Kuluttajapalvelun yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste

Kuluttajapalvelun yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetus (EU) 2016/679  

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Atria Suomi (y-tunnus 1800395-5)
PL 900 (Atriantie 1), 60060 ATRIA
Puhelin 020 472 8111

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää osoitteesta sähköpostiosoitteesta tietosuoja@atria.com

Mitä henkilötietoja keräämme?

Atria Suomi Oy:n, Best In Oy:n ja Atria-konsernin muiden yhtiöiden tuotteita koskevien kuluttajapalautteiden yhteydessä keräämme seuraavia tietoja:

  • nimi ja yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite sekä
  • tuotevastuu- ja vahingonkorvaustapauksissa lisäksi syntymäaika ja pankkiyhteystiedot. Pankkiyhteystiedot kerätään myös siinä tapauksessa, jos joku haluaa hyvityksen tililleen hyvityskortin sijaan.

Mihin käytämme henkilötietoja?

Henkilötietoja käytetään kuluttajapalautteisiin ja tuotereklamaatioihin vastaamiseen, hyvityskorttien lähettämiseen sekä tuotevastuu- ja vahingonkorvaustapauksissa tietojen käsittelyyn ja asian hoitamiseen vakuutusyhtiön kanssa.

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Tietoja voivat käsitellä myös järjestelmätoimittajamme järjestelmän testauksen tai kehittämisen yhteydessä.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Atria Suomi Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Atria Suomi Oy säilyttää kuluttajatietoja sähköisenä asiakastietojärjestelmässä, johon sitä työssään käyttävillä on käyttäjäkohtaiset oikeudet. Varsinkin tuotevastuu- ja vahingonkorvaustapauksissa aineisto voi olla myös paperikopiona eli manuaalisena aineistona. Henkilötiedot tulostetaan manuaalisesti ainoastaan tarvittaessa. Manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi, kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuluttajan antamia tietoja voidaan luovuttaa muille Atria-konsernin yhtiöille, mikäli palaute koskee niiden tuotteita. Tietoja ei missään yhteydessä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietoja asiakkaamme ja Atria Suomi Oy:n välisen lainsäädännön vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Aineiston säilytys perustuu kirjanpito-, vahingonkorvaus- ja tuotevastuulakeihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuoja@atria.com

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi