Rekisteriseloste

Konserniviestintä

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Internet-tilauslomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan mahdollistamaan Atrian julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen Atria-konsernin sidosryhmille.

1. Rekisterinpitäjä:
Atria Oyj, Konserniviestintä, Atriantie 1, Seinäjoki; PL 900, 60600 Atria.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Hanne Kortesoja
Postiosoite: Atria Oyj, Konserniviestintä, PL 900, 60600 Atria
Puhelin: Puh. 020 472 8111
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@atria.com

3. Rekisterin nimi:
Atria/tiedotetilaukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus tilata konsernin julkaisuja ja tiedotteita. Tilauksen voi tehdä joko kertaluontoisesti tai pysyvästi. Julkaisut voidaan toimittaa sähköisessä tai kirjallisessa muodossa.  Kertaluontoisen tilauksen tehneen yhteystietoja ei säilytetä julkaisun/tiedotteen lähettämisen jälkeen. Pysyvän tilauksen jättäneen henkilön yhteystiedot tallennetaan julkaisujen/tiedotteiden toimittamista varten, kunnes tilaaja ilmoittaa tilauksensa loppumisesta.

5. Rekisterin tietosisältö:
Tilauslomakkeeseen sisältyvät seuraavat henkilötiedot:
Henkilön nimi, yrityksen/yhteisön nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero  ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Osoitetietoja voidaan luovuttaa Atrian julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Atrian julkaisujen postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.
Tallennetut tiedot: Tilaukset tulevat Atrian viestintään ja niiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain viestinnän henkilöihin. Tilausten keräämisessä ja käsittelyssä voidaan käyttää myös yhteistyökumppaneita, jolloin yhteistyökumppani käsittelee tietoja Atrian lukuun ja tiedot ovat yhteistyökumppanin ja Atrian viestinnän käytössä. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta käsitellä tietoja omaan lukuunsa.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.