Vierailijat tietosuojaseloste

Atria Suomi

Vierailijat tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Atria Suomi Oy (Y-tunnus: 1800395-5)

PL 900

60060 ATRIA

Alihankkijana rekistereitä ylläpitää Nurmossa ja Kauhajoella portilla vartiointiryitys Securitas Oy (Y-tunnus 1773518-5). Atrian ja Securitaksen välisessä sopimuksessa on salassapitokohta ja rekistereiden henkilötiedot tulevat ainoastaan Atria Suomi Oy:n käyttöön.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää tietosuoja@atria.com.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Keräämme kaikilta Atria Suomi Oy:n tehtailla vierailevilta henkilöiltä seuraavat tiedot: nimi, yrityksen nimi ja tuoteturvallisuuden kannalta oleelliset terveystiedot.

Tehtailla vierailevilta yhteistyökumppaneilta keräämme edellisten lisäksi seuraavia tietoja: työpaikan osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite. Tarvittaessa lisäksi veronumerot sekä lupakorttien ja pätevyystodistusten tiedot. Lisäksi niistä yhteistyökumppaneista, jotka työskentelevät tuotekontaktissa olevilla laitteilla, pidetään salmonellatodistusrekisteriä, johon tulee henkilön nimi, yritys, syntymäaika sekä salmonellatodistuksen päiväys.

Atria Suomen järjestämiin tilaisuuksiin tai koulutuksiin osallistuvilta keräämme lisäksi tilaisuuksiin liittyvää tietoa.

Keräämämme henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöiltä itseltään tai hänen työnantajaltaan.

Mihin käytämme henkilötietoja?

Henkilöiden terveystietoja käytetään tuoteturvallisuuden kannalta oleellisten (yleisvaarallisten ja valvottavien tartuntatautien sekä vastustettavien eläintautien) leviämisen ehkäisemiseen.

Yhteistyökumppaneiden henkilötietoja käytetään:

  • Kumppanuussuhteen ylläpitoon, hoitoon ja kehittämiseen
  • Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
  • Tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen
  • Tiedottamiseen

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Yhteistyökumppaneiden osalta tietoja käsitellään yhteistyökumppanin ja Atria Suomi Oy:n väliseen kumppanuussuhteeseen perustuen.

Miten käsittelemme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja?

Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Tietoja voivat käsitellä myös järjestelmätoimittajamme järjestelmän testauksen tai kehittämisen yhteydessä.

Tietoja voidaan tapauskohtaisesti siirtää luotettaville sopimuskumppaneillemme. Kaikkien sopimuskumppaniemme kanssa on huomioitu EU:n tietotuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Atria Suomi Oy:n tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä. Portilla olevat tiedot kerää Securitas Oy, mutta tiedot on tarkoitettu Atrian käyttöön.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tietoja ei missään yhteydessä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme vierailijoiden henkilötietoja terveyskyselyn osalta 6 kk. Salmonellatodistustietoja säilytetään vähintään 2 vuotta.

Yhteistyökumppaneiden osalta säilytämme henkilötietoja yhteistyökumppanimme ja Atria Suomi Oy:n välisen suhteen vaatiman ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Tietyissä tapauksissa pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen siirtoa toiseen järjestelmään

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä tietosuoja@atria.com

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi