1979

Lihakunnan suuri muodonmuutos alkaa

Lihakunta toteuttaa uuden toimitusjohtajan Paavo Jauhiaisen  johdolla noin kymmenen vuotta kestävän muutos- ja investointiohjelman, jonka aikana puretaan vanhaa ja rakennetaan uutta. Ohjelma on kallis, mutta tuloksellinen.

Jatkuvan muutoksen vuosikymmen

Noin kymmenen vuotta kestävä suuri investointiohjelma hyväksytään Jauhiaisen johdolla vuonna 1979. Ohjelma sisältää muun muassa uusien teurastamoiden perustamisia ja vanhan tuotannon karsimista.

Strategia merkitsee myös rankkaa toimialarationalisointia. Varkauden teurastamon lakkauttaminen on ensimmäinen toimenpide. Tätä seuraa jakso, jolloin investoidaan voimakkaasti ja samalla puretaan vanhentunutta kapasiteettia kovalla kädellä. Tuona aikana on käynnissä lähes koko ajan yt-neuvottelut jossain päin Lihakuntaa. 

Vuonna 1981 tuotannon volyymi on runsaan 1 700 hengen voimalla 80 miljoonaa kiloa. Kymmenen vuotta myöhemmin 1 400 henkilön voimin tuotetaan 106 miljoonaa kiloa. Yrityksen omavaraisuus kasvaa noin 20 prosentin tasosta 45 prosenttiin ja nettovarallisuus moninkertaistuu.

Vuonna 1981 Lihakunta ostaa osan Osuustukkukaupan (OTK) lihateollisuudesta. Lihakunta saa teurastamot Ylivieskassa ja Iisalmessa sekä valmistetehtaat Oulussa ja Kuopiossa. Tuotantolaitoksia on rationalisointikauden jälkeen kymmenellä paikkakunnalla.