Kestävää arvoa Terveen Kasvun strategialla

Atrian strategisena tavoitteena on kannattavuuden parantaminen ja turvaaminen, kasvun vauhdittaminen sekä yhtiön omistaja-arvon lisääminen. Yhtiö hakee kasvua ensi sijassa orgaanisesti, nykyisiä toimintoja kehittämällä ja kasvattamalla. Orgaanista kasvua täydentävinä toimenpiteinä Atria kartoittaa yritysostoja ja muita mahdollisia yritysjärjestelyjä.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi yhtiö toteuttaa vuoteen 2020 ulottuvaa, Atrian Terveeksi Kasvuksi nimettyä strategiaa. Terveellä Kasvulla Atria tarkoittaa sellaista kasvua, joka ei vaaranna yhtiön kannattavuutta ja joka tuottaa kestävää arvoa yhtiön omistajille ja muille sidosryhmille.

Tutustu Atria-konsernin strategiaan

Menestystarinat

Atrian Terve Kasvu sisältää lukuisia tarinoita ihmisistä ja innovaatioista, tuotekehityksestä ja tuotannosta sekä markkinointi- ja myyntimenestyksistä. Lue atrialaisia menestystarinoita eri liiketoiminta-alueiltamme.

Lue lisää Atrian menestystarinoita