Vastuullinen toiminta

Atrialainen sika on vastuullisesti kasvatettu

Vastuullinen toiminta

Atrian sikatuottajat ovat sitoutuneet kasvattamaan eläimet eettisesti ja ympäristöllisesti kestävästi. Jokainen tuottajistamme on sitoutunut noudattamaan työssään hyvien tuotantotapojen ohjetta. Eettinen kasvattaminen tarkoittaa sitä, että tuottajat tarkkailevat eläinten hyvinvointia ja terveydentilaa jatkuvasti. Atrian sianlihatuottajat panostavat myös tuotannon ympäristölliseen kestävyyteen. Odotammekin kaikilta tuottajiltamme sitoutumista EU:n ympäristötuen ehtoihin.

Kaikki Atria-tuotemerkillä myytävä sianliha on aina 100-prosenttisesti suomalaista. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella sopimustuottajallamme on oma tärkeä osansa Atrian sikaketjussa. Ketju kulkee aina tuotantotilalta kuluttajan ruokapöytään saakka.

Atria hankkii lähes puolet suomalaisesta sianlihasta, ollen näin maan suurin toimija alallaan. Suomalaiset AtriaSika-tilat ovat useimmiten joko lihasikojen kasvatukseen tai porsastuotantoon erikoistuneita sikaloita. Sikatilojemme joukosta löytyy lisäksi yhdistelmätiloja, joissa porsaat syntyvät ja kasvavat porsaasta teurassioiksi saakka. Suomalaisen sianlihatuotannon keskittymä löytyy läntisen Suomen viljaisten peltojen ympäriltä. Sikatiloja löytyy kuitenkin ympäri maata. Pohjoisimmillaan sikoja kasvatetaan aina Lapissa saakka, itäisimmät sikatilat taas löytyvät Joensuun seudulta.

Suomalainen sika on terve ja hyvin hoidettu

Tuottajat ja tilojen työntekijät seuraavat sikojen hyvinvointia päivittäin. Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisia sikoja joudutaan lääkitsemään erittäin vähän, joka kertoo siitä, että kasvatusolosuhteet ovat kunnossa ja eläinten terveydentila yleisesti hyvä.

Suomessa ei typistetä sikojen häntiä, kuten monessa muussa maassa tehdään hännänpurennan ehkäisemiseksi. Hännänpurentaa ehkäistään meillä pitämällä huolta sikalan olosuhteista, kuten lämmöstä, siisteydestä ja ilmanvaihdosta. Oikeanlainen ja riittävä ruokinta sekä virikkeet edistävät myös sikojen hyvinvointia. Sioilla on aina raikasta vettä vapaasti saatavilla ja tilaa karsinoissa sikaa kohti selvästi enemmän kuin muualla maailmassa.