Atrian missio, visio ja toimintatapa

MISSIO
Hyvä ruoka – parempi mieli.

Atrian toiminta ja tarkoitus kiteytyy sen missiossa, joka samalla on yhtiömme tunnuslause. Tuottamalla hyvää ruokaa parannamme kaikkien sidosryhmiemme hyvinvoinnin edellytyksiä. Atrian hyvä ruoka kattaa koko ruokaketjun pellolta pöytään. Se on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista ruokaa.


VISIO
Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin. Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat menestyksemme perusta.

Atrian visio on kiinteä osa yhtiön Terveen Kasvun strategiaa. Haluamme olla mukana kuluttajan arjen ja juhlan kaikissa ruokahetkissä. Käytännössä tämä tarkoittaa hyvin moninaista ja huomattavan suurta ruoantarjontaa. Etunamme on hyvä kuluttajatuntemus, mittavat resurssit sekä kuluttajien ja asiakkaidemme vahva luottamus.


ATRIAN TAPA TOIMIA
Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista.
Haluamme menestyä.
Tuotamme laatua – luotamme brändiimme.
Olemme innostuneita työstämme.

Atrian Tapa Toimia ilmentää yhtiömme arjen toimintaa ja arvoja. Yli 3 500 atrialaista eli noin 75 prosenttia konsernimme henkilöstöstä osallistui niiden pohdintaan ja määrittelyyn erilaisten kyselyjen, työpajojen ja tapaamisten kautta. Innostuneen vastaanoton saanutta työtä täydentää atrialaisen esimiestyön kehittäminen. Vuonna 2015 esimiehet ja johtajat määrittelivät Atrian Tapa Johtaa -periaatteet. Molempien hankkeiden tavoitteena on pitkäjänteinen, Atrian kestävän kasvun turvaaminen.


ATRIAN TAPA JOHTAA
Atrialla uskotaan ihmisläheiseen johtamiseen, jossa kommunikoidaan ja osallistetaan työntekijöitä. Heidän kehittymistään esimiehinä ja asiantuntijoina tuetaan ja rohkaistaan. Esimiehemme kannustavat ideointiin ja antavat realistiset ja vaativat tavoitteet myös itselleen. Saamme paljon aikaan, koska esimiehet johtavat esimerkillään ja kokemuksellaan. Keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin.

 

 
Tutustu eettisiin toimintaperiaatteisiimme (pdf)