Kilpailun säännöt

 

 

WILHELM OCTOBERFEST -KISA

5.10.2018

Täggäämällä kaverin kilpailupostauksen kommenttikenttään Wilhelmin Instagramissa, osallistuu arvontaan, jossa palkintoina arvotaan lahjakortti Octoberfest-juhlien lihojen ostoon.

 

Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 5.10.-11.10.2018.

 

Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täggäämällä kaverin kilpailupostauksen kommenttikenttään Wilhelmin Instagramissa. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajien arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo arvonnan voittajat kilpailuajan päätyttyä. Voittajia arvotaan 1 (yksi). Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta Instagramissa kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä, sekä Instagramin yksityisviestillä. Voittajaa pyydetään toimittamaan yhteystietonsa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa arvonnan suorittamisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

 

Palkinnot

 Osallistuneiden kesken arvotaan 1 (yksi) Atrian lahjakortti, jonka arvo on 60 euroa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

 Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä Facebook-kilpailupostauksen kilpailukommenttia kommentoimalla, missä häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajalta ei kerätä henkilötietoja. Palkinto toimitetaan postitse. Voittajan yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan vuoden vaihteen jälkeen, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

 Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla tykkäyksensä.

 

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

ARJEN SANKARI -KISA

3.10.2018

Täyttämällä sivun www.atria.fi/jauheliha sivun linkistä löytyvän lomakkeen, osallistuu kilpailuun, jossa voi voittaa vuoden jauhelihat tai Jauhelihakirjan.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 4.-22.10.2018.

Kilpailuun osallistuminen

Täyttämällä sivun www.atria.fi/jauheliha sivun linkistä löytyvän lomakkeen, jossa kertoo oman jauhelihareseptinsä ja tarinan reseptin takana, osallistuu kilpailuun, jossa voi voittaa vuoden jauhelihat tai Jauhelihakirjan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajien valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä valitsee finalistit kilpailuajan päätyttyä. Finalisteja valitaan 4 (neljä). Valinnassa huomioidaan mm. reseptin omaperäisyys ja herkullisuus, sekä tarinan vetoavuus.

Finalisteiksi valituille ilmoitetaan valintojen valmistuttua. Finalisteilta pyydetään osoite kirjan postittamista verten. Jos finalistia ei tavoiteta viikon kuluessa valinnan suorittamisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi finalisti.

Atria julkaisee finalistireseptit Facebookissa ja kuluttajat äänestävät niistä pääpalkinnon voittajan Facebookissa.

Atria kertoo voittajan Facebookissa ja postittaa tälle pääpalkinnon.

Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Palkinnot

Kilpailun pääpalkintona on vuoden jauhelihat. Jauhelihapalkinto luovutetaan voittajalle lahjakorttimuodossa. Lahjakortin arvo on 250 euroa ja se koostuu useammasta, pienemmästä Atria-lahjakortista. Kaikki 4 (neljä) finalistia saavat palkinnoksi Jauhelihakirjan, jonka arvo on 14,90.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa palkintojen toimittamiseen kirjan tai pääpalkinnon voittaneille. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Yhteystiedot kerätään jotta finalisteihin voidaan olla yhteydessä kun valinnat on suoritettu. Finalisteihin ollaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse kun valinnat on suoritettu. Tällöin pyydetään postiosoite kirjapalkinnon, sekä myöhemmin mahdollisen pääpalkinnon postittamista varten. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Kaikki henkilö- ja yhteystiedot turvataan Atria konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti.  Osallistujien yhteystiedot hävitetään 31.12.2018 mennessä.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä  sivun www.atria.fi/jauheliha sivun linkistä löytyvän lomakkeen. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää ja muuttaa antamiaan tietoja ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä  sivun www.atria.fi/jauheliha sivun linkistä löytyvän lomakkeen. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan ja poistaa ne em. palvelusta ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

VOITA SPARRAUSAPUA RAVINTOLAAN -KISA

17.9.2018

Täyttämällä sivun www.atria.fi/100nuortakokkia sivun linkistä löytyvän lomakkeen, ilmoittaa ravintolan kilpailuun, jossa voi voittaa Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman opiskelijoista kootun joukkueen valmentajineen sparrausavuksi ravintolaan.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 17.-26.9.2018.

Kilpailuun osallistuminen

Täyttämällä sivun www.atria.fi/100nuortakokkia sivun linkistä löytyvän lomakkeen, osallistuu kilpailuun, jossa voi voittaa Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman opiskelijoista kootun joukkueen valmentajineen sparrausavuksi ravintolaan. Joukkueet ovat 4-5 henkilön kokoisia. Joukkueiden mukana kulkee myös valmentajat. Opiskelijat suorittavat tehtävän osana Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelmaa. Tehtävä suoritetaan, eli sparrausapu tarjoillaan ravintoloille 29.10.2018 klo 13 alkaen.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajien valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä valitsee voittajat kilpailuajan päätyttyä. Voittajia valitaan 4 (neljä). Valinnassa huomioidaan mm. voittajaravintoloiden tarjoaman sparraushaasteen haastavuus sekä valittujen ravintoloiden tarjoamat erilaiset haasteet. Voittajaravintoloiden tulee myös sijaita Helsingin keskustan läheisyydessä, sillä Atria 100 Nuorta Kokkia -koulutusohjelman aikataulu ei salli merkittävän pitkiä siirtymiä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Valittujen ravintoloiden ilmoittajille ilmoitetaan voitosta valintojen valmistuttua.  Jos voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa valinnan suorittamisesta, on kilpailun järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja.

 

Palkinnot

Kilpailun palkintoina on neljä sparrausapua, yksi kultakin joukkueelta. Sparrausjoukkueita lähtee liikenteeseen yhteensä neljä. Yhteen joukkueeseen kuuluu 4-5 Atria 100 Nuorta Kokkia -opiskelijaa. Kunkin joukkueen mukana liikkuu myös valmentaja. Palkinto on lunastettava, eli sparrausapu vastaanotettava 29.10.2018 klo 13.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa sparrausavun tarjoamiseen ravintoloille. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

Henkilötietojen käsittely

Yhteystiedot kerätään jotta valittujen ravintoloiden ilmoittajiin voidaan olla yhteydessä kun valinnat on suoritettu. Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse kun valinnat on suoritettu. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin. Kaikki henkilö- ja yhteystiedot turvataan Atria konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti.  Annetut yhteystiedot hävitetään 29.10.2018 jälkeen.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä  sivun www.atria.fi/100nuortakokkia sivun linkistä löytyvän lomakkeen. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää ja muuttaa antamiaan tietoja ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä  sivun www.atria.fi/100nuortakokkia sivun linkistä löytyvän lomakkeen. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan ja poistaa ne em. palvelusta ottamalla yhteys tietosuoja@atria.com.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Reseptivinkit Kokkaamosta

Olemme päivittäneet verkko- ja mobiilipalveluidemme tietosuojaselosteen vastaamaan EU:n tietosuoja-asetuksen ("GDPR") vaatimuksia. Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja keräämme verkko- ja mobiilipalveluidemme käyttäjistä, miten käytämme niitä ja miten huolehdimme niiden suojaamisesta. Lue lisää.

Ok