Vastuullisuus elintarvikehankinnoissa on yhä tärkeämpää

13.11.2017
Vastuullinen Ruoka

– Suomalaiset pitävät vastuullisuutta tärkeänä ja myös organisaatiot haluavat edistää hankinnoissaan vastuullisuutta, totesi vaikuttamistyön päällikkö Tytti Nahi Reilu kauppa ry:stä Ateria2017 -tapahtumassa. 

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, joka oli nostettu yhdeksi tapahtuman pääteemaksi. Ammattikeittiöille on laadittu vastuullisten hankintojen tueksi hyviä ohjeita, kuten Motivan julkaisema Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin, joka sisältää suositukset vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi tuoteryhmittäin. 

– Elintarvikehankinnoissa vastuullisuutta voidaan lähestyä eläinten hyvinvoinnin, elintarviketurvallisuuden, ympäristövaikutusten sekä sosiaalisen vastuun näkökulmista, kertoi asiantuntija Elina Ovaskainen Motivasta.
– Lihatuotteissa eläinten hyvinvointiasiat on helppo todentaa ja siksi niitä voidaan käyttää vertailukriteerinä, Ovaskainen jatkoi.

Hyvinvoinnin mittareita ovat esimerkiksi sioilla hännänpurenta, siipikarjalla jalkapohjantulehdus, tiedot eläimen kasvatuksesta, teurastuksesta sekä mikrobilääkkeiden käytöstä.
– Eläinten hyvinvointiasiat ovat tärkeitä paitsi vastuullisuuden näkökulmasta, myös tuotteen laatua ajatellen, totesi Atria Food Servicen myyntijohtaja Tuomas Sorri, joka puhui vastuullisuus -teemaan liittyen suomalaisesta puhtaasta lihasta, esimerkkinään Atrian antibioottivapaa sika ja broileri.

– Antibioottivapaus on korkein aste lihan jäljitettävyydestä ja puhtaudesta, jatkoi Sorri.

Hän muistutti myös kotimaisen lihan turvallisuudesta, jonka takaavat kansalliset ohjeemme, jotka ovat EU:n direktiivien vaatimuksia tiukemmat. Hän toivookin, että korkeaa kotimaista osaamista lihantuotannossa osattaisiin arvostaa ammattikeittiöissä nykyistä enemmän.

Sosiaalisen vastuun näkökulmaa valottanut Tytti Nahi totesi, että suomalaisille kaukaisimmalta tuntutuvilta asiat, kuten lapsityövoiman käyttö ja epäkohdat työoloissa ovat asioita, joihin julkisilla hankinnoilla voidaan konkreettisesti vaikuttaa.

Yhdistys on laatinut kunnille oppaan vastuullisten kehitysmaatuotteiden, kuten kahvin ja banaanin, hankintojen tueksi. Motivan tapaan yhdistyksen tavoitteena on edistää vastuullisuutta saamalla sille kunnissa poliittinen mandaatti sekä auttamalla ja opastamalla hankintayksiköitä. 

Sorri kiittelee hyviä oppaita, joiden myötä ammattikeittiöt ovat rohkaistuneet käyttämään vastuullisuuteen liittyviä laatumääritelmiä yhä enemmän elintarvikehankinnoissaan. Tähän hän myös kannustaa.
– Jos halutaan käyttää suomalaista lihaa, on sen hankkimiseksi nyt olemassa vedenpitävät vertailukriteerit, hän totesi.

Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee olemaan entistä merkittävämmässä roolissa ja myös Atrialla panostetaan siihen.

Puhtaan lihan tuotannon mahdollistaa koko ketjun hallinta aina rehuntuotannosta teurastukseen asti. Tämän lisäksi ratkaisevaa on tuottajien sitoutuneisuus asiaan, vaikka se teettääkin heille hieman enemmän työtä. Lopputuloksena on kuitenkin kannattavampi toiminta.

– Hyvinvoiva eläin kasvaa paremmin ja kun eläintä on pidetty koko tuotantoketjun läpi kunnioittavasti, on sillä vaikutusta myös makuun, kertoi Sorri vastuullisuuden laajasta merkityksestä.  

– Elintarvikehankinnoissa vastuullisuus näkyy paitsi arvona, myös ammattikeittiöiden asiakkaita ajatellen maukkaina ja hyvälaatuisina lopputuotteina, joten siihen kannattaa panostaa, Sorri totesi.

Lisätietoa:
Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin, Motiva
Vinkkejä vastuullisten elintarvikehankintojen tekemiseen, Reilu kauppa ry

Teksti ja kuvat: Virpi Kulomaa

Jaa