Säännöt

Aurinkopaneeliarvonta Atrian Instagram-kanavalla (lifeatriafinland)

Säännöt

24.8.2022

Tykkäämällä kilpailupostauksesta Instagramissa @lifeatriafinland-tilillä ja tägäämällä komentteihin toisen käyttäjän osallistuu kilpailuun, jonka palkintona arvotaan 1 Xtorm Solar SuperCharger 10.000 -varavirtalähde.

Arvonta ei ole Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Instagramin kaikista Arvontaan liittyvistä vastuista.

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Arvontaan ja osallistumalla. Arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat osallistuessaan noudattamaan myös Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.

 1. Arvonnan järjestäjä

Atria Oyj
Y-tunnus 0841066-1
Itikanmäenkatu 3, Seinäjoki
PL 900, 60060 ATRIA
+358 20 472 8111

Jäljempänä ”Järjestäjä”  

 1. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä

Arvontaan voi osallistua 24.8. klo 10.00 – 31.8.2022 klo 23.59 välisenä aikana (jäljempänä: ”Arvonta-aika”). Ennen Arvonta-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

 1. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat luonnolliset henkilöt. Alle 18-vuotiaat voivat myös osallistua arvontaan, mikäli he ovat saaneet osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.

Atria Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, tai kumppanien tai agenttien työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Arvontaan. Järjestäjä pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden.

 1. Miten arvontaan voi osallistua

Arvontaan voi osallistua tykkäämällä arvonnan järjestämistä koskevasta julkaisusta Atrian Instagram-tilillä (@lifeatriafinland) ja tägäämällä julkaisun kommenttiin toisen Instagram-käyttäjätilin. Arvontaan osallistuminen ei edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun Järjestäjän toimialaan kuuluvan sopimuksen solmimista. Osallistumisia ei tule tehdä agenttien tai kolmansien osapuolien välityksellä eikä toisen henkilön puolesta.

 

 

 1. Voittajan arpominen ja julkistaminen

Järjestäjä arpoo palkinnot arvontajulkaisusta Instagramissa Arvonta-aikana tykänneiden kesken.

Arvonta suoritetaan 1.9.2022 klo 10 ja voittajille ilmoitetaan voitosta välittömästi arvonnan suorittamisen jälkeen. Voittajille ilmoitetaan voitosta arvontajulkaisun kommenttikentässä tägäämällä voittajan Instagram-tilin käyttäjänimi. Lisäksi voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestillä.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta 6.9.2022 klo 12 mennessä, arvotaan välittömästi uusi voittaja. Mikäli uutta voittajaa ei tavoiteta 10.9.2022, klo 13 mennessä, kyseistä voittoa ei enää luovuteta ja uutta voittajaa ei enää arvota. Mikäli arvontaan ei osallistu vähintään arvottavien palkintojen määrää vastaavaa määrää osallistujia, ei ylijääneitä palkintoja arvota.

Järjestäjä pyytää voittajaa ilmoittamaan yksityisviestillä yhteystietonsa palkinnon toimittamista varten. Järjestäjä poistaa yhteystiedot palkinnon toimittamisen jälkeen.

Järjestäjällä on myös oikeus valita toinen voittaja, jos voittaja ei ole toiminut näiden arvonnan sääntöjen mukaisesti. 

 1. Palkinnot ja niiden toimittaminen

Palkintona arvotaan 1 Xtorm Solar SuperCharger 10.000 -varavirtalähde.

Palkinnon arvo on noin 100 euroa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluun. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa ilmoittamalla asiasta Järjestäjälle.

Järjestäjä vastaa toimituskuluista sekä arpajaisverosta ja mahdollisista muista palkinnon luovutukseen liittyvistä maksuista.

 1. Arvonnan järjestäjän vastuu

Osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja Arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta välittömästä ja välillisestä vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä tai sen yhteistyökumppanit eivät myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi voittajan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Järjestäjä ja arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, painovirheistä eivätkä muista kampanjaan tai kampanjamateriaaliin liittyvistä virheistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä osallistua arvontaan, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista, teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista, taikka puutteellisista, asiattomista, tai luku- tai julkaisukelvottomista lähetyksistä.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

 1. Henkilötietojen käsittely

Kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja. Kampanjaan osallistuneiden antamia tietoja käytetään arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen toimittamiseen voittajille. Järjestäjä pyytää voittajaa ilmoittamaan Instagram-yksityisviestillä yhteystietonsa turnaukseen liittyvien asioiden sopimista varten. Järjestäjä poistaa yhteystiedot turnauksen jälkeen.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy Järjestäjän tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla osoitteessa https://www.atria.fi/tietosuojakaytanto/

Hyväksyessään palkinnon vastaanottamisen voittaja suostuu siihen että, hänen Instagram-tilinsä käyttäjänimi tägätään Järjestäjän arvontajulkaisun kommenttikentässä.

Voittajien Instagram-käyttäjänimet kirjataan Järjestäjän toimesta listaan, joka kootaan arpajaisveron maksamista varten. Verot maksetaan neljä kertaa vuodessa, minkä jälkeen listat tuhotaan.

Osallistujien henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

 1. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman Järjestäjän kirjallista lupaa.

 1. Muuta

Nämä arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.