2013

Atrialle uusi Tapa Toimia

Atria-konsernin henkilöstö määrittää yhdessä koko konsernin yhteiset toimintatavat ja arvot eli Atrian Tavan Toimia.

Yhteiset toimintatavat kuntoon WoW-agenttien johdolla

Atrian Tapa Toimia -periaatteiden määrittely vuonna 2013 on yrityksen henkilöstön yhteishengen ja -tahdon ilmaisu.  Eri toimintamaissa käydyt Way of Work (WoW) -arvokeskustelut ovat todellinen menestys: noin 75 prosenttia 
atrialaisista Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa haluaa vaikuttaa yhteisiin toimintatapoihin. Atria Venäjällä arvokeskustelut on käyty jo aiemmin. 

WoW-agentit eri maissa vetävät keskusteluja muun muassa siitä, mikä kussakin maassa on tärkein toimintaperiaate henkilöstön kannalta.

  • Atrian Tapa Toimia:
   • Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista.
   • Haluamme menestyä.
   • Tuotamme laatua – haluamme menestyä.
   • Olemme innostuneita työstämme.
atrian-tapa-toimia1.jpg
atrian-tapa-toimia2.jpg