Atria mukana S-ryhmän Isossa Jutussa

28.9.2018
Vastuullinen Ruoka

Atria on ilmoittautunut mukaan S-ryhmän ilmastokampanjaan Isoon Juttuun. Ison Jutun avulla pyritään vähentämään S-ryhmän ja sen kumppaneiden kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä miljoona tonnia.  

– S-ryhmän päästöistä noin neljä prosenttia tulee omasta toiminnasta. 96 prosenttia tulee arvoketjusta eli esimerkiksi tuotteiden raaka-aineista ja valmistuksesta sekä kuljetuksista. Siksi vaikuttavinta on toimia arvoketjun kanssa yhdessä, taustoittaa S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen.

"Vaikuttavinta on toimia arvoketjun kanssa yhdessä."

S-ryhmän arvoketjun kokonaispäästöt ovat noin yhdeksän miljoonaa tonnia vuodessa. Miljoonan tonnin säästötavoite on määrästä yli kymmenen prosenttia.

– Olisi tietenkin helpompaa asettaa päästötavoite vain siihen, mikä on omassa hallinnassa. Yli kymmenen prosenttia on kova tavoite, mutta uskon itse siihen, että positiivisen yhteistyön kautta tulee enemmänkin.  

S-ryhmä pyrkii saamaan Isoon Juttuun mukaan mahdollisimman monta toimijaa. Mukaan lähtijät sitoutuvat asettamaan tavoitteet tai osallistumaan muilla keinoin päästöjen vähentämiseen; tavoitteiden ja tekojen ei siis tarvitse olla vielä valmiita. Toisaalta osalla toimijoista on jo valmiita ratkaisuja, jotka nekin hyväksytään Isoon Juttuun

Atrian päästövähennykset rakentuvat useista eri keinoista. Nurmoon rakennettu aurinkosähköpuisto tuottaa 5 600 MWh energiaa vuosittain, mikä parantaa sekä Atrian energiatehokuutta että pienentää ruoan tuotannon ympäristövaikutuksia. Tuotantolaitoksissa on käytössä standardisoidut ympäristö- ja energianhallintajärjestelmät. Lisäksi Atria on sitoutunut Elinkeinoelämän Energiatehokkuussopimukseen, jonka mukaisesti yhtiö tavoittelee 7,5 prosentin säästöä energiakulutuksessa vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015.

Rankinen mainitsee vielä yhden:

– Atrian uusi jauhelihapakkaus on vaikuttava innovaatio, koska se vaikuttaa myös kuluttajan päästöihin, ei pelkästään Atrian omaan toimintaan.

"Atrian uusi jauhelihapakkaus on vaikuttava innovaatio, koska se vaikuttaa myös kuluttajan päästöihin."

Pelkkä kampanjaan ilmoittautuminen ei riitä. Isossa Jutussa myös raportoidaan ja seurataan päästövähennyksiä. Kampanjan verkkosivusto on matalan kynnyksen helppo työkalu, jossa ohjeistetaan, miten pääsee mukaan.

Kuluttajille ei hankkeessa numeerisia päästövähennystavoitteita ole, koska niiden todentaminen olisi haastavaa. Mutta kampanjassa herätellään myös kuluttajia, positiivisen kautta. Pyrkimys on muuttaa asennetta ilmastoahdistuksesta ilmastotekoihin.

Teksti: Merja Haverinen
Kuva: Tuukka Kiviranta

Lue lisää: 
S-ryhmän ilmastotyö on konkreettisia tekoja

 

Jaa