1982

Nurmoon moderni sikalinja

Itikan sikalinjan rakennustyö Nurmossa kestää puolitoista vuotta. Lopputuloksena on aikansa modernein tuotantoyksikkö, jonka läpi kulkee yli 300 000 sikaa vuodessa.

Nurmon lihakylään tehokas sikalinja

Tammikuun lopussa vuonna 1982 suoritetaan Numossa yli 100 000 kuutiota käsittävän sikalinja-kokonaisuuden käyttöönottotarkastus.

Laitteistojen kokeilu aloitetaan ottamalla sisään vain pieni määrä teuraita. Kaikki sujuu hyvin ja laitos saadaan nopeasti käyntiin. Teurastus sujuu suunnitelmien mukaan, ruhojen laatu oli parempi kuin aikaisemmin ja uudella jäähdytystekniikalla saavutetaan entistä alhaisempi painotappio. 

Laajamittainen leikkaamotoiminta teurastamon välittömässä läheisyydessä osoittautui oikeaksi valinnaksi, ja leikkaamon tuhannen sian päivävauhti tulee käytetyksi ennakkoarvioita nopeammin. 

Investointi tekee mahdolliseksi tehokkaan työskentelyn ja hävikkien pienentämisen. Miljoonas sika kulkee linjaston läpi maaliskuussa 1985. Toinen miljoona täyttyy vuonna 1988.

3.jpeg