Joki-Erkkilän tila
Joki-Erkkilän tila
Joki-Erkkilän tila
Joki-Erkkilän tila

Possutilat

Joki-Erkkilän tila

Tietoa tilasta

  • Jussi ja Nina Joki-Erkkilän tila Kalajoella
  • 2000-paikkainen lihasikala

Jussi ja Nina Joki-Erkkilä isännöivät Kalajoella 2000-paikkaista lihasikalaa.Tilalla on kolme sikalaa, joista uusin on valmistunut vuonna 2012.

Tilalla siat ruokitaan viisi kertaa päivässä ja ruokaa tarjotaan tarkasti eläinten ruokahalun mukaisesti. Lihasikojen kasvatuksessa rehun laatu on ratkaiseva tekijä ja siihen tilalla halutaankin panostaa.

Eläinten hyvinvointiin tilalla panostetaan heti sikojen saapumisen myötä. Porsaat tulevat neljältä eri tilalta ja ne järjestetään tiloittain samoihin karsinoihin. Joki-Erkkilässä on todettu, että tutussa joukossa eläimet pysyvät rauhallisempina uudessakin ympäristössä.

Pienryhmästä henkistä hyvivointia

”Kalajokilaaksossa meillä toimii oma lihasikakehityspienryhmä, jonka sisällä vaihdamme päivittäiset kuulumiset ja ratkomme yhdessä ongelmat Whatsappin välityksellä. Silloin tällöin järjestämme myös tapaamisia tiloillamme ja tutustumme lähemmin toistemme toimintaan", Jussis ja Nina kertovat.

"Maatilalla työnteko on yksinäistä puurtamista ja sosiaalisesta ammattiverkostosta saadaan tärkeää apua niin tuotantoon kuin henkiseen hyvinvointiin", Jussi päättää.

Hae Atrian Tiloja