1914

Atrian toiset juuret Pohjanmaalle

Suomen merkittävimpiin osuusliikkeisiin kuuluva lihaosuuskunta Itikka saa alkunsa vuonna 1914, kun Etelä-Pohjanmaalle perustetaan karjanmyyntiosuuskunta. 

Itikka perustetaan Seinäjoella, toimipaikka Vaasassa

Etelä-Pohjanmaan Karjanmyyntiosuuskunta Itikka perustetaan Seinäjoen Rautatieläisten talolla vuonna 1914. Läsnä on valveutuneita viljelijöitä ja osuustoiminnallisia vaikuttajia. Varsinainen toiminta kuitenkin alkaa hieman myöhemmin, kun osuuskunta saa riittävästi jäseniä.

Aivan alkuideoinnista lähtien mukana ollut maisteri Yrjö Collan kutsutaan osuuskunnan ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi. Liiketoiminta aloitetaan teurasnautojen yhteisviennillä Ruotsiin ja siksi ensimmäinen luonnollinen toimipaikka sijaitsee Vaasassa. Ensimmäisen toimintavuoden aikana Itikka välittää ja teurastaa yli 2 000 eläintä.

Ensimmäiset liiketoimet tuottavat pettymyksiä, mutta antavat samalla arvokasta oppia tulevaa varten. Tavoitteeksi määritelläänkin kaukonäköisesti eteläpohjalaisten maanviljelijöiden palvelu heidän omana liikkeenään. Seuraavana vuonna liikevaihto jo kaksinkertaistuu. Kolmantena toimintavuotenaan osuuskunta saa vihdoin pysyvän johtajan, kun Oskari Herttua asettuu Itikan johtoon.

Suomen osallistuminen ensimmäiseen maailmansotaan Venäjän vallan alla tuottaa suuria vaikeuksia karjanmyynnille. Sotaväen muonanhankintavirasto ottaa aluksi lihansa pakolla. Sittemmin pakko-otot saadaan lopetettua, kun maanviljelijät takaavat riittävien lihamäärien saannin vapaaehtoisesti. 

Kestää vuoteen 1917 ennen kuin eteläpohjalaisten karjanmyyntiosuuskunta pääsee kehittämään kunnolla toimintaansa ja lihan jatkojalostus aloitetaan.

1914_itikanteurastamo_pohjlihatalo_s32.jpg

Itikan teurastamo vuosina 1914–1932.