Johdonmukainen strategia muuttuvaan toimintaympäristöön

Atria pyrkii strategiansa avulla turvaaman ja parantamaan kannattavuuttaan, vauhdittamaan kasvuaan ja lisäämään pitkäjänteisesti yhtiön arvoa. 

Strategiassa korostuu toimintojen kannattavuus ja orgaaninen kasvu. Orgaanisen kasvun ohella Atria kartoittaa yritysostojen mahdollisuuksia.

Terveen Kasvun strategia jatkaa ja syventää edellisen strategiakauden kahta keskeisintä tavoitetta: kannattavuuden parantamista ja taseen vahvistamista. Taloudellisesti vahvana ja kannattavana yrityksenä Atria pystyy kasvamaan, uusiutumaan ja vastaamaan toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Atria johtaa Terveen Kasvun strategiaansa kolmen pääteeman kautta. Nämä ovat yhteisiä kaikille liiketoiminta-alueille. Kukin liiketoiminta-alue (segmentti) jalkauttaa teemat toteuttamalla seitsemän painopisteen mukaisia hankkeita, projekteja ja toimenpiteitä. Segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro sekä Atria Venäjä. 

Atrian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet   Toteuma 2019 Toteuma 2018 Toteuma 2017
Liikevoitto 5 % 2,1 % 2,0 % 2,8 %
Omavaraisuusaste 40 % 46,9 % 47,7 % 47,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 8 % 3,9 % 4,1 % 6,7 %
Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 78,4 % (Hallituksen esitys) 68,8 % 54,4 %