J. Kortesmäen tila
J. Kortesmäen tila
J. Kortesmäen tila
J. Kortesmäen tila

Kanatilat

J. Kortesmäen tila

Tietoa tilasta

  • Isännät: Veljekset Jussi Kortesmäki ja Jaakko Kortesmäki 
  • Tila on perustettu vuonna 1747 
  • Broilereiden kasvatus alkoi 1986 

Ympäristöstä huolehtiminen on kiinteä osa arkea 

J. Kortesmäen tilaa isännöivät veljekset Jaakko ja Jussi Kortesmäki, joilla on broilerikasvattamot sekä Seinäjoella että Ilmajoella. 

Veljesten syntymäkotitila sijaitsee Seinäjoella, mutta kaupungin läheisyyden vuoksi toimintaa on laajennettu naapuripaikkakunnalle Ilmajoelle.  

Samassa pihapiirissä Seinäjoella toimii myös Kortesmäen tila, jota isännöi Jaakon ja Jussin serkku Matti Kortesmäki. 

”Meidän isät ovat veljeksiä, ja he aloittivat broilerituotannon vuonna 1986. Tilanne on sikäli poikkeuksellinen, että jatkajia on ollut tarjolla niin hyvin, että toiminta on levinnyt myös Ilmajoelle ”, toteaa Jaakko, joka aloitti oman tilanpidon rakentamalla sikalan Ilmajoelle 2006.  

”Isän kanssa meillä oli maatalousyhtymä 2010-2011, ja sukupolvenvaihdos tehtiin tilalla 2012, jolloin myös Jussi tuli mukaan.” 

Jaakko perheineen asuu Ilmajoella lähellä kasvattamoita, kun taas Jussi asuu puolisonsa kanssa Seinäjoen kotitilalla.  

Työt hoituvat veljesten kesken, eikä ulkopuolista työvoimaa tarvita. Muut perheenjäsenet ovat apuna tilanteen mukaan. 

Optimaaliset olosuhteet 

Kasvattamoiden olosuhteet, eli lämpö, kosteus, ilmastointi ja ruokinta pyritään pitämään aina optimaalisina.  

”Riittävä uni on tietenkin myös tärkeää niin eläimille kuin hoitajillekin”, lisää Jaakko, jonka mukaan lintujen terveyttä ja hyvinvointia seurataan jatkuvasti niin, että mahdollisiin ongelmiin pystytään tarttumaan heti. 

”Vaikkei mitään ongelmia ilmenisikään, lintujen hyvinvointia voi aina parantaa, sillä se heijastuu kasvatustuloksiin.” 

J. Kortesmäen perhetilan broilerit syövät laadukasta, kotimaista rehua sekä itse viljeltyä vehnää. Tila pyrkii sadan prosentin omavaraisuuteen broilereiden rehuvehnässä. 

”Hyvät viljelytavat ja suuret sadot takaavat, että ympäristökuorma pysyy mahdollisimman pienenä. Merkittävä osa meidän pelloista on säätösalaojitettuja. Myös hyvä viljelykierto on käytössä.” 

Tilalla on kautta historian pidetty huoli siitä, että tulevilla sukupolvilla olisi hyvät mahdollisuudet elää ja yrittää. 

”Ympäristöstä huolehtiminen on kiinteä osa meidän arkea. Pyrimme hyödyntämään kiertotaloutta, saamme metsistämme uusiutuvaa energiaa kasvattamoiden lämmitykseen, ja pelloilta saamme ravintoa linnuille. Niiden tuottaman lannan ravinteet taas kiertävät takaisin pellolle kasvien hyödynnettäviksi”, Jussi ja Jaakko kertovat. 

Jäljitettävyys on heidän mielestään hieno innovaatio. 

”On upeaa, että Suomessa voidaan jäljittää ruoka tilatasolle asti, ja että alkuperä on kaikkien kuluttajien nähtävissä.” 

Hae Atrian Tiloja

Vastuullisen toiminnan periaatteet