Missio, visio ja strategian mahdollistajat

Missio, visio ja strategian mahdollistajat

Missio ja visio ohjaavat toimintaamme kohti asettamiamme tavoitteita. Strategian mahdollistajat ovat perusvahvuuksiamme, jotka kantavat yhtiömme menestystä yli strategiakausien.

MISSIO

Tarjoamme hyvää ruokaa kaikkiin ruokahetkiin. Innostuneet ihmiset ja halutuin brändi ovat menestyksemme perusta.

Hyvä ruoka – Parempi mieli.

Toimintamme tarkoitus kiteytyy missiossa. Se sisältää samalla yhtiömme tunnuslauseen. Tarjoamalla hyvää ruokaa parannamme kaikkien sidosryhmiemme hyvinvoinnin edellytyksiä. Atrian hyvä ruoka kattaa koko ruokaketjun pellolta pöytään. Se on vastuullisesti ja eettisesti tuotettua, ravitsevaa ja turvallista ruokaa.

VISIO

Johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo

Visiomme määrittää maantieteellisen toiminta-alueemme, toimialamme ja liiketoimintamme tavoitetason, johon tähtäämme. Me haluamme olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo.


ATRIAN TAPA TOIMIA

Atrian Tapa Toimia ilmentää yhtiömme arjen toimintaa ja arvoja.

Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista.
Haluamme menestyä.
Tuotamme laatua – luotamme brändiimme.
Olemme innostuneita työstämme.

Strategian mahdollistajat

  1. Kaupallinen erinomaisuus

Ylläpitää ja vauhdittaa kasvuamme. Osaamisemme brändien rakentamisessa, tarkasti mietityt myynnin ja markkinoinnin prosessit sekä ajassa elävä tuotekehitys ovat edellytyksiä kaupalliselle menestykselle.

  1. Tehokas toiminta

Parantaa tuottavuuttamme ja kannattavuuttamme. Panostamme näihin investoimalla uuteen teknologiaan ja huolehtimalla, että toimintomme ovat kustannustehokkaita. Eri prosessien seuranta ja kehittäminen on osa jatkuvaa tekemistämme.  

  1. Atrian Tapa Toimia

Turvaa kannattavan kasvun pitkällä aikavälillä. Strategiamme keskiössä ovat ihmiset. Turvallinen työympäristö, osaamisen kehittäminen ja suorituskyvyn johtaminen sekä atrialaisten arvojen mukainen ja vastuullinen tekeminen on keskeistä menestymisellemme.