1928

KKO hankkii ensimmäisen karjankuljetusautonsa

Juntusen juna

Autoistuminen ja liikenneolojen kohentuminen 1920-luvula lopettavat vähitellen tiloilla teurastetun lihan hankinnan. Kuopion karjanmyyntiosuuskunnan oman teurastamon valmistuminen lisää kiinnostusta teuraiden hankintaan elävinä. 

KKO:n kuljetuskaluston parannuttua erikoisvalmisteisella kuorma-autolla vuonna 1928 teuraita voidaan noutaa yhä kauempaa. Alkuaikoina teuraat haetaan sovituista keräilypisteistä, johon tuottaja toimittaa ne. Yhtä kaikki, melko vaivalloista puuhaa on saada naudat kuljetuskaluston kyytiin.

1928_juntusenjuna_lihakunta19.jpg

Juntusen junana tunnettu jatkettu Sisu hoiti teuraseläinten kuljetuksia.