Henkilöstöä on kuultu

Strategia

Henkilöstöä on kuultu

Atria teki ensimmäisen koko konsernia koskevan henkilöstötutkimuksen vuonna 2008. Tämän vuoden alussa tehty henkilöstökysely oli kolmas koko henkilöstöä koskeva tutkimus. Koko konsernin vastausprosentti oli huima – 80,1 – mikä on selvästi parempi kuin vertailuyrityksissä. Atrialaiset kokevat, että vastaamalla voi vaikuttaa.

Henkilöstökysely antaa Atrian työntekijöille mahdollisuuden kertoa, minkälaista on työskennellä yrityksessä. Työnantaja haluaa selvittää, onko henkilöstöä koskevat linjaukset, rakenteet ja henkilöstön kehittämistoimet oikean suuntaisia eri liiketoiminta-alueilla. Samalla selviää myös mahdolliset uudet kehittämiskohteet, joihin tartutaan. Henkilöstötutkimus on osa normaalia yrityksen toimintaa, ja myös kehittämistoimet nivoutuvat osaksi päivittäistä arkea. Kiinnostavaa on aina myös nähdä, miten Atria sijoittuu suhteessa muihin yrityksiin.

– Atrian tuloksia verrataan aina muihin samanlaisiin yrityksiin maakohtaisesti. Tätä niin sanottua normitasoa vasten Atria pärjää tuloksissa hyvin – olemme AA-luokassa eli hyvällä tasolla työtyytyväisyydessä. Vastauksista positiivisena nousee se, että meillä on erittäin sitoutunutta väkeä töissä. Tämä on tunnetason juttu, joka näkyy käytännössä niin, että ollaan valmiita suosittelemaan Atriaa työnantajana, kertoo Kaija Ketola-Annala, Atria Suomen henkilöstön kehittämispäällikkö.


Toinen varsin mukava asia on usko johtamiskulttuuriin – työntekijät ovat myös sitä mieltä, että päätöksenteko Atrialla on tehokasta. Sen sijaan lisääntynyt raportointi ja seuranta hiertää ja koetaan osittain lisääntyneenä byrokratiana. Työvälineissä ja työympäristössä on parantamisen varaa.

Maakohtaista räätälöintiä

Eri maissa koko henkilöstölle sähköpostilla tai paperilomakkeina jaettava kysely analysoidaan henkilöstötutkimuspalveluihin erikoistuneessa yrityksessä. Liiketoiminta-alueilla vastauksissa on eroja, mutta oleellista on kuitenkin kunkin maan sisällä tapahtuvat kehittämistoimet, joihin ryhdytään tulosten perusteella. Kahden vuoden välein toteutettavan kyselyn tarkoituksena ei ole se, että tulosten valmistuttua käynnistetään mittavat kehittämistoimenpiteet.

– Tavoitteena on, että kehittämisen osa-alueet ovat mukana päivittäisessä tekemisessä. Käydään kehityskeskusteluja, pidetään osastopalavereita ja kannustetaan työkavereita ja pyritään siihen, että esimiehet antavat vielä enemmän palautetta, Ketola-Annala kertoo.

– Nämä kehittämiset sovitaan maittain ja osastoittain. Oleellista on se, että todennetut vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat juuri omalla työporukalla sovitut. Tämän vuoden henkilöstökyselystä nousevat kehittämistoimet ja positiiviset asiat linkitetään Atrian Tapaan Toimia (WoW). Atrialaiset kokevat tutkimuksenkin perusteella, että voivat sitoutua Atrian arvoihin. Pari vuotta sitten yhteisesti määriteltyjä arvoja ei aina mielletä osaksi arkea, vaikka toiminnan tasolla se näkyisikin. Huomiota halutaan antaa tällä kertaa myös positiivisille asioille.

 

 

Lisää menestystarinoita