Strategiset painopisteet

Strategiset painopisteet

Strategiallemme on määritelty kuusi keskeistä painopistettä, jotka ohjaavat kasvuamme johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi.

Kuusi strategista painopistettämme:

1. Voitamme siipikarjassa

Siipikarjanlihan kulutus kasvaa tasaisesti sekä kotimaassa että globaalisti. Tavoitteemme on siipikarjan markkinajohtajuus Suomessa ja asemamme vahvistaminen myös Ruotsissa. Tämän tavoitteen tärkeyttä kuvaa investointipäätöksemme uuden siipikarjayksikön rakentamisesta Seinäjoen Nurmoon.

2. Laajennamme valmisruoassa

Valmisruoka on kasvava markkina kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Hyödyntämällä tehokkaasti asiakas- ja markkinatietoa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme heidän haluamiaan valmisruokatuoteryhmiä ja tuomaan valikoimiin kiinnostavia uutuuksia. Vahvuuksiamme ovat korkea laatu kaikissa hintaluokissa ja vahvat tuotemerkit. Tuotannon vastuullisuus, luotettavuus ja jäljitettävyys ovat keskeisiä kilpailuetujamme.

3. Vahvistamme Foodservice- ja pikaruokatarjontaa

Foodservice-markkinan kasvu jatkuu, kun syöminen siirtyy entistä enemmän kodin ulkopuolelle. Tavoitteemme on markkinoita nopeampi kasvu. Tähtäämme tähän vahvistamalla asiakkuuksia sekä Foodservice- että pikaruokasektorilla kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Pikaruokasektorilla kasvureseptimme on myyntipisteiden lisääminen ja uusien tuotteiden kehittäminen. Vahvuuksiamme ovat vahva toimitusketju, luotettavuus, hyvä tuoteturvallisuus ja korkea palvelutaso.

4. Kasvamme kannattavasti Ruotsissa

Ruotsin liiketoiminnassa tavoitteemme on sekä toiminnan kannattavuuden parantaminen että kasvu. Kasvua haemme lisäämällä osuuttamme sekä vähittäiskaupassa että Foodservice- ja pikaruokamarkkinoilla. Kannattavuutta parannamme operatiivista tehokkuutta kehittämällä.

5. Parannamme punaisen lihan kannattavuutta

Tavoitteemme on parantaa punaisen lihan kannattavuutta etenkin Suomessa. Pyrimme tähän parantamalla operatiivista tehokkuutta ja tuotekategorian hallintaa sekä kehittämällä tarjoomaa. Myös vientiasiakkuuksien vahvistamisella on oleellinen merkitys kannattavuuden parantamisessa.

6. Parannamme toimitusketjun tehokkuutta

Tavoitteemme on parantaa toimintaketjun tehokkuutta jokaisella osa-alueella, tilauksesta toimitukseen. Tämä on tavoitteemme kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kehitämme tehokkuutta investoimalla uusimpaan teknologiaan, hyödyntämällä seurantatietoja ja vahvistamalla henkilöstömme osaamista.

Toimitusjohtaja Juha Gröhn: ”Tavoitteemme on olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo vuonna 2025.” (video yllä)


Kansi_vuosikertomus21_FI_550x340.jpg