Atrian vastuullisuustyön tuloksia 2015

Atria Suomi

 • Atria Suomi toteutti verkossa laajan vastuullisuuden odotuksia kartoittavan sidosryhmätutkimuksen. Atriaa pidetään luotettavana suomalaisena pitkän linjan toimijana, jonka asiakkaana, kumppanina ja työntekijänä halutaan pysyä jatkossakin.
 • Atrian Tapa Johtaa –periaatteet tuotiin henkilöstön kehittämisen työkaluihin: osaamiskartoituksiin, kehityskeskusteluihin, esimieskoulutuksiin.
 • Atria Suomi kehitti työnantajakuvaansa suunnitelmallisesti hyödyntäen erilaisia viestinnän kanavia sekä yhteistyömuotoja.
 • Atria Suomessa jatkettiin tilakohtaisen jäljitettävyyden laajentamista eri tuoteryhmiin. Atria Perhetilat näkyivät laajasti viestinnässä. Lihatuotteen pakkauksesta ilmenevä lihan alkuperätilatieto tuo toimintaan läpinäkyvyyttä ja lisää luottamusta koko ketjun toimintaa kohtaan. 
 • ISO 9001:2008 ja ISO 14 001:2004 -standardien mukaan sertifioitu toimintajärjestelmä sertifioitiin uudelleen 16.12.2015 kaikilla Atria Suomen tuotantolaitoksilla.
 • Nurmossa käynnistettiin uuden tuotantotilan rakentaminen sikaleikkaamon yhteyteen. Uusi leikkaamo parantaa tuottavuutta ja mahdollistaa tuotteiden jäljitettävyyden. Sahalahden tehtaalla aloitettiin broilerituotannon kehittämishanke. Tuotannon tehostamisella oli myös henkilöstövaikutuksia.

Atria Skandinavia

 • Atria Skandinavia uudisti vastuullisuusohjelmansa vuoden 2015 aikana. Atria Skandinavian Kädenjälki -ohjelman painopistealueille määriteltiin 12 uutta tavoitetta vuoteen 2020 saakka.
 • Atria Tapa Johtaa –periaatteet otettiin käyttöön. Lisäksi Atria Skandinavia toteutti henkilöstökyselyn ja laati sen tulosten perusteella toimintasuunnitelman Tapa Toimia –kehyksen puitteissa. Uusille työntekijöille laadittiin yhtenäinen työhönopastusohjelma.
 • Suolan määrään tuotteissa kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Niiden tuotteiden määrä, joissa on terveellisestä valinnasta kertova Avaimenreikä (Nyckelhålet) –merkki, nousi 34 %:iin vuoden 2014 21 %:sta (pl. kylmäsavustetut ja ilmakuivatut tuotteet).
 • Atrian osti Tanskan suurimman luomuleivänpäällisten valmistajan Aalbaek Specialiteterin.
 • Viime vuonna Atria vei myös päätökseen Falbygdens-juustoliiketoiminnan myymisen Ruotsissa. Malmön tehtaalla järjestettiin uudelleen logistiikan, markkinoinnin ja myynnin toimintoja. 

Atria Venäjä

 • Atria Venäjällä Kädenjälki -ohjelman painopisteet ovat olleet henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittämisessä. Lisäksi tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä kehittämishankkeita on käynnistetty.
 • Atrian Tapa Toimia –käytäntöjen osaamista syvennettiin ja Atrian Tapa Johtaa –esimiesohjelma esiteltiin johtotasolla.
 • Gorelovon tehtaalla Pietarissa tehostettiin tuotantoprosessia ja investointiin uuteen pitsatuotantolinjaan.

Atria Baltia

 • Atria Baltiassa vastuullisuuden painopiste oli afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseen liittyvissä toimenpiteissä. Atria on ottanut käyttöön useita taudin leviämisen estäviä varotoimia omissa tuotantolaitoksissaan ja täten pyrkii hallitsemaan olemassa olevaa riskiä.
 • Henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Henkilöstötutkimuksen perusteella tehtiin toimintasuunnitelma henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi. 
 • Osana toiminnan kehittämistä tuotanto keskitettiin Valgan tehtaalle.