1952

Likolahteen valmistuu uudenlaista teurastamoteollisuutta 

Kuopion Likolahteen valmistuu uusi teurastamo, jonka myötä syntyy käsite ”teurastamoteollisuus”.

Likolahteen nousee teollisuusalue

Savo-Karjalan osuusteurastamon (SKO) jäsenmäärä ja eläinten hankintamäärät kasvavat voimakkaasti 50-luvun alussa. Vanhat eläinsuojat ja -varastot ovat muodostuneet pahoiksi pullonkauloiksi. Teuraskarjan vastaanottoa on jouduttu jopa hidastamaan, koska käsittelytilat olivat ahtaat. Tarvitaan uusi teurastamo.

Uusi,  suuri teurastamo sijoitetaan entisen nauta- ja sikateurastamon sekä teuraskarjanavetan paikalle vuonna 1952. Rakennus on kolmikerroksinen. Työn kulku on suunniteltu uudella tavalla: kaikki suojat teuraskarjanavetasta lähettämöön saakka ovat nyt saman katon alla. Eri työvaiheet tehdään mahdollisimman vähällä ihmistyövoimalla, teollisesti.

Välittömästi teurastamon valmistumisen jälkeen alkaa myös lihavalmistetehtaan rakentaminen.  Se valmistui vuonna 1954. Vain vuotta aikaisemmin om valmistunut destruktiolaitos. Osuuskunnan johdon päätös uuden teurastamon rakentamisesta lähes kokonaan velkarahalla on rohkea, sillä samaan ajanjaksoon ajoittuivat laajennushankkeet myös Joensuussa, Varkaudessa ja Nurmeksessa.

1952_likolahti_lihakuntas47kuva1.jpg

Likolahden ilmakuva on vuodelta 1953. Teurastamon varasto-osa on juuri valmistumassa.