Vientilupa maailman suurimmille sianlihamarkkinoille

Strategia

Vientilupa maailman suurimmille sianlihamarkkinoille

Kiinan viranomaiset myönsivät Atria Suomen Nurmon tuotantolaitokselle sianlihan vientiluvan Kiinaan. Maailman ylivoimaisesti suurimpien sianlihamarkkinoiden avautuminen tarjoaa Atrialle merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Kiinan viranomaisten myöntämä sianlihan vientilupa mahdollistaa Atrian vientitoiminnan laajentamisen uudelle, maailman suurimmalle ja voimakkaasti kasvavalle markkina-alueelle. Vientilupa luo hyvät edellytykset viennin volyymin kasvattamiseen ja tuotevalikoiman monipuolistamiseen kaikkiin sianruhosta saataviin tuotteisiin. Vientilupa koskee Atrian Nurmon tuotantolaitosta eli käytännössä sen uutta sikaleikkaamoa ja siihen liittyviä toimintoja. Laitos oli ensimmäinen sianlihan vientiluvan Kiinaan saanut suomalainen tuotantolaitos. Vientilupaa edelsi lähes kymmenen vuoden neuvotteluprosessi poliittisella, virkamies- ja yritystasolla. Kiinan elintarvikelainsäädäntöä pidetään yhtenä maailman tiukimmista.

Kiina on maailman ylivoimaisesti suurin sianlihan markkina-alue. Maassa tuotetaan ja kulutetaan noin 55 prosenttia maailman sianlihatuotannosta, yhtensä noin 55 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuonna 2016 sianlihan ja teurastuksen sivutuotteiden tuonti Kiinaan kasvoi noin 35 prosenttia ja oli yhteensä noin 3,5 miljoonaa tonnia. Eniten vientiään kasvattivat Espanja, Saksa ja Yhdysvallat. Myös Tanskan viennin kasvu oli merkittävää. Kiinan sianlihan tuontitarve on kasvanut maan sikamäärän pienentymisen takia. Korkea kysyntä on pitänyt sianlihan keskihinnat Kiinassa vahvoina, joskin provinssikohtaiset hintaerot ovat suuria. 1)

1) Lähde: Rabobank, 2016

Lue Atrian pörssitiedote aiheesta