Engmanin tila
Engmanin tila
Engmanin tila
Engmanin tila

Nautatilat

Engmanin tila

Tietoa tilasta

  • Tilan isäntinä veljekset Stefan ja Kjell Engman
  • Tila ollut suvun hallussa 1650-luvulta saakka, sukupolvenvaihdos tehtiin 2002
  • Tilalla keskitytty pihvikarjan kasvatukseen vuodesta 2008 alkaen
  • Tilalla yhteensä 170 Limousine-rotuista nautaa

 

  • Husbönder på gården är bröderna Stefan och Kjell Engman
  • Gården har varit i släktens ägo sedan 1650-talet, generationsväxling gjordes år 2002
  • På gården har man koncentrerat sig på att föda upp biffdjur sedan år 2008
  • På gården finns allt som allt 170 nötdjur av rasen Limousine

Veljekset jatkavat vanhaa sukutilaa

1650-luvulta saman suvun hallussa olleella Engmanin tilalla viimeisin sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 2002, jolloin tilan isänniksi tulivat veljekset Stefan ja Kjell Engman. Maidontuotanto tilalla lopetettiin vuonna 2008 ja siitä lähtien tila on keskittynyt Limousine-rotuisen pihvikarjan kasvattamiseen. Vapaana kasvavan karjan tarpeisiin veljekset ovat rakentaneet kolme erillistä rakennusta sekä investoineet peltomaahan. Engmanin tila jakautuu kahteen erilliseen tilaan, jotka sijaitsevat kolmen kilometrin päässä toisistaan. Vanhalla tilalla asuvat Stefanin ja Kjellin vanhemmat ja toisella tilalla asustaa Kjell. Stefan perheineen asuu sopivasti näiden kahden tilan välissä.

Sukutilan jatkaminen oli luonteva ratkaisu tilalla kasvaneille veljeksille. Stefanin mukaan eläinten kanssa työskentely on mukavaa ja on hienoa nähdä oman työnsä tulokset konkreettisesti. Vaikka eläinten ja tilan hoitaminen on sitovaa, työssä on kuitenkin tietynlainen vapaus. 

”Ja kyllä maalla asuminen aina kaupunkielämän voittaa”, Stefan naurahtaa.

Hän on tyytyväinen siihen, että suomalaisen lihan arvostus on noussut kuluttajien keskuudessa viime vuosina. Kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ruoan alkuperästä ja siksi onkin hyvä, että pihvilihan reitti tuottajalta pöytään on jäljitettävissä.

”Arvostan omaa työtäni ja hoidan eläimiäni hyvin, joten mielestäni tuotannon läpinäkyvyys on hyvä asia”, Stefan Engman miettii. 

”On hienoa, jos kuluttajatkin tajuavat, miten paljon työtä pihvin tai paistin eteen tehdään ennen kuin se on syötävissä.”

Bröderna fortsätter på den gamla släktgården

På Engmans gård, som allt sedan 1650-talet varit i samma släkts ägo, företogs en generationsväxling år 2002, då bröderna Stefan och Kjell Engman blev husbönder på gården. Mjölkproduktionen på gården lades ned år 2008 och allt sedan dess har gården specialiserat sig på att föda upp biffdjur av Limousine-ras.

Enligt Stefan är det trevligt att arbeta med djuren och det är fint att se resultaten av sitt arbete konkret. Fastän det binder att sköta gården och djuren, finns det ändå en viss frihet i arbetet.

 “Och nog vinner det alltid stadslivet att bo på landet”, skrattar Stefan.

För besättningen som föds upp och får gå fritt, har bröderna uppfört tre separata byggnader samt investerat i åkerjord. Engmans gård är uppdelad i två skilda gårdar, som ligger inom tre kilometers avstånd från varandra. På den gamla gården bor Stefans och Kjells föräldrar och på den andra gården bor Kjell. Stefan bor med sin familj  lämpligt mellan  dessa  gårdar. För bröderna som växt upp på gården, var det en naturlig lösning att fortsätta  på släktgården.

Han är nöjd med att man bland konsumenterna mera har börjat sätta värde på det finländska köttet de senaste åren. Konsumenterna är allt mera intresserade av matens ursprung och därför är det verkligen bra att biffköttet kan spåras från producenten fram till bordet.

“Jag sätter värde på mitt eget arbete och jag sköter mina djur bra, så jag tycker att det är en god sak med genomskinlighet i produktionen”, funderar Stefan Engman.

“Det är fint om konsumenterna inser hur mycket arbete det görs för biffen eller steken innan den kan ätas.”

Hae Atrian Tiloja