Kilpailujen säännöt

Säännöt / Lahjakortti ja kangaskassi -arvonta Atria Facebookissa

 

1.9.2022

 

Kommentoimalla arvontaa koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä, osallistuu arvontaan, jonka palkintona arvotaan yhteensä 4 kpl paketteja, jotka sisältävät kukin 15 € arvoisen Atrian tuotelahjakortin sekä Hyvää Suomesta -kangaskassin.

 

Arvonnan järjestäjä

Atria Suomi Oy

Atriantie 1, Nurmo

PL 900, 60061 ATRIA

 

Jäljempänä ”Järjestäjä”

 

Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä, eikä se sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Instagramiin tai Facebookiin.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin osallistuessaan noudattamaan myös näiden kanavien käyttöehtoja ja sääntöjä.

 

 

Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 2.9. klo 10.00 – 5.9.2022 klo 23.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”).

 

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki täysivaltaiset Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

 

Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole Atria Suomi Oy:n henkilökunnalla tai näiden perheenjäsenillä, eikä niiden yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden Järjestäjän arvontaa koskevien päätösten hyväksymistä.

 

Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua kommentoimalla arvonnan järjestämistä koskevaa julkaisua Atrian Facebook-tilillä. Arvontaan voi osallistua yhden kerran. Kommentin jättämällä hyväksyy, että Atria voi käyttää kommentin sisältöä markkinoinnissaan.

 

Voittajan valitseminen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot Facebookissa kommentin Arvonta-aikana jättäneiden kesken. Voittajia arvotaan 4 kpl.

Arvonnat suoritetaan 6.9.2022 klo 10 ja voittajille ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä täggäämällä, sekä henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä.

 

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 20.9.2022, klo 23.59 mennessä, arvotaan uusi voittaja.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa.

 

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

 

Arvonnan osallistumisajan ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei huomioida. Mahdollisista tietoliikennekatkoksista tai vastaavista ongelmista johtuva osallistumisilmoituksen jääminen arvonnanulkopuolelle on osallistujan vastuulla, eikä Järjestäjä vastaa tästä miltään osin.

 

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti.

 

Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintoina arvotaan yhteensä 4 kpl paketteja, joihin sisältyy 15 € arvoinen Atrian tuotelahjakortti sekä Hyvää Suomesta -kangaskassi.

 

Yhden palkinnon arvo on 20 €. Palkinnot toimitetaan voittajille postitse. Palkinnot toimitetaan voittajille viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hänet on tavoitettu.

 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa tavaraan tai muuhun palveluun. Palkinnot toimitetaan voittajille Järjestäjän toimesta kunkin voittajan ilmoittamaan postiosoitteeseen. Palkinto postitetaan vain Pohjoismaihin. Voittaja vastaa itse siitä, että hänen toimittamansa osoitetiedot ovat oikeat. Osoitetietoja tiedustellaan samassa viestissä, jossa osallistujalle ilmoitetaan voitosta.

 

Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vahingosta ja vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.  

 

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 

Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa.

 

Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen.

 

Järjestäjä vastaa arvottavasta palkinnosta maksettavan lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön.

 

 

Osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut arvontaa varten toimittamansa materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli materiaalin on luonut kolmas taho, osallistuja on saanut tältä suostumuksen osallistua arvontaan näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ettei materiaali ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen. 

 

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 

Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Voittajia pyydetään toimittamaan postiosoitteensa Järjestäjälle yksityisviestinä Facebookissa tai Instagramissa.

 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

 

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Facebook-tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

 

Voittajien Facebook-käyttäjänimet kirjataan listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

 

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella tai tavaramerkkioikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 

Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

 

 

 

 

 

Atria koodikampanjan säännöt

Atria Suomi Oy järjestää eräiden tuotteiden ostajiin kohdistuvan kampanjan, jossa Kampanjatuotteiden pakkaukset ovat merkitty kampanjaviestillä. Kahdeksan (8) näistä pakkauksista sisältää voittokoodin, joka oikeuttaa 586,80 euron arvoiseen palkintoon (jäljempänä ”Kampanja”).

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Kampanjaan ja osallistumalla Kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

 1. Kampanja-aika
  Kampanjatuotteiden ostajat voivat osallistua Kampanjaan 26.8.2022 klo 8.00 - 9.10.2022 klo 23.59 välisenä aikana. Ennen Kampanja-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.
 2. Kampanjan järjestäjä
  Kampanjan järjestää Atria Suomi Oy, Y-tunnus 1800395-5, PL 900, 60061 ATRIA, +358 20 472 8111 (jäljempänä ”Järjestäjä”)
 3. Kampanjatuotteet
  Kampanja koskee seuraavia tuotteita:
  Atria Wilhelm Perinteinen Grillimakkara 400g

Atria Wilhelm Kuoreton Nakki 280g

Atria Wilhelm Chili-sulatejuusto Kuoreton Nakki 280g

 

 1. Kuka voi osallistua
  Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt. Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Atria Suomi Oy:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, tai kumppanien tai agenttien työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kampanjaan. Atria Suomi Oy pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden.

 1. Miten osallistua
  Kampanjaan osallistuminen edellyttää Kampanjatuote-pakkauksen ostamista ja kampanjakoodin tarkistamista osoitteessa atria.fi/promootio. Voitto luovutetaan voittajalle vain siinä tapauksessa, että kampanjakoodi tarkistetaan atria.fi/promootio -sivustolla 9.10.2022 mennessä ja voittaja jättää tarkistamisen yhteydessä yhteystietonsa Järjestäjälle yhteydenottoa varten. Osallistumisia ei tule tehdä agenttien tai kolmansien osapuolien välityksellä eikä toisen henkilön puolesta.
 2. Palkinnot
  Kampanjan palkintona on kahdeksan (8) kappaletta kahden henkilön, 586,80 euron arvoista lippupakettia NHl Global Series peliin, joka pelataan Tampereella joko 4 tai 5.11.2022. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Liput toimitetaan voittajille sähköpostitse. Järjestäjä vastaa Kampanjan palkintoon mahdollisesti liittyvistä veroista.
 3. Voitosta ilmoittaminen ja voiton lunastaminen
  Osallistuja saa tietää voitostaan syötettyään kampanjakoodin atria.fi/promootio -sivustolla Kampanja-ajan puitteissa. Tämän jälkeen voittajan on annettava sivustolla nimensä ja yhteystietonsa. Lunastaakseen voittonsa, voittajan on säilytettävä pakkaus, jossa voittokoodi on. Voittajaan ollaan tämän jälkeen yhteydessä kohtuullisen ajan kuluessa: voittajan ilmoittamaan osoitteeseen toimitetaan lahjakortti. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu voitosta, ei Järjestäjällä ole velvollisuutta toimittaa voittoa osallistujalle enää tämän jälkeen.
 4. Henkilötietojen käsittely
  Kampanjassa kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman Kampanjaan osallistuvan nimenomaista suostumusta. Voittajan nimeä tai muita henkilötietoja ei julkaista. Lisää henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista voi lukea Atrian tietosuojaselosteesta [www.atria.fi/tietosuojakaytanto].
 5. Järjestäjän vastuu
  Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän Kampanjaan, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu Kampanjan osanottajia kohtaan ei missään tapauksessa ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä osallistua Kampanjaan.
 6. Muut ehdot
  Kampanjan järjestäjällä on oikeus milloin tahansa hylätä sellaisen osallistujan osallistuminen, joka ei täytä edellä esitettyjä osallistumisen edellytyksiä, on käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen arvontaan tai osallistuja on toiminut muutoin näiden sääntöjen vastaisesti. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä milloin tahansa. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.