Kilpailun säännöt

HYVÄÄ SUOMESTA -KISA

13.5.2019

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook- tai Instagram-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan yhteensä viisi (5) Hyvää Suomesta -kangaskassia. Kolme kassia arvotaan Facebookissa, kaksi Instagramissa.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 14.-19.5.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook- tai Instagram-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan yhteensä viisi Hyvää Suomesta -kangaskassia. Kolme kassia arvotaan Facebookissa osallistuneiden kesken ja kaksi Instagramissa osallistuneiden kesken. Kassit toimitetaan voittajille postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Facebookissa ja Instagramissa kommentoiden kesken kilpailuajan (14.-19.5.2019) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan kilpailuajan (14.-19.5.2019) päätyttyä. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan yhteensä viisi (5) Hyvää Suomesta -kangaskassia. Kolme kassia arvotaan Facebookissa osallistuneiden kesken ja kaksi Instagramissa osallistuneiden kesken. Kassit toimitetaan voittajille postitse.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä kilpailupostauksessa täggäämällä, missä heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa tai Instagramissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palveluista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa tai Instagramissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook- tai Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

JVG:N PELIPAIDAT JA WILHELM-TUOTTEITA - KILPAILU INSTAGRAMISSA

13.5.2019

Seuraamalla Wilhelmiä (tili atria_wilhelm) Instagramissa, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan Jare Brandin ja Ville Gallen nimikirjoituksilla varustetut pelipaidat ( 2 kpl) sekä Wilhelm-tuotepaketteja (7 kpl).

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 13.5.-30.6.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Seuraamalla Wilhelmiä (tili atria_wilhelm) Instagramissa, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan Jare Brandin ja Ville Gallen nimikirjoituksilla varustetut pelipaidat ( 2 kpl) sekä Wilhelm-tuotepaketteja (7 kpl). Pelipaitojen arvonnat suoritetaan seuraajien kesken 22.5.2019. Wilhelm-tuotepakettien arvonnat suoritetaan seuraajien kesken 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. ja 1.7.2019.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Pelipaitojen arvonnat suoritetaan 22.5.2019 ja Wilhelm-tuotepakettien arvonnat 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. ja 1.7.2019 atria_wilhelm-IG-tilin seuraajien kesken. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan 22.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6. ja 1.7.2019 minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan kaksi kappaletta Jare Brandin ja Ville Gallen nimikirjoituksissa varustettua pelipaitaa (arvo 50 euroa/kpl) 7 kpl Wilhelm-tuotepaketteja (arvo 30 euroa), johon kuuluu mm. kylmälaukku.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailusta kertovaan postaukseen Instagramissa atria_wilhelm-tilillä. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan seuraamalla atria_wilhelm-tiliä Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa lopettamalla atria_wilhelm-tilin seuraamisen Instagramissa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan seuraamalla atria_wilhelm-tiliä Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

#HYVÄGRILLIRUOKAPAREMPIMIELI-KILPAILU INSTAGRAMISSA

2.5.2019

Postaamalla Instagramiin kuvan omista grillailuistaan hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan kolmen kuukauden ajan joka kuukausi Atria Lihakaupan 100 euron lahjakortti. Palkintoja arvotaan yhteensä kolme kappaletta. Kilpailuun osallistuvat jokaisella arvontakerralla kaikki kilpailuajan puitteissa arvontahetkeen mennessä tehdyt postaukset. Arvonnat suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 1.5.-31.7.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Postaamalla Instagramiin kuvan omista grillailuistaan hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli, osallistuu kilpailuun, jossa arvotaan kolmen kuukauden ajan joka kuukausi Atria Lihakaupan 100 euron lahjakortti. Palkintoja arvotaan yhteensä kolme kappaletta. Kilpailuun osallistuvat jokaisella arvontakerralla kaikki kilpailuajan puitteissa arvontahetkeen mennessä tehdyt postaukset. Arvonnat suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot 3.6., 1.7. ja 1.8.2019 hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagram-postauksen kilpailuajan puitteissa tehneiden kesken. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan 3.6., 1.7. ja 1.8.2019  minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan yhteensä 3 kpl 100 euron arvoisia lahjakortteja verkossa toimivaan Atria Lihakauppaan. Yhden palkinnon arvo on 100 euroa. Lihakaupan toimitusalueisiin kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Seinäjoki.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä kommentoimalla heidän kilpailuun osallistuviin postauksiin. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan tekemällä grillausaiheinen postaus hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kilpailuun osallistuvan postauksensa tai merkinnän #hyvägrilliruokaparempimieli postauksestaan.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan tekemällä grillausaiheinen postaus hashtagilla #hyvägrilliruokaparempimieli Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

