Knutstorp Lantbruk -tila
Knutstorp Lantbruk -tila
Knutstorp Lantbruk -tila
Knutstorp Lantbruk -tila

Nautatilat

Knutstorp Lantbruk -tila

Tietoa tilasta

 • Isäntäpari Stefan, (s. 1978), ja Karolina, (s.1978), Södergård. Perheeseen kuuluu neljä lasta. 
 • Lihakarjatila sijaitsee Vöyrin ja Ylihärmän rajalla Kaurajärven kylässä.
 • Navetta valmistui alkuvuodesta 2013. Pihattonavetassa on yhteensä 250 paikkaa.
 • Luomupeltoa viljelyksessä yhteensä 70 hehtaaria.
 • Naapurissa sijaitsee Stefanin isän luomumaitotila Kulla Gård, joka siirtyy Stefanin vastuulle 2016. Tilalla on 100 lypsylehmää.

   

 • Värdparet Stefan (f. 1978) och Karolina (f. 1978) Södergård. Familjen har fyra barn.
 • Gården ligger i byn Kaurajärvi, på gränsen mellan Vörå och Ylihärmä.
 • Ett nytt slutuppfödningsstall för tjurar blev färdigt i början av år 2013. I uppfödningsstallet finns allt som allt 250 platser.
 • Allt som allt odlas 70 hektar åker ekologiskt.
 • Granngårds finns Stefans pappa och de samarbetar både med att odla och föda upp kalvarna.

"Uuden mullinavetan asukit syövät luomurehua"

Stefan ja Karolina Södergård kasvattavat 250-päistä lihakarjaa uudessa pihattonavetassaan Vöyrin Kaurajärven kylässä. He ovat poikkeuksellisia maatalousyrittäjiä sikäli, että ovat luoneet oman maatilansa tyhjästä.

”Tämä oli ensin sellainen metsä- ja peltopalsta. Metsä hakattiin ja tehtiin pelloksi, ja sitten ostimme ja vuokrasimme vähän lisää maata ja nyt tuli rakennettua tämä navetta”, kertoo Stefan, joka työskenteli palkollisena isänsä maatilalla pitkään ennen oman toiminnan aloittamista.

Myös isän tila, luomumaitoa tuottava Kulla Gård siirtyy Stefanille vuoden 2016 alusta. Stefanista tulee sukutilan seitsemäs isäntä. 

Stefanilla on viljelyksessä noin 70 hehtaaria peltoa, ja kun myös toisen tilan pellot lasketaan mukaan, rehua tuotetaan yhteensä noin 330 hehtaarin alalla. Molempien tilojen pellot ovat luomuviljelyssä ja tilat tekevät tiivistä yhteistyötä.

Yhteistyötä vasikoiden ja tuorerehun tuotannossa

Luomuviljaa saadaan yli oman tarpeen, mutta ylimääräiselle viljalle riittää kysyntää. Tila on hyvin omavarainen. Karjalle ostetaan ulkopuolelta vain kivennäisiä ja rypsiä.

Vaikka pellot ovat luomussa, Södergårdit eivät tuota luomulihaa.

”Meillä on tavallinen ritilänavetta, eikä se sovellu luomulihan tuotantoon”, kertoo Stefan.

Vasikat tulevat navettaan terninä Pohjanmaan Lihan kautta sekä Kulla Gårdin navetasta, joka sijaitsee vain 400 metrin päässä.

”Aika pieni osa tulee Kulla Gårdista, vain semmoiset 10-15 prosenttia. Otan vain ne vasikat, jotka sopivat ryhmään. Uudet pikkuvasikkaryhmät otetaan sisään joka kahdeksas viikko.”

Tilalla ei ole Stefanin ja Karolinan lisäksi muuta työvoimaa, mutta tuorerehu tehdään yhdessä urakoitsijan kanssa. Sama porukka urakoi myös lähialueen tiloilla.

Maratoonari nauttii maanläheisestä työstä

Stefan ja Karolina tapasivat toisensa jo yläasteella koulun penkillä. Perheeseen kuuluu neljä lasta, 

”Lapset ovat mukana työn touhussa”, kertoo Stefan, joka uskoo jonkun lapsista jatkavan tilanpitoa aikanaan. Hän itse ryhtyi maanviljelijäksi kuin luonnostaan.

