Vastuullinen toiminta

Vastuullisia naudankasvattajia ympäri Suomea

Vastuullinen toiminta

Atrialla on yhteensä noin 5700 naudanlihan sopimustuottajaa ympäri maata. Eteläisimmät tilat löytyvät Ahvenanmaalta ja pohjoisimmat Utsjoelta. Olemme ainoa lihatalo, jonka hankinta-alue on koko maa. Edistämme kaikella tekemisellämme naudanlihantuotannon ja maaseudun monimuotoisuutta. Tarjoamme palveluitamme tasapuolisesti kaikille tiloille, sijaitsipa se missä päin Suomea tahansa. Vasikoista ja teuraseläimistä maksetaan kaikille yhteisten hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Atrian naudantuottajat ovat sitoutuneet kasvattamaan eläimet eettisesti ja ympäristöllisesti kestävästi. Jokainen tuottajistamme on sitoutunut noudattamaan työssään hyvien tuotantotapojen ohjetta. Eettinen kasvattaminen tarkoittaa sitä, että tuottajat tarkkailevat eläinten hyvinvointia ja terveydentilaa jatkuvasti. Eläimillä on liikkumisvapaus eikä niitä kytketä missään elämän vaiheessa. Naudat laiduntavat säännösten mukaisesti.

Naudanlihaa saadaan maito- ja liharotuisista naudoista. Vaikka maitorotuiset sonnit ovat tavallaan maidontuotannon sivutuote, muodostavat ne merkittävän osan suomalaisesta naudanlihasta. Neljä viidestä teuraasta on maitorotuisia, ja niistä runsas kolmasosa on lypsylehmiä, loput ovat sonneja ja hiehoja. Pihvirotuja kasvattavien tilojen määrä on lisääntynyt tasaisesti koko 2000-luvun.

Eläinten hyvinvoinnin ABC

Kannattavuus tulee eläinten hyvinvoinnista

Eläinten hyvä hoito on avain kannattavaan ja vastuulliseen tuotantoon. Mitä paremmin hoidettu tila on, sitä paremmin se myös menestyy taloudellisesti.

Kuluttaja haluaa luonnollisesti olla varma, että eläimiä hoidetaan hyvin ja mahdollisiin ongelmiin puututaan. Atria varmistaa eläinten hyvän hoidon niin tuotantosopimuksiin kuin eläinten osto- ja myyntiehtoihin asetetuilla laatuvaatimuksilla. Sopimustilan eläinten hyvinvoinnin ja terveystilanteen tulee vastata eläinten terveydenhuollon kansallisen tason vaatimuksia. Kansallisten laatuvaatimusten lisäksi tilat noudattavat Atrian yhteisiä tuotantotapaohjeita. Vaatimusten täyttymistä seurataan tuotantotulosten ja NASEVA-järjestelmän avulla.

Atrialaisella tilalla eläinten hyvinvointia seurataan huolellisesti

Paras mahdollinen eläinten hoito on kestävän tuotannon perusta. Eläinten kasvatus suunnitellaan siten, että eläimille voidaan tarjota vaivatta mukavat olot sekä riittävästi vettä ja ruokaa. Niin eläimillä kuin hoitajillakin on parempi olla, kun olosuhteista pidetään huolta päivittäin. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ilmanvaihtoa säädetään tarpeen mukaan, karsinoiden puhtaudesta huolehditaan ja rikkoutuneet laitteet korjataan välittömästi.

Eläinten käyttäytymistä ja terveydentilaa seurataan jatkuvasti. Eläin otetaan aina tarkempiin tutkimuksiin, mikäli eläin on lievästikin sairas tai sen käytöksessä havaitaan jotain poikkeavaa. Sairaat eläimet lääkitään aina eläinlääkärin ohjeistuksen mukaan.

Nupoutus

Vasikat nupoutetaan eläinlääkärin antamassa rauhoituksessa ja asianmukaisessa kivunlievityksessä. Nupoutuksen tarkoituksena on, etteivät nuoret vasikat vahingoittaisi toisiaan sarvillaan.

Vasikan alkuhoito – Eväät elämän alkuun  

Heti synnyttyään vasikka saa äidillisen käsittelyn emältään, kun tämä nuolee poikasensa kuivaksi ja puhtaaksi limasta. Samalla vasikka virkoaa ja tämän verenkierto lähtee toimimaan. Eläimen hoitaja huolehtii vasikan kuivaamisesta, mikäli emä ei tähän jostain syystä pysty. Vastasyntyneen vasikan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että poikimapaikka ja vasikkakarsina pidetään puhtaana ja kuivitetaan hyvin.

Tärkeimmät eväät alkaneeseen elämäänsä vastasyntynyt vasikka saa ternimaidosta, jonka saanti varmistetaan jo poikimisvaiheessa. Ensimmäisen elinvuorokautensa aikana vasikalle annetaan yhteensä 4 litraa hyvälaatuista ternimaitoa, joko tuttipullosta tai juottolaitteesta. Ternimaidossa on vasikan hyvinvoinnin kannalta elintärkeitä vasta-aineita.

Terveydenhuolto osana hyvää hoitoa

Oleellinen osa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä on toimiva terveydenhuolto, joka perustuu tilan ja sen oman eläinlääkärin yhteistyöhön. Eläinten terveyttä ja siihen vaikuttavia seikkoja kuten elinolosuhteita, ruokintaa ja hoitokäytäntöjä seurataan jatkuvasti. Eläinlääkäri vastaa mahdollisesti sairaiden eläinten lääkinnästä, ja lisäksi mahdollisia parannuskeinoja etsitään ja keinoja sairausten ennaltaehkäisemiseksi kehitetään.

Eläinlääkäri kirjaa terveydenhuoltokäynnit ja käynneillään tekemät havainnot NASEVA-järjestelmään, jossa kaikkien sopimustilojen tiedot ovat nähtävillä Atrialle.

Vastuu laadusta ulottuu myös eläinkuljetuksiin

Atrian sopimustuottajia löytyy ympäri Suomea – Hangosta Utsjoelle ja Vaasasta Ilomantsiin. Siksi myös eläinkuljetuskaluston tulee olla kunnossa. Kaikilla Atrian eläinkuljetuksia hoitavilla sopimusyrittäjillä on voimassa oleva  eläinkuljetuslupa, ja lisäksi Atria jatkokouluttaa kuljettajiaan säännöllisesti. Kuten iso osa tuottajistamme, myös useat kuljetusyritykset ovat tehneet yhteistyötä Atrian kanssa jo sukupolvien ajan.