WILHELM KISASTUDIO -KISA WILHELMIN INSTAGRAMISSA

24.4.2019

Kommentoimalla kilpailupostausta Wilhelmin Instagram-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 20 kpl neljän hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon. Yksi lippupaketeista on VIP-paketti, johon kuuluu istumapaikat JVG:n seurassa.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 25.4.-2.5.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Wilhelmin Instagram-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 20 kpl neljän hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon. Yksi lippupaketeista on VIP-paketti, johon kuuluu istumapaikat JVG:n seurassa. Tarkemmat tiedot tapahtumasta toimitetaan voittajille sähköpostitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Instagramissa  kommentoiden kesken kilpailuajan (25.4.-2.5.2019) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa yksityisviestillä lisätietojen toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan kilpailuajan (25.4.-2.5.2019) päätyttyä. Mikäli voittajia ei tavoiteta viiden päivän kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoina arvotaan 20 kpl neljän hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon.  Palkinto pitää sisällään runsaat tarjoilut tapahtumassa, oheisohjelmaa paikan päällä, sekä bussikuljetuksen Helsingin keskustasta kisastudioon ja takaisin. Palkinnon arvo on 50 euroa / henkilö, eli 200 euroa / arvontapalkinto. Yksi lippupaketeista on VIP-paketti, johon kuuluu istumapaikat JVG:n seurassa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailupostaukseen tehtävään kommenttiin. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä sähköpostiosoitteensa jotta heille voidaan toimittaa tarkemmat tiedot tapahtumaan liittyen. Voittajalle lähetetään sähköposti jossa häntä pyydetään ilmoittamaan oma nimensä ja puhelinnumeronsa.  Voittajaa pyydetään ilmoittamaan myös koko seurueensa jäsenten nimet ja iät. Nimitiedot kysytään siksi, että sisäänpääsy tapahtumaan tapahtuu nimilistojen avulla. Ikätietojen avulla pystytään arvioimaan tapahtumaan tarvittavien tarjoilujen määrää. Mikäli tapahtumaan osallistuvassa ryhmässä on ala-ikäisiä, pyydetään ilmoittamaan myös paikalle tulevan täysi-ikäisen huoltajan puhelinnumero.

Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

WILHELM KISASTUDIO -KISA ATRIAN FACEBOOKISSA

24.4.2019

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 10 kpl kahden hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 25.4.-2.5.2019.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 10 kpl kahden hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon. Tarkemmat tiedot tapahtumasta toimitetaan voittajille sähköpostitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Facebookissa  kommentoiden kesken kilpailuajan (25.4.-2.5.2019) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajaa pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan kilpailuajan (25.4.-2.5.2019) päätyttyä. Mikäli voittajia ei tavoiteta viiden päivän kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan 10 kpl kahden hengen lippupaketteja perjantaina 10.5. Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelmin kisastudioon. Palkinto pitää sisällään tarjoilut tapahtumassa, sekä bussikuljetuksen Helsingin keskustasta kisastudioon ja takaisin. Palkinnon arvo on 50 euroa / henkilö, eli 100 euroa / arvontapalkinto.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailupostaukseen tehtävään kommenttiin. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä sähköpostiosoitteensa jotta heille voidaan toimittaa tarkemmat tiedot tapahtumaan liittyen. Voittajalle lähetetään sähköposti jossa häntä pyydetään ilmoittamaan oma nimensä ja puhelinnumeronsa.  Voittajaa pyydetään ilmoittamaan myös koko seurueensa jäsenten nimet ja iät. Nimitiedot kysytään siksi, että sisäänpääsy tapahtumaan tapahtuu nimilistojen avulla. Ikätietojen avulla pystytään arvioimaan tapahtumaan tarvittavien tarjoilujen määrää. Mikäli tapahtumaan osallistuvassa ryhmässä on ala-ikäisiä, pyydetään ilmoittamaan myös paikalle tulevan täysi-ikäisen huoltajan puhelinnumero.

Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksiin.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

 

Reseptivinkit Kokkaamosta