Oikeaa ruokintakäyrää etsimässä

Smulterin tila

Oikeaa ruokintakäyrää etsimässä

Smulterin tilalla on kokeiltu erilaisia lihasikojen ruokintakäyriä viimeisen kahden vuoden aikana.

63. päivän rehumäärä on vaihdellut 3,25–3,45 rehuyksikön välillä. Parhaat tulokset saavutettiin 3,35 rehuyksikön käyrällä ja sillä on nyt kasvatettu muutamia eriä.

Vuoden 2016 ensimmäisen kasvatuserän tulokset

  • Päiväkasvu                    1 086 grammaa
  • Rehuhyötysuhde       2,47
  • Kasvatusaika                97 päivää