Turvallisuus alkaa ihmisistä

Sitoutunut henkilöstö

Turvallisuus alkaa ihmisistä

Ihmisten turvallisuus on Atrian yksi tärkeä strateginen tavoite. Tapaturmien vähentämiseksi tehty työ on tuonut tulosta: vuodesta 2017 vuoteen 2021 konsernin tapaturmataajuus on pienentynyt yli 65 prosenttia.

Turvallinen työympäristö on tavoitteena itsestään selvä, eikä perusteluja tarvitse. Se näkyy henkilöstön hyvinvoinnin lisäksi ihmisten sitoutumisessa sekä ylläpitää työturvallisuuskulttuuria.

– Atrian tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo. Siihen me tarvitsemme parhaat ihmiset, jotka ovat sitoutuneita ja motivoituneita sekä turvallisen työpaikan. Tämä toimii molempiin suuntiin: turvallinen työympäristö motivoi ihmisiä sitoutumaan ja toimimaan turvallisesti, Lars Ohlin, Atria konsernin HR-johtaja kertoo.

”Atrian tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo. Siihen me tarvitsemme parhaat ihmiset, jotka ovat sitoutuneita ja motivoituneita sekä turvallisen työpaikan."

Ja jatkaa. Jokaisella hyvällä yrityksellä täytyy olla turvallinen työympäristö. Ei ole hyväksyttävää, että ihminen loukkaantuu töissä. Tapaturmat vaikuttavat koko yritykseen. Vakavat tapaturmat näkyvät vielä vuosia myöhemmin.

hero_ohlin.jpg

Parempaa työturvallisuutta konkreettisin teoin

Atrian työturvallisuutta on kehitetty vuodesta 2016 alkaen koko konsernin yhteisellä Turvallisesti Atrialta kotiin -ohjelmalla. Ohjelman päätavoite on tyhjentävä: töistä kotiin tuleminen, joka päivä. 

– Turvallisuuden varmistamiseksi kaikkeen on laadittu säännöt ja ohjeet, kaikista tuotantolinjoista on tehty riskiarvioinnit. Säännöllisillä turvallisuuskierroksilla varmistetaan, että kaikki osaavat toimia turvallisesti ja, että turvallisuus pystyy mielessä. Turvallisuuskierrokset ovat myös tärkeitä kehittämiskohteiden havaitsemiseksi, Lars Ohlin kertoo.

–Atrialla turvallisuus on jokaisen vastuulla. Esimiesten vastuulla on ohjeistaa alaisilleen oikea ja turvallinen tapa toimia. Kaikkien vastuulla on noudattaa ohjeita oman ja työkavereiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Myös tapaturmien seurantaa on kehitetty. Jokainen pienikin läheltä piti -tilanne kirjataan ylös, jotta se voidaan korjata ennen kuin jotain tapahtuu. 

Turvallinen tapa toimia on osa ammattitaitoa

Lars Ohlinin mukaan tärkein tekijä tapaturmien vähentämisessä on kuitenkin muutos ihmisten käytöksessä ja asenteissa. Ihmisten sitoutuminen ohjeiden noudattamiseen ja turvalliseen tapaan toimia.

– Turvallinen tapa toimia on osa ammattitaitoa. Jos esimerkiksi koneeseen tulee vikatila, sitä ei aleta korjaamaan konetta sammuttamatta. Vaikka ihmisten aikomus on hyvä, riskien ottaminen ei ole hyväksyttävää, Lars Ohlin sanoo.

– Monesti ajatellaan, että ihmiset loukkaavat itsensä esimerkiksi veitsillä tai koneiden kanssa. Todellisuudessa sellaisia tapaturmia on hyvin vähän. Usein onnettomuudet ovat esimerkiksi liukastumisia lattialla tai kaatumisia portaissa. Sellaisia, jotka voidaan välttää pienillä muutoksilla omassa toiminnassa, Ohlin kuvaa.

Työntekijöiden sairauspoissaoloja tietysti seurataan, mutta ne eivät aina kerro ihmisten kuormittumisesta tai esimerkiksi työn ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamasta stressistä. Ainoa keino kuormituksen tunnistamiseksi, on riittävän läheiset välit työntekijän ja esimiehen kesken. Ja jälleen; jokaisen vastuu turvallisuudesta.  

Tulevaisuuden tavoite: nolla tapaturmaa

Atrian pitkän aikavälin tavoitteena on nolla tapaturmaa koko konsernissa. Viime vuosina tapaturmat ovat vähentyneet kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tanskassa ja Virossa tapaturmien määrä on kaikilla tuotantolaitoksilla pieni. Tanskassa vakavia sairaspoissaoloihin johtaneita tapaturmia ei ole tapahtunut kahteen vuoteen. 

– Suurin syy on, että turvallisuus on kaikilla vahvasti mielessä, Ohlin miettii.

Ohlin uskoo, että tapaturmien vähennevät tulevina vuosina jopa aiempaa tavoitteellisemmin.

– Meillä on sitoutuneet ihmiset, jotka ymmärtävät, että turvallisuutta parantavat ihmiset.