Arvot, jotka tarkoittavat jotain

01.11.2016
Henkilöstö Vastuullisuus

Tänä päivänä arvot nähdään jokaisen itseään kunnioittavan organisaation kannalta tärkeinä ja niistä onkin mission ohella tullut jopa elinehto ja välttämätön osa modernin organisaation toimintaa. Riippumatta organisaatiosta, pääkysymykset ovat samat: Mitä pidämme tärkeinä? Mitä tahdomme?

Meillä Atrialla arvot löydettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Arvoilla viestimme henkilöstölle ja muille sidosryhmille mitä pidämme tärkeänä ja mitä ei, kuinka kohtelemme työntekijöitämme ja ympäristöä sekä millaisia asioita hyväksymme tapahtuvaksi ja mitä ei. Yleisesti ottaen yhteiset arvot auttavat meitä pysymään niin sanotusti samalla sivulla, liikkumaan nopeammin ja tekemään parempia päätöksiä. Ja kun joudumme tiukkaan tilanteeseen, voimme hakea arvoista kivijalkaa johon tukeutua.

Atrialaisuus on sitä, että

  • olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista
  • haluamme menestyä
  • tuotamme laatua ja
  • olemme innostuneita työstämme

Miten em. arvot näkyvät arjessa? Lähtökohtaisesti yhdessä muodostetut arvot ovat jo lähellä jokaisen työntekijän omaa arvomaailmaa ja siten useimmiten helposti omaksuttavissa. Mutta erityisen tärkeää on, että kun puhumme arvojen mukaisesta toiminnasta ja käyttäytymisestä, puhumme hyvin usein myös asenteista. Asenteet koostuvat mielipiteistä ja arvoista. Arvot ohjaavat asenteita, yhdessä ympäristön, kulttuurin ja kokemusten kanssa.

Kun puhumme arvojen mukaisesta toiminnasta ja käyttäytymisestä, puhumme hyvin usein myös asenteista.

 

Ja asenteella on merkitystä. Erään johtavan kansainvälisen liiketoimintakoulun mukaan esimerkiksi 5 % kehitys työntekijän asenteissa parantaa 1,3 % asiakastyytyväisyyttä, joka puolestaan johtaa 0,5 % tulosparannukseen. Tällöin puhumme hyvin helposti useista miljoonista euroista.  

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista -arvo voi näkyä asenteissa usein siten, että henkilö haluaa tehdä arvokasta työtä asiakkailleen, auttaa heitä ja samalla kehittää Atriaa. Ymmärretään, että jokainen asiakas, sisäinen tai ulkoinen, on samanarvoinen ja asiat hoidetaan, olivatpa ne sitten hankalia tai ei.

Kun haluamme menestyä, haluamme onnistua työssämme. Oikealla asenteella toimiva henkilö arvostaa työtään ja haluaa olla hyvä siinä. Ja tämä motivoi häntä työskentelemään edelleen tehokkaammin. Vahva onnistumisen tahto ja asioiden läpivienti on atrialaisuutta omimmillaan.

Oikealla asenteella toimiva henkilö arvostaa työtään ja haluaa olla hyvä siinä.

Arvot ohjaavat ja auttavat päivittäistä päätöksentekoamme. Esimerkiksi kun tuotamme laatua, jokainen tuote tai tekeminen, joka ei vastaa asetettuja laatuvaateita, eliminoituu – periaatteessa – automaattisesti.

Arvot ovat muodostumassa myös enenevissä määrin rekrytointityövälineiksi. Internetin aikakaudella on varsin helppoa tutkia ja tutustua eri yhtiöiden arvomaailmoihin ja arvioida, onko yhtiöllä juuri niitä arvoja, joita myös työnhakija pitää tärkeinä. Tässä tapauksessa työnhakija löytäisi todennäköisesti yhtymäkohtia omiin arvoihinsa siitä, että Atrialla arvostetaan ahkeruutta, arjen johtajuutta, näkemyksellisyyttä ja rohkeutta - toisin sanoen arvojen mukaan toimivat atrialaiset tekevät töitä innostuneesti ja hyvällä fiiliksellä. 

Arvot ovat muodostumassa myös enenevissä määrin rekrytointityövälineiksi.

Kun arvojen mukainen käyttäytyminen on muodostunut jokapäiväiseksi toiminnaksi, meidän ei tarvitse pohtia niitä paljoakaan. Ne ohjaavat toimintaamme ilman suurempia ponnisteluja.  Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Meidän on yhdessä saatava arvot elämään keskustelemalla niistä ja antamalla toisillemme palautetta matkan varrella. Arvoihin on myös hyvä palata silloin tällöin, jotta keskustelu niiden ympärillä jatkuu.

Loppujen lopuksi arvot saadaan elämään siten, että meistä jokainen miettii, miten toimii ja käyttäytyy niiden mukaisesti.

Jaa

Kirjoittajan kuva
Kirjoittanut

Patrik Lindholm

Patrik Lindholm on Atrian HR-johtaja. Patrik on sitä mieltä, että tyytyväisyys on taantumuksen tae, joten hän kehittääkin jatkuvasti sekä itseään että työympäristöään. Myös Atrialla, vaikka yhtiössä ollaankin jo alan parhaita! Vapaa-aikana tämän HR-taiturin rentoutumisen elementtejä ovat perheen kanssa vietetty aika, hyvä kirjallisuus, metsäretket ja saunominen – näitä vapaasti yhdistellen. Tärkeisiin ruokahetkiin Patrik grillaa täyslihaa, vaikka muuten erityisesti pekoni ilahduttaa aina.

Lue kirjoittajan muita blogeja