Uuden sikaleikkaamon ykkösvaiheen käyttöönotto alkoi

Strategia

Uuden sikaleikkaamon ykkösvaiheen käyttöönotto alkoi

Atria Suomen uuden sikaleikkaamon ensimmäisen vaiheen käyttöönotto aloitettiin aikataulun mukaisesti. Teknologialtaan alan kansainvälistä kärkeä edustava laitos parantaa merkittävästi Atrian sianliha-tuotannon tuottavuutta ja mahdollistaa muun muassa lihaerien entistä tarkemman jäljitettävyyden.

Atrian uuden sikaleikkaamon ensimmäinen vaihe, laajennusosa, valmistui käyttöönottovaiheeseen ja koko hankkeen on määrä olla valmis vuoden 2017 aikana. Noin 36 miljoonan euron investoinnillaan Atria pystyy parantamaan sikaleikkaamon tuottavuutta ja koko sikaketjunsa kilpailukykyä. Investoinnin arvioidaan tuovan noin kahdeksan miljoonan euron vuosisäästöt leikkaamon toimintaan vuoden 2018 alusta lähtien.

Valmistuneessa ykkösvaiheessa Atria otti käyttöön muun muassa uusinta robottiteknologiaa, jonka ansiosta tuottavuuden on mahdollista nousta toimialan parhaimmistoon. Teknologia mahdollistaa myös entistä pienempien lihaerien tilakohtaisen jäljitettävyyden, millä on oleellinen kaupallinen merkitys suomalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Atrian uuden sikaleikkaamon investointi lähes kaksinkertaistaa Nurmon sikaleikkaamon tuotantotilat. Tilat ja prosessin tekniset ratkaisut on mitoitettu niin, että niihin on mahdollista liittää joustavasti myös uutta teknologiaa kapasiteettitarpeen muuttuessa. Vuonna 2016 Atria käsittelemät sianlihamäärät kasvoivat ja olivat noin 80 miljoonaa kiloa.

Investointi lyhyesti:

36 MEUR
Investoinnin arvo, josta valtaosa teknologiaan ja laitteisiin.

8 MEUR
Arvioidut vuosisäästöt (v. 2018) automatisoinnin ja tuotantojärjestelyjen ansiosta.

4 500 m2
uutta tuotantotilaa entisen, noin 2 700 m2 leikkaamon yhteyteen.

Lue Atrian pörssitiedote aiheesta