Tuotekehitys hakee yhteistä voittoa

13.9.2023
Atrialaisilta

Kun uutuustuote on kaupan hyllyllä, sen menestyminen on kaikkien voitto. Polku hyllypaikalle kulkee vaatimusten välillä tasapainoillen.

Uutuustuotteen kehittämisen tavoitteena on, että se täyttää riittävä suuren kuluttajajoukon jonkin tarpeen. Se tuo kaupalle uusia asiakkaita tai saa asiakkaat ostamaan enemmän sekä kehittää valmistajan ja kaupan tuotevalikoimaa ja kannattavuutta.
– Tuotelanseeraus on onnistunut, kun kaikki – kuluttaja, kauppa ja tuotteen valmistaja – voittavat, sanoo Marika Viitala, Atrian valmisruokien tuoteryhmäpäällikkö.

"Työssä pitää olla luova ruoan tuntija, mutta myös hallita teolliset prosessit."
Marika Viitala

Tuotekehityksellä on muitakin tehtäviä kuluttaja- ja asiakaslähtöisen uutuustuotekehityksen lisäksi. Suuri osa työstä on olemassa olevista tuotteista huolehtimista. Tuotteiden ja niiden reseptiikan on pysyttävä ajantasaisina lainsäädännön, kuluttajatarpeiden ja taloudellisten prioriteettien muuttuessa.

Tuotekehitys toimii linkkinä tuotteen ja tuotannon välissä ja pitää huolta siitä, että valmistusprosessi sujuu niin kuin on tarkoitettu. Se kehittää valmistusprosessia ja valmistelee investointeja.
– Kun raaka-aineet ovat luonnosta, ne muuttuvat satokauden mukaan, ja muutosten vaikutusten selvittäminen teollisessa prosessissa vaatii välillä salapoliisin työtä, Viitala sanoo.

Tärkeää on myös laadunvalvonta. On huolehdittava, että tuote vastaa sitä, mitä on sovittu.
– Tuotekehittäjät ovat todellisia multitalentteja. Työssä pitää olla luova ruoan tuntija, mutta myös hallita teolliset prosessit, Viitala kuvailee.

"Tuotekehityksessä tasapainoillaan maun, laadun, kilpailukyvyn ja tuotannollisen valmistuskyvyn kanssa."
Sanna Päällysaho

Laadunvarmistus vaatii aikaa

Tuotekehitysprojektit ovat usein pitkiä, jopa 16–24 kuukauden mittaisia, Atrian markkinoinnin ja tuotekehityksen johtaja Sanna Päällysaho kertoo. Hän korostaa laadunvarmistuksen vaativan aikaa.
– Tuotekehityksessä tasapainoillaan maun, laadun, kilpailukyvyn ja tuotannollisen valmistuskyvyn kanssa, Päällysaho kuvailee.

Tuotekehityksen roolin ydintä onkin yhteistyö talon sisällä eri suuntiin. Eri vaiheissa prosessia näkökulmansa tuovat tuoteryhmäorganisaation lisäksi mukaan tuotanto, myynti, markkinointi sekä osto-, pakkauskehitys- ja laatuorganisaatiot.

Kaikkea tekemistä ohjaavat yrityksen suuret linjat.
– Tuotekehityksen tehtävä on uudistaa meitä strategioiden ja vuosisuunnitelman mukaisesti vastaten kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin, Päällysaho tiivistää.

Näin syntyivät Makuja Maailmalta -pastat

1. IDEOINTI JA PÄÄTÖKSENTEKO
Markkinatutkimustiedon mukaan keskihintaluokan pas-talle on kysyntää valmisruoissa. Atrian valikoimasta puuttui sellainen. Myös osaaminen ja tuotannon prosessit olivat kehittyneet Atrialla niin, että pastaruokien valmistaminen laadukkaasti onnistuu.

Työryhmä ideoi ratkaisua kuluttajatarpeen täyttämiseksi, ja tuotekehittäjä ideoi reseptejä ja ruokia, kartoitti raaka-aineita ja käytti omaa tietopankkiaan.

Makuja Maailmalta -tuoteperheen taustalla on tunnistettu kuluttajatarve saada valmisruokiin makuja ja vaihtelua eri maiden ruokakulttuureista. Uudet pastat päätyivät tähän tuoteperheeseen siksi, että ne tuovat tuulahduksen eteläeurooppalaisesta ruokakulttuurista. Tuoteperheen konsepti mahdollistaa värikkäät tuotepakkaukset sekä iloisen ilmeen, ja sille määritelty hinta-alue on sopiva. Tuoteperhettä, jossa oli ennestään paljon riisipohjaisia tuotteita, haluttiin laajentaa ja uudistaa.

2. TUOTEKUVAUS
Kun päätös tuotteen kehittämisestä oli tehty, kirjoitettiin tuotekuvaus,
jossa kirjattiin väljästi, mitä tuotteessa pitää olla ja mitä siinä ei saa olla. Siinä määriteltiin, millaisille kuluttajille tuote on suunnattu, millainen markkinapotentiaali sillä on ja millaiseen kilpailukenttään se päätyy.

Makuja maailmalta -pastojen tuotekuvauksessa huomioitiin sen sopivuus tuoteperheeseen, lihattoman vaihtoehdon tarve ja se, että pastan laatuun tuli kiinnittää erityishuomiota tuotekehityksessä.

Pakkauskehitys oli mukana alusta asti. Pastat haluttiin erottaa muista tuoteperheen tuotteista pakkauksen muodolla. Kun tuoteperheen itämaisten makujen riisipohjaiset tuotteet pakataan kuution- muotoisiin pakkauksiin, pastat pakataan
laakeampiin rasioihin.

3. RESEPTI JA RAAKA-AINEET
Kun tuotekuvaus oli valmis, tuotekehittäjä alkoi kehittää ensimmäisiä koereseptejä ja tilata raaka-aineita.

4. KOEKEITTIÖ JA KOEAJOT
Nyt testataan! Tuotekehittäjä valmisti pastojen eri versioita, ja tuotekehitys- ja tuotteistustiimit maistelivat niitä.

Tuotteelle järjestettiin viitisen maistokierrosta. Samalla tehtiin riskiarvioita laatutiimin kanssa ja suunniteltiin tuotteen valmistusprosessia ateriatehtaan työnjohdon kanssa.

Maistoista valikoituneiden vaihtoehtojen soveltuvuus teolliseen tuotantoon varmistettiin tehtaalla koeajoissa. Onko palakoko sopiva annostelijalle? Pitääkö viskositeettia muuttaa?

Maun säilyminen tuotteen säilymisajan loppuun asti varmistettiin ja pakkauksen toimivuus tuotannossa testattiin.

5. KULUTTAJATUTKIMUS
Kuluttajatutkimukseen valikoitui viitisen tuotetta. Sen tarkoitus oli selvittää tuotteen menestyspotentiaalia.

Pastat saivat hyvän vastaanoton: kuluttajatarve oli selkeä ja maut miellyttivät. Tuotteen pastalaatu vaihdettiin kuluttajatestien perusteella kuluttajia enemmän miellyttävään vaihtoehtoon ja makuja hienosäädettiin. Kuluttajilla tutkituista versioista löytyi useampi hyvä aihio, joista valittiin kaksi jatkokehitykseen, sillä tarkoitus oli tehdä kaksi uutuustuotetta. Pelkästään kuluttajatestin tulos ei ratkaissut valintaa, sillä myös hinta-arvio ja tuotteen toimiminen tuotannossa vaikuttivat päätökseen. Makuja Maailmalta -pastoissa päästiin kehittämään kuluttajatestien ykköstä.

6. PÄÄTÖSKATSELMUS
Ennen kuin tuote pääsi tuotantoon, tuotekehittäjä varmisti tuotantoon ja säilyvyysajat on selvitetty. Tuotteen hinta arvioitiin.

7. TUOTANTOON
Uutuuspastat esiteltiin keväällä kaupalle, ja niiden tuotanto alkoi loppukesällä. Tuotantoonsiirtopalavereissa kerrattiin, miten tuote tehdään. Tuotekehittäjä teki tuotannon väen kanssa tuotekortit, joista prosessin ja reseptin voi tarkistaa.

 

Atrian tuotekehitysprosessia avasi tuotekehittäjä Anne Kivimäki.

Teksti: Hanna Pehkonen
Kuvat: Vesa Peltonen

Jaa