Kilpailun säännöt

ATRIA FB GRILLIGURU-KISA

23.6.2020

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan kymmenen (10) kahden Grilliguru-lippalakin settiä. Yhden setin arvo on 15 euroa.

 

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 10.-16.7.2020.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostausta Atrian Facebook-tilillä, osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan kymmenen (10) kahden Grilliguru-lippalakin settiä. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot kilpailupostausta Facebookissa kommentoiden kesken kilpailuajan (10.-16.7.2020) päätyttyä. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä vastaamalla hänen arvonnan voittaneeseen kommenttiinsa. Voittajia pyydetään toimittamaan postiosoitteensa yksityisviestillä palkinnon toimittamista varten. Arvonta suoritetaan ja voittajille ilmoitetaan kilpailuajan (10.-16.7.2020) päätyttyä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa, on kilpailun järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Palkintoja arvotaan kymmenen (10) kappaletta. Palkinto pitää sisällään kaksi (2) 7,50 euron arvoista Grilliguru-lippalakkia. Yhden palkinnon kokonaisarvo on 15 euroa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkinnon arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajille ilmoitetaan voitosta vastaamalla hänen kommenttiinsa kilpailupostauksen kommenttikentässä. Kommentissa häntä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä postiosoitteensa palkinnon toimittamista varten. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Palkinnot toimitetaan postitse. Voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostaukseen.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Facebookissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palvelusta, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Facebook-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

 

STREET HOCKEY -JOUKKUEPAIKKA - KILPAILU WILHELMIN INSTAGRAMISSA

26.6.2020

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa mihin turnaukseen, kenen kanssa ja minkä vuoksi haluaisi päästä, osallistuu kilpailuun jonka palkintona arvotaan yksi Team Wilhelm -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Wilhelm Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 1.-2.8.2020
Tampere 15.-16.8.2020
Turku 22.-23.8.2020

Kunkin turnauksen joukkuepaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat ilmoittaneet kommentissaan haluavansa pelata juuri siinä kyseisessä turnauksessa.

Kilpailun järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA
 

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailuun voi osallistua 8.-19.7.2020.

 

Arvontaan osallistuminen

Kommentoimalla kilpailupostaukseen Wilhelmin Instagramissa (tili atria_wilhelm) mihin turnaukseen, kenen kanssa ja minkä vuoksi haluaisi päästä, osallistuu kilpailuun jonka palkintona arvotaan yksi Team Wilhelm -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 1.-2.8.
Tampere 15.-16.8.
Turku 22.-23.8.

Kunkin turnauksen joukkuepaikka arvotaan niiden osallistujien kesken, jotka ovat ilmoittaneet kommentissaan haluavansa pelata juuri siinä kyseisessä turnauksessa.

Arvonnat suoritetaan 20.7.2020.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Arvonnat suoritetaan 20.7.2020. Kilpailun osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen kilpailun ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta kilpailupostauksen kommenttikentässä täggäämällä. Voittajia pyydetään toimittamaan yksityisviestillä nimensä, puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa palkinnon toimittamista, eli käytännössä yhteydenottoa varten jotta turnaukseen liittyvistä yksityiskohdista saadaan sovittua. Arvonnat suoritetaan 20.7.2020 minkä jälkeen voittajille ilmoitetaan voitosta. Mikäli voittajaa/voittajia ei tavoiteta torstaihin 23.7.2020 klo 12 mennessä, on järjestäjällä oikeus valita uusi voittaja/uudet voittajat.

 

Palkinnot

Palkintona arvotaan yksi Team Wilhelm -joukkuepaikka kuhunkin seuraavista Street Hockey -turnauksista:

Helsinki 1.-2.8.2020
Tampere 15.-16.8.2020
Turku 22.-23.8.2020

Joukkuepaikan arvo on 295 euroa. Palkintoon kuuluu myös Wilhelm-pelipaidat pelaajille. Paitojen arvo on 45 euroa/paita. Joukkueessa voi olla 7-15 henkilöä. Koko palkinnon arvo on siis 610-970 euroa, riippuen siitä kuinka monen hengen joukkueen kilpailun voittaja kokoaa. Palkintoja arvotaan kolme (3) kappaletta. Kaikkien kolmen arvottavan palkinnon yhteisarvo on 1830-2910 euroa.

Kilpailun järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjä rajoittaa vastuunsa kilpailun palkintojen arvoon. Kilpailun järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kilpailun järjestäjän käyttöön.

Kilpailun järjestäjä ei vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kilpailun järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Sääntöjen muuttaminen

Kilpailun järjestäjällä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä.

 

Henkilötietojen käsittely

Voittajiin ollaan yhteydessä täggäämällä heidät kilpailupostaukseen tehtävään kommenttiin Instagramissa atria_wilhelm-tilillä. Kommentissa heitä pyydetään toimittamaan yksityisviestinä nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa palkinnon toimittamista varten. Palkinnon toimittaminen tarkoittaa käytännössä yhteydenottoa turnaukseen liittyviin käytännön asioihin liittyen.  Järjestäjä toimittaa yhteystiedot Street Hockey -organisaatiolle suojattuna sähköpostina. Street Hockey -organisaatio tuhoaa yhteystiedot Street Hockey -kiertueen päätteeksi. Muilta osallistujalta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Voittajien yhteystiedot kirjataan järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omiin tietoihin ja oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailun osallistujalla on oikeus pyytää omia tietojaan em. palvelusta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Kilpailuun osallistunut voi poistaa osallistumisensa poistamalla kommenttinsa kilpailupostauksesta Instagramissa.

Oikeus tulla unohdetuksi

Kilpailuun osallistutaan kommentoimalla kilpailupostausta Instagramissa kilpailuajan puitteissa. Halutessaan kilpailuun osallistuneella on mahdollisuus poistaa tietonsa em. palveluista, joka myös poistaa kilpailuun osallistumisen.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin

Kilpailuun osallistuneella on oikeus koska tahansa kieltää tietojensa käyttö markkinointiin ottamalla yhteyttä kilpailun järjestäjään.

Oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Mikäli kilpailuun osallistuneen tiedot ovat joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi Instagram-palvelussa ja loukkauksesta aiheutuu korkea riski henkilön oikeuksille ja vapauksille, tiedottaa em. palvelu tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaisille ja tietoturvaloukkauksen kohteeksi joutuneille henkilöille kulloinkin voimassa olevien määräysten edellyttämällä tavalla.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kilpailuun osallistuneella on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Reseptivinkit Kokkaamosta