2009

Ensimmäinen yritysvastuun raportti ilmestyy

Atria syventää vuoropuhelua vastuullisuudestaan sidosryhmien kanssa ja julkaisee aiheesta ensimmäisen raporttinsa. 

Lisää avoimuutta ja vuoropuhelua

Vastuullisista toimintatavoista ja niistä avoimesti kertomisesta on tullut yksi elintarviketeollisuuden keskeisiä haasteita. Suomen suurimpana lihanjalostajana sekä yhtenä Pohjoismaiden, Venäjän ja Viron johtavana ruoka-alan yrityksenä Atria lisää vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. Osana vuoropuhelua Atria julkaisee ensimmäisen yritysvastuun raporttinsa vuonna 2009.

– Atria pyrkii olemaan vastuullisen elintarviketuotannon kärkiyritys toimintamaissaan. Meille on tärkeää vähentää edelleen toimintamme ympäristövaikutuksia sekä edistää tuotantoeläinten hyvinvointia. Panostuskohteitamme ovat myös tuoteturvallisuuden sekä tuotteidemme terveellisyyden ja ravitsemuksellisuuden edistäminen. Muita painopistealueita ovat muun muassa henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen sekä avoimen vuoropuhelun lisääminen eri sidosryhmiemme kanssa, Atria-konsernin yritysvastuun sekä tuoteturvallisuuden ja laatuasioiden kehittämisestä vastaava johtaja Merja Leino kertoo.

Tutustu Atrian vastuullisiin käytäntöihin

atria_yritysvastuuraportti_kansi_historiikki.jpeg