Atrialaisen lihantuotannon hiilijalanjälki merkittävästi kansainvälistä tasoa alhaisempi

23.10.2019
Vastuullinen Ruoka

Atria on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Tuloksista selviää, että kotimainen tuotantotapa vähentää merkittävästi lihantuotannon ilmastovaikutuksia verrattuna kansainväliseen tasoon.

Nauta -70%

Atrialaisen lihan hiilijalanjälki3 square.jpg
Atrialaisen esimerkkinaudan hiilijalanjälki on 13,4 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Tämä on noin 70 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Naudanlihan hiilijalanjälki oli laskennassa mukana olleella tilalla noin 25 % pienempi kuin Suomessa vuosina 2016 ja 2017 valmistuneissa tutkimushankkeissa. Viime vuosien kehitystyö Atria Nauta -ketjun tiloilla on tuottanut tulosta.

Possu -40 %
Atrialaisen lihan hiilijalanjälki square.jpg
Atrialaisen esimerkkipossun hiilijalanjälki on 3,8 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna. Se on noin 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Yksi olennaisimmista asioista sianlihan hiilijalanjäljen pienentämisessä on valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen. Atrialaisen lihasian ruokinnan muuttaminen soijattomaksi on vähentänyt hiilipäästöjä jo 32 prosenttia koko tuotantoketjua tarkasteltaessa.

Kana -40%
Atrialaisen lihan hiilijalanjälki2 square.jpg
Atrialaisen kanan hiilijalanjälki on 3,2 CO2e/kg ruhopainolle laskettuna, joka taas on 40 prosenttia pienempi kuin kansainvälinen keskiarvoluku. Avainasemassa on soijan pieni käyttömäärä sekä kanojen hyvä terveys, minkä ansiosta atrialainen broileri käyttää rehun hyvin hyödykseen. Atrialaisen broilerin rehusta 80 prosenttia on kotimaisia rehuviljoja – kuorittua kauraa ja vehnää. Kotimaisten viljojen valkuaispitoisuus on korkeampi kuin keskisessä Euroopassa eikä matalavalkuaista maissia käytetä lainkaan. Lisäksi soijaa korvataan kotimaisella herneellä ja härkäpavulla yhä enenevissä määrin.

Laskennalla kohti hiilineutraalia ruokaketjua

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä Atria tunnistaa tuotteidensa hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä päästöt syntyvät, miten niitä pienennetään ja miten hiilineutraali ruokaketju toteutetaan. Erityisesti oman teollisen toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen on keskeinen tavoite. Hiilipäästöjen ohella Atria kiinnittää huomiota veden- ja energiankulutukseen sekä ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen kehittämiseen.

Vuoteen 2021 mennessä Atria tunnistaa tuotteidensa hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä päästöt syntyvät, miten niitä pienennetään ja miten hiilineutraali ruokaketju toteutetaan. 

Atrian vastuullisuustyössä on kolme painopistealuetta: ruoka, maapallo ja ihmiset.  Tavoitteet ja kehittämiskohteet Atrian vastuulliselle liiketoiminnalle päivitettiin alkuvuoden aikana.

Hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi on valittu sellaisia tiloja, jotka kuvaavat keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua. Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Cool Farm Tool on erikoistunut alkutuotannon hiilipäästöjen laskentaan ja sen avulla saadaan laskettua yksilöllinen, tilan omiin tietoihin ja toimintoihin perustuva hiilijalanjälki. Laskennan pohjana on IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) laskentamenetelmät sekä alan uusin tutkimustieto. Kansainvälinen keskiarvoluku on julkaistu YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n raportissa: www.fao.org/3/i3437e/i3437e.pdf.

Jaa