1972

Lihakunta kasvaa  puolen Suomen alueelle

Lihakunta kasvaa kattamaan yli puolet Suomesta, kun pohjoissuomalainen Karjapohjola fuusioidaan siihen. Lihakunta saa suuren markkina-alueen mutta pitkät etäisyydet.

Toimialuetta Savosta Lappiin

Suomalaisten osuusteurastamojen talous on varsin heikossa kunnossa, mikä johtaa suurempien, tehokkaampien ja kannattavampien teurastamojen perustamiseen. Teurastamojen yhdistymiset alkavat 1960-luvun lopulla. 1970-luvun alun merkittävin järjestely on Lihakunnan ja Karjapohjolan fuusio vuonna 1972.

Fuusioitumisen myötä Lihakunnan toimialue käsittää 60 prosenttia maan pinta-alasta. Näin Lihakunta saa itselleen niin sanotun pohjoisen ulottuvuuden. Osuuskunnassa on lähes 50 000 jäsentä. Uudella suuralueella asuu yli miljoona suomalaista.

Fuusiossa Lihakunta saa sekä markkina-aluetta että tuotantokykyä, onhan Karjapohjolalla teurastamot Oulussa, Rovaniemellä ja Ylivieskassa sekä lihavalmiste- ja einestehtaat Oulussa. Lihakunta hankkii vuodessa noin 24 miljoonaan kiloa lihaa.

Vuonna 1975 Lihakunta ostaa vielä K-ryhmältä Rovaniemellä toimineen Pohjolan Liha Oy:n, joten Lihakunnan alue ulottui Savosta Lappiin.