Atrialainen ympäristövastuu ponnistaa strategiasta

Ympäristön kunnioittaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ruoantuotannon ja kulutuksen kaikissa vaiheissa on jokaisen ruokaketjun toimijan – tuottajien, teollisuuden, asiakkaiden ja kuluttajan – vastuulla. 

Atria ottaa ympäristövastuunsa vakavasti: ympäristötehokkaampaan tuotantoon investoidaan jatkuvasti. Myös henkilöstö niin johdon tasolla kuin tuotannossakin on sitoutunut tekemän hartiavoimin töitä, jotta markkinoille saadaan yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Atrian toiminnassa tärkeintä on vähentää toiminnan suoria ympäristövaikutuksia. Parhaiten toiminnoissa pystytään vaikuttamaan energian ja veden kulutukseen sekä ehkäisemään jätteiden ja ruokahävikin syntyä. Yhtiö edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan.