Ensikertalaisena Atrialla

21.12.2018
Henkilöstö

Olen ollut atrialainen nyt noin kolmen kuukauden ajan. Uutena työntekijänä kiinnittää huomiota moniin asioihin, joista työyhteisö ja arki koostuu. Lähtökohtana työn teossa on tavoite, jota kohden työntekijä ja organisaatio on menossa. Jotta työntekijällä ja sitä kautta organisaatiolla on mahdollisuus päästä näihin tavoitteisiin, tulee puitteet ja työympäristö olla kunnossa.

Jotta työntekijällä ja sitä kautta organisaatiolla on mahdollisuus päästä näihin tavoitteisiin, tulee puitteet ja työympäristö olla kunnossa.

Puitteita voi olla monenlaisia aina ergonomiasta ja työvälineistä lähtien. Olen kuitenkin huomannut työurani aikana, että tärkein voimavara ja pääoma on sosiaalinen pääoma. Se millä mielellä lähdet aamulla töihin ja miten kohtaamme toisemme hektisen arjen keskellä, vaikuttaa merkittävästi siihen, miten pystymme omassa roolissamme suoriutumaan. Arvostetaanko minua, luotetaanko minuun, olenko osa isompaa joukkoa, jolla on yhteinen päämäärä.

Olen kuitenkin huomannut työurani aikana, että tärkein voimavara ja pääoma on sosiaalinen pääoma.

Meillä kaikilla on esimiehemme ja läheiset työkaverit, joiden sosiaaliseen pääomaan minä ja sinä voimme vaikuttaa ja siten mahdollistaa itsemme ja toisemme onnistumisen. Jokainen hymy, rohkaiseva sana ja positiivisen asenteen omaaminen voivat siivittää jonkun toisenkin päivää ja antaa iloisen mielen.

Olen kokenut saaneeni hyvän vastaanoton ja hyvät lähtökohdat työn tekemiseen kaikilta näiltä osa-alueilta. On hienoa olla osa tätä työyhteisöä, jossa tähdätään aidosti siihen, että työntekijä viihtyy työssään. Tavoitteet voivat olla kovia, mutta niin niiden täytyy ollakin menestyvässä organisaatiossa.

On hienoa olla osa tätä työyhteisöä, jossa tähdätään aidosti siihen, että työntekijä viihtyy työssään.

Näissä tunnelmissa on kiva jäädä kohta joulunviettoon ja toivottaa kaikille rauhallista joulunaikaa!

Jaa