Laatuvastuumerkittyä sianlihaa

Sertifioitu laatuvastuu

Laatuvastuumerkittyä sianlihaa

Laatuvastuu-merkintä pakkauksessa kertoo, että sianliha on vastuullisesti tuotettua. Se tulee silloin tiloilta, jotka kuuluvat eläinten terveydestä ja tuoteturvallisuudesta huolehtivaan sertifioituun, kansalliseen laatujärjestelmään. Laatuvastuu-merkinnän kriteerit ovat monin paikoin vallitsevaa lainsäädäntöä tiukemmat.  Atrian kaikki sopimustilat ovat Laatuvastuu-tiloja.

Laatuvastuu pohjautuu Eläinten Terveys (ETT) ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuolto- ja seurantajärjestelmään Sikavaan, jonka avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkärien välillä. Sikavan kautta seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista.