 1500 euron arvoinen matkalahjakortti. Lisäksi arvotaan kaksi (2) 150 euron arvoista tuotelahjakorttia. 

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä heidän Instagram-kilpailupostausta kommentoimalla, missä heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä palkinnosta riippuen joko postiosoitteensa tai sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Pääpalkinto, matkalahjakortti toimitetaan sähköpostitse. Tuotelahjakortit toimitetaan postitse. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla postaus Instagramissa ja merkitsemällä siihen kilpailun hashtag #hiilloshiihtohaaste. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla merkinnän #hiilloshiihtohaaste postauksestaan.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan julkaisemalla postaus Instagramissa ja merkitsemällä siihen kilpailun hashtag #hiilloshiihtohaaste. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

ATRIA FB SALPAUSSELÄN KISAT -KISA

22.1.2020

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan 4 lippupakettia Salpausselän kisoihin 29.2.-1.3.2020.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 3.-11.2.2020.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan neljä neljän lipun lippupakettia Salpausselän kisoihin 29.2.-1.3.2020. Kaksi lippupakettia sisältää neljä lippua lauantaille 29.2. ja kaksi neljä lippua sunnuntaille 1.3.2020. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Facebookissa kommentoiden kesken kilpailuajan (3.-11.2.2020) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajia pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan kilpailuajan (3.-11.2.2020) päätyttyä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoja arvotaan neljä (4) kappaletta. Kukin palkinto pitää sisällään neljä (4) A-katsomolippua Salpausselän kisoihin. Kaksi palkinnoista sisältää lippuja lauantaille 29.2. ja kaksi sunnuntaille 1.3.2020. Lauantain lippujen arvo on 39,50 euroa / lippu. Lauantain lippuja sisältävän palkinnon arvo on siis 4 x 39,50, eli 158 euroa. Sunnuntain lippujen arvo on 28,50/lippu. Sunnuntain lippuja sisältävän palkinnon arvo on siis 4 x 28,50, eli 114 euroa. Kokokilpailun palkintojen kokonaisarvo on 544 euroa. Lippupaketit arvotaan kaikkien osallistujien kesken. Kilpailuun osallistuva ei voi vaikuttaa siihen, kumman päivän liput hän voittaa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkinnon arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Kommentissa häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostaukseen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

ATRIA FB YSTÄVÄNPÄIVÄNKISA

22.1.2020

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan kahden Atria-tuotelahjakortin setti.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 14.-18.2.2020.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan palkinto, joka pitää sisällään kaksi (2) 50 euron arvoista Atria-tuotelahjakorttia. Palkinto toimitetaan voittajalle postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnon kilpailupostausta Facebookissa kommentoiden kesken kilpailuajan (14.-18.2.2020) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan kilpailuajan (14.-18.2.2020) päätyttyä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale. Palkinto pitää sisällään kaksi (2) 50 euron arvoista Atria-tuotelahjakorttia. Palkinnon kokonaisarvo on 100 euroa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkinnon arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajalle ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Kommentissa häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajalta ei kerätä henkilötietoja. Palkinto toimitetaan postitse. Voittajan yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostaukseen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

Reseptivinkit Kokkaamosta