Kiinnostaako teitä eläintenne hyvinvointi yhtään enempää mitä Suomen laki velvoittaa?

Kyllä - käytössämme on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen dokumentoitu terveydenhuoltojärjestelmä, joka keskittyy eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ennakoidusti.  Vaatimukset, jotka olemme ketjussamme tilallisille eläintenhyvinvoinnin suhteen asettaneet, ovat monin osin vaativammat kuin mitä laki edellyttää.

Miten oikeutatte, että kohtelette tuntevaa toislajista kuin kylmää tuotantohyödykettä?

Meidän ketjussamme eläimistä huolehditaan todennetusti ja dokumentoidusti hyvin, paremmin kuin Suomen lainsäädäntö vaatisi.

Onko Atrialla omia eläinlääkäreitä, jotka tarkistavat Atria-perhetiloja?

Kyllä. Atrialla on omat eläinlajikohtaiset eläinlääkärit ja aökutuotantotiimit, jotka tekevät jatkuvaa yhteistyötä perhetilojen kanssa.

Parsinavetoista ja porsitushäkeistä pidetään neteliä, mutta miksei kukaan vaadi lihanaudoille ritiläkasvattamoiden kieltoa? 

Pehmeä makuualue on naudoille tärkeä asia, mutta rakolattiasta ei ole osoitettu olevan haittaa. Kumitetut rakolattiat ovat naudoille mieluisia alustoja ja ne poistavat kovasta betonipohjasta aiheutuvia haittoja. Ne ovat varmempitoimisia kuin kuivikepohjat, jotka edellyttävät riittävää kuivikkeen saatavuutta, missä on ollut huomattavia ongelmia turpeen saatavuuden takia. Maksamme lisähintaa pehmeällä makuualueella kasvatetuille naudoille.  

Miten vastaatte tieteellisesti tutkittuun tietoon, joka osoittaa jalostuksen vakavat terveydelliset ongelmat, lajityypillisen käyttäytymisen täydellisen puutteen sekä jatkuvan stressin tehotuotannossa, kaikilla eläimillä? Tutkimukset siis osoittavat tehotuotannon olevan julmaa, hitaasti tapahtuvaa kidutusta, joka päättyy ennenaikaiseen kuolemaan. Miksi harjoittatte tätä kyseenalaista ammattia?

Emme harjoita tuollaista tehotuotantoa. Kehitämme tuotantoa koko ajan entistä paremmaksi eläinten terveys edellä, ja niin että eläimillä on mahdollisuus käyttäytyä haluamallaan tavalla eikä haitallista pitkäaikaista stressiä esiintyisi.

Sika on tieteellisesti todettu olevan kognitioltaan (muistakaa tarkistaa määritelmä ennen vastaamista) 5-vuotiaan lapsen tasolla. Koetteko, että sikanne elinolosuhteet myös sialle täysin epälajityypillisessä porsitushäkissä sopisivat 5-vuotiaalle lapselle?

Siat ovat silti sikoja ja lapset lapsia. On aivan luonnollista, että kohtelemme omia lapsiamme eri tavalla kuin eri lajiin kuuluvia eläimiä, vaikka pyrimmekin edistämään sikojemmekin hyvinvointia kaikilla kestävillä tavoilla. Yli puolet Atrian ketjun emakoista porsii vapaana jo tällä hetkellä. Muutos on ketjussamme edennyt vauhdilla ja olemme alan merkittävämpien toimijoiden ehdottomassa etujoukossa sekä kotimaisiin, että ulkomaisiin toimijoihin verrattuna. Tästä kertoo myös erittäin aktiivinen osallistumisemme sikojen hyvinvointitutkimukseen, joista aktiivisimpia osa-alueita ovat tällä hetkellä juuri vapaaporsitus sekä hännänpurennan ehkäisy.

Onko jokin erityinen syy siihen että teidän instagram-feedinne on täynnä vain kuvia valmistetuista aterioista, eikä niistä olennoista joita nämä lihapalat joskus olivat? 

Olemme ruokatalo, ja ruoka on se mitä myymme. Kartoituksiemme mukaan reseptit ja vinkit ruuan valmistukseen ovat juuri se mitä meiltä somessa toivotaan. Hienoa huomata kuinka myös perhetilat ja niiden eläimet kiinnostavat. Se kannustaa meitä valottamaan edelleen myös tilojemme arkea. 

Sanotte että eläinten hyvinvointi on sydämen asia? Missä vaiheessa tämä sydän kylmetetään siten että eläin voidaan lastata teurasautoon/teurastaa? 

Lihantuottajille eläinten teurastaminen on itsestään selvä osa eläintenpitoa.

Miksi eläinten hyvinvointiin liittyvät kysymykset koettiin Instagramin postauksessanne asiattomiksi?

Eläinten oloihin liittyvät kysymykset eivät toki ole asiattomia, ja niihin vastattiin kyllä. Some-säännöissämme olemme linjanneet, että asiattomuuksia ovat esimerkiksi henkilökohtaiset herjaukset tai kirosanat.