Atrian uusi sikahinnoittelu ei pienennä sikojen elintilaa

12.5.2014
Alkutuotanto Eläinten hyvinvointi Kotimaisuus & alkuperä Laatu Liha

Atria julkisti tuottajien uuden sikahinnoittelun tiedotteessaan 5. toukokuuta. Muiden medioiden ohessa Yle uutisoi asiasta ja tuon uutisen perusteella aihe nousi pinnalle myös sosiaalisessa mediassa. Valitettavasti monet tulkitsivat uutisoinnin virheellisesti: Atrian tarkoituksena ei ole uuden sopimushinnoittelun myötä pienentää sikojen elintilaa. Onneksi sain myöhemmin kutsun Ylen A-studioon kertomaan lisää aiheesta.

Kuten Atrian alkuperäisestä tiedotteesta käy ilmi, sianlihan uuden hinnoittelun tavoitteena on monin eri toimenpitein kehittää Atrian sianlihan tuotantoketjua tiloilta ruokapöytään entistä jouhevammaksi ja sujuvammaksi. Sikoja on jatkossa sikalassa kerrallaan yhtä paljon kuin tähänkin asti, mutta ruokinnalla ja hyvällä hoidolla pyritään lyhentämään niiden kasvatusaikaa ja toisaalta lyhentämään taukoja myös sikojen kasvatuserien välissä. Tavoitteena on, että kun porsaat syntyvät emakkosikalassa, on niille jo koti varattuna lihasikalassa.

Lihan hinnoittelu Suomessa on perinteisesti tukenut isompien lihasikaloiden kasvua. Uuden hinnoittelun avulla Atria haluaa nyt turvata myös suomalaisittain perinteisten pienten ja keskisuurten sikatilojen toiminnan ja kilpailukyvyn. Jatkossa Atrian tuotantotilojen hinnoitteluperusteena ei siis enää ole sikatilan koko. Siten kaiken kokoisten sikatilojen tuottajille pyritään tarjoamaan mahdollisuus jatkaa alalla.

Haluan muistuttaa, että kaikki tuottajamme ovat sitoutuneet hyvien tuotantotapojen ohjeisiin ja sikojen kasvattamiseen Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Sosiaalisen median keskusteluissa on jäänyt aikalailla huomiotta seikka, että sikahinnoittelua uudistamalla Atria pyrkii turvaamaan myös kuluttajien jääkaappiin päätyvän sianlihan laadun. Kotimaisen sianlihatuotannon menestyksen ratkaisee suomalainen kuluttaja omilla ostopäätöksillään. Hintatekijää kyseisten päätösten taustalla ei voi väheksyä, mutta entistä tärkeämmäksi tekijäksi on nousemassa myös lihan laatu ja etenkin sen alkuperä. Siksi Atria lupaa kaikelle tuottamalleen sianlihalle Eviran hyväksymän kansallisen laatuvastuujärjestelmän statukseen saaneen Laatuvastuu-merkinnän.

Yrityksenä pyrimme tukemaan kotimaista sianlihatuotantoa ja turvaamaan sen, että turvallista ja terveellistä, suomalaista sianlihaa löytyy kauppojen hyllyiltä jatkossakin.

Jaa