Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Atrian strategisena tavoitteena on uusiutua ja kasvaa johtavaksi pohjoiseurooppalaiseksi ruokataloksi. Yrityksemme toiminnan ja tarjonnan uusiutumista, kannattavaa kasvua ja omistaja-arvon lisäämistä tukevat toimintamme kolme peruspilaria: erinomainen kaupallinen osaaminen, tehokas toiminta ja vastuullinen, kestävää arvoa kaikille sidosryhmillemme tuottava toimintatapa ja kulttuuri.

Kuusi strategista tavoitetta

1. Vahva taloudellinen suorituskyky

Tavoitteemme on kasvaa markkinoita nopeammin, ylläpitää vahvaa tasetta sekä hyvää rahoitusasemaa ja tuloksentekokykyä.

2. Halutuimmat brändit

Tavoitteemme on, että brändimme ovat tuoteryhmiensä tunnetuimpia ja suositelluimpia kaikilla liiketoiminta-alueilla. Haluamme, että tuotteemme on asiakkaidemme ykkösvalinta.

3. Paras kumppani asiakkaillemme

Haluamme olla asiakkaidemme paras kumppani, jonka kanssa toteutetut arvonluontiohjelmat parantavat kuluttajakokemusta ja asiakastyytyväisyyttä.

4. Sitoutunut henkilöstö

Vahvistamme henkilöstön sitoutumista ja osaamista. Turvallisuus on meille ykkösasia.

5. Vastuullisuuden edelläkävijä

Tärkein tavoitteemme on hiilineutraali ruokaketju vuonna 2035. Eläinten hyvinvointi, antibioottivapaan tuotannon lisääminen ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat muita avaintavoitteitamme.

6. Paras kumppani tuottajaomistajillemme

Kehitämme toimintaa niin, että se mahdollistaa tuottajaomistajiemme kestävän menestymisen.

Muuttuva toimintaympäristö

Toimintaympäristömme kehittyy voimakkaasti, joskin muutosten nopeus ja painotukset vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. Strategisten tavoitteiden mukaisena, taloudellisesti vahvana ja kannattavana yrityksenä pystymme uusiutumaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Toimintaympäristöämme muuttavat vahvasti seuraavat tekijät:

  • Kuluttajien kasvava tietoisuus ekologisesti terveellistä ja kestävää elämäntapaa kohtaan
  • Proteiinikysynnän siirtyminen punaisesta lihasta kohti siipikarjaa sekä kasvipohjaisia vaihtoehtoja
  • Valmisruokien, -komponenttien ja napostelun kysynnän lisääntyminen
  • Food Service -kanavan ja kaupan omien merkkien suosion kasvaminen
  • Talouden lisääntynyt epävakaus, epävarmuus, protektionismi ja paikallisuus.