Arjen vastuullisuus tukee tuottavuutta

20.4.2018
Vastuullisuus

Vähemmän muovia pakkauksissa - pienempi hiilijalanjälki - antibiootittomat broilerit ja possut - broilereilla nokat ja possuilla hännät - kotimaiset proteiinilähteet eläinrehuissa - parempi työturvallisuus #jamitäniitävielänytonkaan

Atrian tuorein yritysvastuuraportti julkaistiin maaliskuun lopussa. Siinä kuvataan, miten Atrialla toteutetaan sekä ympäristövastuuta että sosiaalista ja taloudellista vastuuta. Nuo kolme ulottuvuutta muodostavat kestävän kehityksen kulmakivet. Raportoinnissa noudatetaan kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -mittaristoa sekä sitä täydentäviä elintarviketeollisuuden toimialalle luotuja mittareita. Vuoden 2017 vuosikertomuksessa on Muita kuin taloudellisia tietoja koskeva selvitys. Selvitys kattaa tiedot siitä, miten Atria huolehtii ympäristö- ja sosiaalisista asioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta.

Atrian yritysvastuu on käytännössä paljon muuta kuin edellä mainitut viralliset raportit, joiden avulla vastuullisuudesta viestitään sidosryhmille. Vastuullisuus on kiinteä osa Atrian arkea, liiketoimintaa ja yrityskulttuuria. Arjessa ei erikseen ajatella, että tänään toimimme vastuullisesti.

Arjessa ei erikseen ajatella, että tänään toimimme vastuullisesti.

Vastuullisuusteot syntyvät toiminnan strategialähtöisestä kehittämisestä, usein vähän niin kuin puolivahingossa. Niiden ensisijainen motiivi ei ole vastuullisuus. Emme aina edes tunnista niitä. Mielestäni juuri näin toimii oikeanlainen vastuullisuus. Se on luontaista toimintaamme eikä sitä tehdä, jotta saisimme aikaan hienot raportit.  Tulokset merkitsevät. Täytyy kyllä myöntää, että hyvistä tuloksista on mukava kertoa.

Atria lanseerasi antibioottivapaat Perhetilan kana- ja possutuotteet. Hyvinvoivat eläimet ovat terveitä eikä niitä tarvitse lääkitä. Ne myös kasvavat hyvin, mikä lisää tuottavuutta.

Atrian uusi jauhelihapakkaus kahmi palkintoja, kansainvälisestikin. Suomessa K-ryhmä valitsi sen Vuoden vastuullisuusteoksi 2017. Kuluttajan kannalta se on helppokäyttöinen, vähentää pakkausjätteen määrää ja parantaa tuotteen säilyvyyttä. Se vaatii vähemmän tilaa kuljetuksissa ja varastoissa. Tuottavuus siis paranee.

Atria on ottanut hiilijalanjäljen laskennan yhdeksi mittariksi ilmastomuutoksen vähentämisessä. Energiatehokkuuden parantamiseen ja vedenkulutuksen vähentämiseen panostetaan koko yhtiössä ja tuotantoketjussa. Nurmon tehtaalle rakennetaan Suomen suurinta aurinkosähköpuistoa. Tehokkaammin käytetyt tuotantopanokset - niin, ne lisäävät yrityksen tuottavuutta.

Tehokkaammin käytetyt tuotantopanokset - niin, ne lisäävät yrityksen tuottavuutta.

Atrialla tavoitteena on myös työturvallisuuden parantaminen. Turvallinen työympäristö lisää henkilöstön hyvinvointia ja vähentää tapaturmista aiheutuvia sairauslomia. Konsernissa on meneillään kaikki yhtiöt kattava ohjelma hävikin minimoimiseksi.  Ja joko mainitsin, että näilläkin toimenpiteillä tuottavuus kasvaa.

Johtopäätöksenä voin hyvin todeta, että vastuullisesti toimiva yritys edistää sekä kestävää kehitystä että menestyvää liiketoimintaa, samanaikaisesti.

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Seija Pihlajaviita

Seija Pihlajaviita työskentelee Atrialla laatujohtajana. Atrialaisuus ja Atrian Tapa Toimia vastaavat hänen arvomaailmaansa ja Seijan mielestä on upeaa tehdä töitä osaavien ja työtään arvostavien ihmisten kanssa. Vapaa-aikaansa Seija viettää mökillä ja luonnossa rentoutuen. Ajatukset lepäävät erityisesti takkatulen tai liikkuvan veden äärellä. Seija omaa puhumisen jalon taidon, joskin epäilee, että toisinaan määrä korvaa laadun. Keittiössä Seija loistaa valmistaessaan hellävaroen kypsytettyä lihaa, ja siihen maukkaan kasvislisän.

Lue kirjoittajan muita blogeja