Välkommen till webbplatsen Kött på tallriken!

Här kan du läsa mer om kött som del av mångsidig kost, matens miljöpåverkan, inhemsk köttproduktion samt hanteringen av köttråvara och livsmedelshygien.

Webbplatsen består av fyra olika teman. Du kan navigera mellan dessa genom att klicka på länkarna i menyn på startsidan. Webbplatsen fungerar både på datorn och mobilen.

Varje tema innehåller visuella uppgifter, kortfattad info och aktiverande uppgifter.

Du kan testa dina kunskaper genom att svara på frågorna i miniquizet om olika ämnen eller frågorna i miniatyrbilderna.

Vill du omsätta det du har lärt dig i praktiken? Det är bara att sätta igång och laga goda måltider!

Vad är Kött på tallriken?

Ett materialkoncept som har tagits fram särskilt för undervisningen i huslig ekonomi i högstadiet.

Skolorna erbjuds förutom en webbplats även ett läspaket med uppgifter.

Ämnena består av kostval, köttets näringsvärden, matproduktion och miljö, den finländska köttproduktionskedjan och kötthantering.

I läspaketet ingår även tio olika recept som lämpar sig för lektioner i huslig ekonomi eller hemmakocken.

Materialet tillhandahålls av Atria Finland.