”Aina se oli mielessä, että maanviljelijä minusta tulee. Ei kai minulla muuta mahdollisuutta ollut”, hän naurahtaa.

Stefan nauttii, kun saa tehdä maanläheistä työtä eläinten kanssa ja luonnon armoilla, välillä myötätuulessa ja toisinaan luonnon voimia vastaan taistellen.

”Nurja puoli ovat paperityöt, joita nykyään riittää. Vaikka olen agrologi, ne eivät oikein maistu.”

Södergårdin perhe on hyvin liikunnallinen: Kouluikäiset pojat hiihtävät kilpaa ja pelaavat jalkapalloa, kun taas Stefan nauttii erityisesti pitkän matkan hiihdoista ja maratoneista. Takana on jo monta maratonia ja Vasaloppet-hiihtoa.

“Tjurkalvarna i det nya stallet äter ekologiskt foder”

Stefan och Karolina Södergård föder upp köttboskap och i det splitternya stallet i byn Kaurajärvi i Vörå bor 250 djur. Södergårds är ovanliga lantbruksföretagare såtillvida att de har startat sin gård från noll.

”Det här var först en åker- och skogstomt. Vi fällde skogen och gjorde det till åker. Sen köpte och arrenderade vi lite mera mark och nu har vi byggt stallet”, berättar Stefan, som länge var anställd på sin pappas gård innan han startade eget.

Stefans pappa är 63 år och snart är det dags för generationsskifte på Kulla Gård, som producerar ekologisk mjölk. Stefan blir då den sjunde husbonden på släktgården.

Stefan odlar ungefär 70 hektar åker och när man räknar med pappans åkrar produceras det foder på totalt ungefär 360 hektar. Båda gårdarnas åkrar odlas ekologiskt och gårdarna har ett tätt samarbete.

Samarbete kring kalvar och ensilage

Gårdarna producerar mer ekologiskt spannmål än de själva behöver, men det finns efterfrågan på allt extra spannmål. Gården är mycket självförsörjande. Utifrån köps bara mineraler och ryps åt boskapen.

Även om åkrarna är ekologiska producerar Södergårds inte ekologiskt kött.

”Vi har ett varmt uppfödningsstall med spaltgolv och det lämpar sig inte för produktion av ekologiskt kött”, berättar Stefan.

Kalvarna kommer till gården som spädkalvar från Österbottens Kött eller från Kulla Gårds kostall, som ligger bara 400 meter bort.

”Det är en ganska liten del som kommer Kulla Gård som kommer från Kulla Gård, bara 10-15 procent. Jag tar bara de kalvar som passar in i gruppen. Nya småkalvsgrupper tas in var åttonde vecka.”

Förutom Stefan och Karolina finns ingen annan arbetskraft på gården, men ensilaget görs tillsammans med en entreprenör. Samma gäng arbetar också för andra gårdar i närområdet.

Maratonaren njuter av jordnära jobb

Stefan och Karolina träffades redan i högstadiet. I familjen finns fyra barn.
"Barnen deltar i arbetet på gården, berättar Stefan, som tror att något någon av barnen kommer att fortsätta med jordbruket. För honom själv var det helt naturligt att bli jordbrukare."
"Jag tänkte alltid att jag kommer att bli jordbrukare. Det fanns ingen annan möjlighet för mig, säger han med ett skratt."
Stefan njuter av det jordnära arbetet med djuren. Allt sker på naturens villkor, ibland i medvind och ibland kämpande mot naturens krafter.
"Jobbets avigsida är pappersarbetet, som det finns mer än nog av i dag. Även om jag är agrolog, så är pappersarbete inte riktigt min grej."
I familjen Södergård motionerar man mycket: Pojkarna tävlar i skidåkning och spelar fotboll, medan Stefan njuter av att skida långa sträckor och springa maraton. Han har redan sprungit monga maraton och åkte monga Vasaloppet. Han har redan sprungit många maratonlopp och åkt Vasaloppet många gånger.

Hae Atrian Tiloja