Kilpailujen säännöt

WILHELM KISAKATSOMO -ARVONTA WILHELMIN INSTAGRAMISSA

Arvonnan sääntöjä päivitetty 3.5.2022

Kommentoimalla arvontaa koskevaa julkaisua Wilhelmin Instagram-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan 12 kpl viiden hengen lippupaketteja 18.5.2022 Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään, Siim Liivikin ja Ari Wallinin hostaamaan Wilhelm-kisastudioon, jossa seurataan jääkiekon MM-kisojen Suomi-Ruotsi -peliä. Alaikäiset voivat osallistua tapahtumaan vain täysi-ikäisen huoltajan seurassa.

 1. Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA

Jäljempänä ”Järjestäjä
 

Arvonta ei ole Instagramin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin.

 1. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 2.5. klo 16.00 - 9.5.2022 klo 11.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”).

 1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden Järjestäjän arvontaa koskevien päätösten hyväksymistä.

 1. Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Wilhelmin (atria_wilhelm-tili) Instagram-tilillä.

 1. Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot arvontajulkaisua Instagramissa Arvonta-aikana kommentoiden kesken. Arvonta suoritetaan 9.5.2022 klo 12 ja voittajille ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä tägäämällä kunkin voittajan Instagram -tilin käyttäjänimi. Lisäksi voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä, jolla he saavat ilmoittautumislinkin palkintona olevaan tapahtumaan.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 13.5.2022, klo 12 mennessä, arvotaan välittömästi uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 15.5.2022, klo 12 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota. Mikäli arvontaan ei osallistu vähintään arvottavien palkintojen määrää vastaavaa määrää osallistujia, ei ylijääneitä lahjakortteja arvota.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa jättämällä ilmoittautumatta palkintona olevaan tapahtumaan.

Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnanulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti. 

 1. Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintoina arvotaan 12 kpl viiden hengen lippupaketteja perjantaina 18.5.2022 Pasilassa MTV:n studiolla järjestettävään Wilhelm -kisakatsomoon, jossa seurataan jääkiekon MM-kisojen Suomi-Ruotsi -peliä. Tapahtuma alkaa klo 18:00 ja päättyy klo 23.00. 

Tapahtuman hosteina toimivat Siim Liivik ja Ari Wallin.

Tapahtumaan sisältyy ennen pelin alkua studiossa kuvattava Wet Show -jakso, jossa Siim Liivikin vieraaksi saapuu yllätysnimi. Tämän jälkeen Wilhelm -kisakatsomossa seurataan jääkiekon MM-kisojen Suomi-Ruotsi -peliä, jota Siim Liivik ja Arin Wallin kommentoivat.

Palkintoon sisältyy tarjoilut paikan päällä.

Palkinnon arvo on 10 euroa / henkilö, eli 50 euroa / arvontapalkinto.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun.

Alaikäiset voivat osallistua tapahtumaan vain täysi-ikäisen huoltajan seurassa.

Voittajan ja tapahtumaan osallistuvien on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä ikänsä.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta toimitetaan voittajille yksityisviestillä Instagramissa.

 1. Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

Osallistujat vapauttavat Instagramin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

Järjestäjä vastaa tapahtuman järjestämiskuluista ja arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Instagram -tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

Voittajiin ollaan myös yhteydessä yksityisviestillä, jolla heille toimitetaan linkki, jonka kautta he pääsevät ilmoittautumaan tapahtumaan. Voittaja voi ilmoittaa tapahtumaan yhteensä 5 henkilöä. Voittajan mukana tapahtumaan tulevien henkilöiden henkilötietoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, ellei kyseessä ole alaikäisen osallistujan huoltaja.

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään voittajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero mahdollista, tapahtumaa edeltävää yhteydenottoa varten (esimerkiksi, jos koko tapahtuma jouduttaisiinkin perumaan ja tämä tulisi ilmoittaa voittajille). Lomakkeella kysytään myös, kuuluuko seurueeseen alaikäisiä, ja jos kuuluu, niin kuka/ketkä seurueesta toimivat alaikäisten huoltajina. Lisäksi kysytään erityisruokavaliot, jotta nämä osataan huomioida tarjoiluissa.

Ilmoittautumislomakkeella kerätyt tiedot poistetaan 19.5.2022.

Voittajien Instagram-käyttäjänimet kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 1. Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

WILHELM TIKTOK SUPERSELOSTAJA OPEN -KAMPANJAN SÄÄNNÖT

13.4.2022

 

Duetoimalla Wilhelmin videon TikTokissa, osallistuu kampanjaan, jossa sattumanvaraisesti arvotut kahdeksan (8) osallistujaa valitaan finalisteiksi kilpailemaan Wilhelm-videolle tehtävästä parhaasta selostuksesta, ja jossa yksi (1) finalisti voi voittaa PlayStation 5 -pelikonsolin. Kampanjassa arvotaan kahdeksan 20 € Atria-tuotelahjakorttia sekä yksi PlayStation 5 -pelikonsoli, sekä kilpailupalkintona on yksi  PlayStation 5 -pelikonsoli (”Kampanja”).

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Kampanjaan ja osallistumalla Kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Kampanjan järjestäjä

Atria Suomi Oy
Atriantie 1, Nurmo
PL 900, 60061 ATRIA

 

Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä

Kampanjan osallistumisaika alkaa torstaina 14.4.2022 klo 16.00 ja päättyy torstaina 9.6.2022 klo 12.00. Ennen Kampanja-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

 

Kuka voi osallistua

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän Kampanjan järjestelyjen kanssa. Atria Suomi Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, tai kumppanien tai agenttien työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kampanjaan. Atria Suomi Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden.

 

Miten osallistua

Arvontaan osallistuvat kaikki Kampanja-ajan sisällä Wilhelmin Kampanja-videon TikTokissa duetoineet/selostaneet.

Kampanjaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista tai ostamista.

Osallistumisia ei tule tehdä agenttien tai kolmansien osapuolien välityksellä eikä toisen henkilön puolesta.

 

Voittajien valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo finalisteja TikTokissa duettovideon tehneiden kesken kerran viikossa. Kuhunkin arvontaan osallistuvat kaikki arvontahetkeen saakka julkaistut duettovideot. Finalisteja arvotaan yhteensä 8 kpl. Arvonnat suoritetaan klo 12.15 22.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 27.5., 2.6. ja 9.6. Finalisteille ilmoitetaan samojen päivien aikana. Kukin finalistiksi arvottu saa palkinnoksi Atrian 20 euron arvoisen tuotelahjakortin.

Wilhelm julkaisee finalistien videot omalla TikTok-tilillään 10.6.2022 klo 12. Se finalisti, jonka video on saanut äänestysajan sisällä eniten tykkäyksiä, voittaa PlayStation 5 -pelikonsolin. Äänestysaika on 10.6.2022 klo 12 – 17.6.2022 klo 24. PlayStation 5 -pelikonsolin voittaja julkistetaan Wilhelm eHockey Tour -tapahtuman finaalissa lauantaina 18.6.2022.

Järjestäjä arpoo toisen PlayStation 5 -pelikonsolin kaikkien TikTokissa duettovideon tehneiden kesken 20.6.2022 klo 12.

Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisen jääminen Kampanjan ulkopuolelle on osallistujan vastuulla.

Voittajille ilmoitetaan voitosta julkaistun videon kommenttikentässä. Voittajia pyydetään toimittamaan yksityisviestillä postiosoite palkinnon toimittamista varten. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 48 tunnin kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, ei järjestäjällä ole velvollisuutta toimittaa voittoa osallistujalle enää tämän jälkeen. Kampanjan järjestäjällä on tuolloin oikeus arpoa uusi voittaja.

 

Palkinnot

Järjestäjä arpoo finalisteja TikTokissa duettovideon tehneiden kesken yhteensä kahdeksan (8) kappaletta. Finalistit palkitaan 20 euron Atria-tuotelahjakorteilla.

PlayStation 5 -pelikonsoleita on palkintoina yhteensä kaksi (2) kappaletta. Yksi (1) pelikonsoli arvotaan kaikkien TikTok-dueton tehneiden kesken ja yksi (1) pelikonsoli luovutetaan sille arvonnalla valitulle finalistille, joka on saanut eniten tykkäyksiä Wilhelmin TikTok-tilillä julkaistulle videolleen äänestysajan aikana. PlayStation 5 -pelikonsolin arvo on 1089 euroa.

 

Kampanjan järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kampanjaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu Kampanjan osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa.

Kampanjan järjestäjä ei myöskään vastaa esim. kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä taikka osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista. Kampanjan järjestäjä ei myöskään vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, puutteellisista, asiattomista, luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Julkaisuoikeudet

Osallistumalla tähän Kampanjaan osallistuja antaa järjestäjälle luvan julkaista osallistujan nimen, käyttäjätunnuksen ja Kampanjaan osallistuakseen julkaisemansa TikTok -videon, ja julkaista nämä Wilhemin TikTok-tilillä sekä käyttää näitä osana Kampanjan finaalin voittajan äänestystä. Lisäksi osallistuja suostuu siihen, että hänen nimensä, käyttäjätunnuksensa sekä osallistumista varten julkaisemansa TikTok-video julkaistaan Wilhelm eHockey Tour -tapahtumassa.

 

Henkilötietojen käsittely

Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta julkaistun videon kommenttikentässä. Muilta osallistujilta kuin voittajilta ei kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja käytetään palkintojen toimittamiseksi postitse sekä yllä mainitulla tavalla finalistien ja voittajan julkaisemiseen. Lisäksi voittajien yhteystiedot kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljän kuukauden välein, minkä jälkeen listat tuhotaan. Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisää henkilötietojen käsittelystä voi lukea Atrian tietosuojakäytännöstä.

Osallistujia pyydetään huomioimaan, että TikTok käsittelee sille luovutettuja henkilötietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti.

Muut ehdot

Kampanjan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa hylätä sellaisen osallistujan osallistuminen, joka ei täytä edellä esitettyjä osallistumisen edellytyksiä, on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai osallistuja on toiminut muutoin näiden sääntöjen vastaisesti. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä milloin tahansa. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.