Kivimäen tila
Kivimäen tila
Kivimäen tila

Nautatilat

Kivimäen tila

Tietoa tilasta

  • Tilan isäntinä veljekset Kimmo ja Janne Aho. 
  • Sukupolvenvaihdos tehty vuonna 2005.
  • Veljekset isäntiä kolmannessa polvessa.
  • Tilalla keskimäärin 130 eläintä.

Eläinten kanssa touhuaminen on mukavaa

Kun Ahon veljekset tekivät päätöksen tilan jatkamisesta, heille oli selvää, että lypsykarja saa väistyä. Viimeiset lypsylehmät tilalta lähtivät 2004. Samoihin aikoihin tilalle oli jo hankittu ensimmäiset emolehmät.
”Lypsykarjanpito on paljon sitovampaa kuin lihakarjan. Ja toisekseen investoinnit lihakarjaan olivat paljon pienempiä”, perustelee Kimmo valintaa.

Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2005. Tuolloin Kimmo ja Janne muodostivat maatalousyhtymän.

Tilalle valmistui kylmäpihatto emolehmille vuonna 2006 ja oma pihatto nuorkarjalle seuraavana vuonna. Pihatoissa eläimet voivat liikkua vapaasti. Kuivikkeina tilalla käytetään turvetta ja jonkin verran olkea. Tilan omilta pelloilta saatava säilörehu ja vilja riittävät ruuaksi tilalla syntyneille sonneille ja hiehoille. Emolehmiä ruokitaan pääasiassa säilörehulla ja kuivaheinällä. Tilan pellot ovat olleet luomussa vuodesta 1995.

Tilalla kasvatetaan pääasiassa hereford- ja limousin-rotuisia eläimiä tai niiden risteytyksiä. Eläimet voivat hyvin, kun ne saavat hyvää ja asianmukaista hoitoa, eli paikat pidetään puhtaina ja kuivina, eläimet ruokitaan ruokintasuunnitelmien mukaisesti kussakin kasvuvaiheessa ja sairauksia ja vammoja pyritään ennaltaehkäisemään. Ennakoiva työ palkitsee, mutta myös vaatii. Tuottaja itse ei juuri vapaa-aikaa vietä tai harrastuksista nauti. 

Hae Atrian Tiloja