1953

Teurasnavetta laajenee ja saa rinnalleen siipikarjateurastamon

Itikanmäen teollisuus laajenee vauhdilla: teurasnavetta kasvaa ja uutuutena aloitetaan siipikarjan teurastus. 

Elintaso nousee, lihankulutus kasvaa

Kun Itikan teurasnavetan tiloja laajennetaan 1950-luvulla, on teuraskarja enimmäkseen pikkuvasikoita, ruohovasikoita ja mulleja. Näiden lihapaino ylittää harvoin sataa kiloa. Lihantuotannon edellytykset kuitenkin kohentuvat ja Itikan kasvava hankintaosuus lisää teurastusmääriä vuosi vuodelta.  Elintason yleinen nousu kasvattaa lihavalmisteiden kulutusta.

Itikka aloittelee jo 1940-luvun lopulla kananteurastusta. Teuraskanojen keräily aloitetaan ja teurastus sijoitetaan sikateurastamon nurkkaukseen. Siellä linnut kaltataan kuumavesiastiassa ja kynitään kumisormilla varustetun pyörivän rummun päällä.

Kaikki on käsityötä, kunnes Itikan siipikarjateurastamossa voidaan vuonna 1953 aloittaa vaiheittainen teurastus uusilla koneilla. Navetan ullakolle valmistuva teurastuslinja vastaa tuotantoteholtaan hyvin silloista tarvetta.

1953_siipikarjateurastamo_pohjlihatalo_s100kuva.jpg

Siipikarjateurastamossa voitiin aloittaa teurastus vaihetyönä uusilla koneilla.