Tulevaisuus luodaan tiedolla

Strategia

Tulevaisuus luodaan tiedolla

Atrian infotiimi kokoaa ja analysoi markkinatietoa, joka auttaa ymmärtämään kuluttajien kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Tietoa käytetään hyväksi niin Atrian omassa markkinoissa kuin asiakkaiden liiketoiminnan edistämisessäkin.

Atrian markkinatieto-organisaatio, jota myös infotiimiksi kutsutaan, varmistaa, että kaikki mahdollinen tieto kuluttajasta ja markkinasta on keskitetysti atrialaisten asiantuntijoiden saatavilla.

Infotiimi analysoi laajasti esimerkiksi sitä, miten kuluttajien asenteet ja muutokset ruuanlaitossa vaikuttavat ruuan ostamiseen.

– Atrialla on paljon markkina- ja kuluttajatietoa. Uskallan väittää, että olemme yksi johtavia kuluttajamarkkinatiedon hyödyntäjiä Suomen elintarvikebisneksessä, sanoo markkinatiedosta vastaava johtaja, infotiimin vetäjä Paula Virtanen.

Kokonaisvaltainen näkemys markkinasta

Markkinatieto-organisaatio koostuu kolmesta tiimistä: kuluttajatutkimukset ja -tieto, shopper-tutkimukset-tieto ja markkinatieto. Tiimien vetäjät ovat alan parhaimpia asiantuntijoita ja osaajia. Jokainen tiimi tarvitsee kuitenkin toistaan, jotta markkinasta ja sen muutosvoimista voidaan luoda kokonaisvaltainen näkemys.

– Vaikka kuluttaja- ja markkinatiedon hallinta on keskitetty, tiedon hyödyntämisen vastuu on jokaisella atrialaisella itsellään. Tiedolla johtaminen tarkoittaakin esimerkiksi, että tuoteryhmäpäällikkö on tuoteryhmänsä paras asiantuntija ja että myyntipäällikkö ymmärtää parhaiten asiakkaansa kilpailukentän ja sen, millä keinoin asiakas kehittää liiketoimintaansa juuri Atrian edustamissa tuoteryhmissä.

– Ymmärrys tuotteiden ja toimenpiteiden hyödystä kuluttajalle, kaupalle ja tuoteryhmälle antaa meille kilpailuedun. Kun Atria on alallaan paras tiedon hyödyntäjä, se on myös markkinan paras tuotteistaja ja asiakkaan paras kumppani, Paula Virtanen sanoo.

Jotta Atria ymmärtää kuluttajan tulevaisuuden tarpeita ja olemassa olevia muutosvoimia, sen täytyy ymmärtää trendejä, niiden kokoja, vaikutuksia ja aikajänteitä yrityksen tuoteryhmissä. Muuttavatko kuluttajat tapojaan syödä ja laittaa ruokaa? Kuinka Suomen talouksien rakenne muuttuu ja mitä vaateita tämä luo muun muassa brändiviestinnälle? Kuinka kaupan rakenne on muuttunut ja muuttuu tiukkenevassa kilpailutilanteessa.

– Kun hyödynnämme kuluttaja- ja markkinatiedon mahdollisuuksia ajoissa, onnistumme luomaan strategiat, jotka luovat vankan pohjan kohdata nykykuluttaja yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Atrian Suomen markkinatieto-organisaatio tuottaa kuluttaja- ja markkinatietoa

  • Organisaatio koostuu kolmesta tiimistä, jotka vastaavat kuluttajatiedosta, ostamisesta ja markkinatiedosta.
  • Infotiimi kuuluu markkinoinnin organisaatioon yhdessä strategisen tuotekehityksen ja brändimarkkinoinnin kanssa.
  • Ryhmä koostuu seitsemästä ammattilaisesta, joilla on joka kaupallisen- tai elintarvike-alan koulutus.