Vastuullisuudesta kilpailuetua ruokabisnekseen

20.6.2018
Vastuullinen Ruoka

Voiko vastuullisuus olla kilpailuetu? Tähän etsittiin vastausta tämän vuoden Food Business Summit -tapahtumassa Seinäjoella. Aiheesta olivat alustamassa ja keskustelemassa SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, Juustoportti Oy:n toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari sekä sarjayrittäjä ja Sudden Coffeen perustaja Kalle Freese. Keskustelijat löysivät vastuullisuudesta neljä yhteistä kilpailuetua tarjoavaa nimittäjää.

1. Tuotteen on oltava kunnossa

Keskustelijat olivat yhtä mieltä siitä, että vastuullisuus ei yksinään ole myyntivaltti. Jos tuote ei täytä kuluttajan vaatimuksia, ei se myy, vaikka olisi vastuullinen.

– Vastuullisuus voi olla kilpailuetu yritykselle, mutta tuotteen pitää ensin olla kunnossa. Vastuullisuuden tuoma lisäarvo tulee siihen päälle, sanoo Freese.

– Yrityksen täytyy ymmärtää kuluttajaa ja pysyä valitsemallaan tiellä, sitä kautta saavutetaan kuluttajan luottamus, painottaa Keski-Kasari. – Vastuullisuus on monimutkainen asia, siksi täytyy valita sen painotukset. Ja ensin ruoan maun ja hintatason täytyy olla ok, että vastuullisuutta ostetaan.

2. Vastuullisuudesta täytyy kertoa - todesti

Asiakkaiden suuntaan vastuullisuus on kilpailutekijä vain silloin, kun nämä tietävät siitä. Suomessa ollaan pitkään oltu ujoja viestimään vastuullisuudesta, koska on pelätty viherpesijän leimaa. Vastuullisuus ei kuitenkaan saa olla salaisuus.

– Vastuullisuudesta täytyy viestiä oikeiden asioiden kautta. Viherpesusta ei ole pelkoa, jos teot ja totuuspohja ovat kunnossa, toteaa Rankinen.  

Vastuullisuus tarvitsee siis konkretisointia, teoista kertomista. Jos vastuullisuudesta puhutaan vain periaatteiden kautta, jää se liian ylätasolle.  

–  Suomessa on hyvä toimia, mutta vastuullisuusasioista tarvitaan myös avointa keskustelua, Keski-Kasari painottaa.  

3. Vastuullisuuteen panostaminen turvaa tulevaisuuden bisneksen

Vastuullisuus on yksi tapa turvata tulevaisuuden toimintaedellytykset. Sen kautta voidaan saada uutta liiketoimintaa ja voittaa kuluttajien luottamus. On tärkeää olla avoin, läpinäkyvä, rehellinen. 

– Lakisääteinen taso ei enää riitä. Täytyy tunnistaa, mitkä vastuullisuustekijät kasvattavat kilpailukykyä ja toisaalta erottavat toimijana, huomauttaa Rankinen.

Yksi keino vastata vastuullisuusodotuksiin on sertifiointi. Standardeihin perustuva arviointi auttaa viestimään toiminnan vastuullisuudesta ja voi myös viedä liiketoimintaa eteenpäin.

­– Vapaan lehmän tuotteita lanseerattaessa otimme käyttöön kaikkein vaikeimman sertifikaatin sillä perusteella, että siinä samalla opimme paljon, kertoo Keski-Kasari.

– Sertifikaatit ovat osittain myös riskienhallintaa, huomauttaa Rankinen viitaten tuotteisiin kuten palmuöljy ja kahvi, joiden alkuperään ja tuotantotapaan on syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota.

Myös tulevaisuuden luotaaminen on olennaista.

– Täytyy tunnistaa tunnistaa trendit ja toimintaympäristön muutos. Kysymällä sitä, mitä tänä päivänä odotetaan, emme osaa tehdä riittävän hyviä ratkaisuja, sanoo Rankinen.

4. Aito välittäminen näkyy

Kalle Freesen teesi on, että vastuullisuus on aitoa välittämistä. Vastuullisuus ei saa olla vaatimusten täyttämistä, vaan siinä täytyy olla sydämellään mukana.

– Välittäminen paistaa läpi yrityksen toiminnasta, painottaa Freese.

Aito välittäminen on tärkeää myös toisesta syystä.

– Isot asiat muuttuvat hitaasti. Maailma ei pelastu yhdellä, eikä sadalla asialla. Se pelastuu sillä, että me kaikki tehdään työtä sen eteen, sanoo Keski-Kasari.

Teksti: Merja Haverinen
Kuvat: Tuukka Kiviranta

Lue myös: 

Ruoan turvallisuus ja puhtaus kilpailuvaltteina
Maailman puhtain ruoka - suomalainen kilpailuvaltti?

Jaa